Geologický ústav Praha – Lysolaje

Nová budova Geologického ústavu vyrostla v Praze Lysolajích v roce 2009. Jde o zajímavou budovu s půdorysem nepravidelného čtyřúhelníku s nádvořím. Budova sestává ze čtyř ramen, které jsou do sebe vzájemně napojeny valbami. Pro pokrytí střešních ploch byla architektem stavby vybrána bezúdržbová falcová krytina Lindab Seamline. Projekt kromě krytiny také obsahoval oplechované římsy a nástřešní žlaby v identickém materiálu jako krytina.

„Falcovaná střešní krytina se stává velmi žádanou. Moderní architektura dnes klade důraz na maximální využitelnost prostoru a to vyžaduje často i minimální sklony střech. Lindab Seamline je určena na střechy se sklonem již od 3,6°, přestože je velmi pevná a odolná, je možné ji téměř libovolně tvarovat, využívá se hojně i na opláštění stěn a fasád,“ jmenuje některé důvody architektovy volby Štěpán Lášek ze společnosti Lindab, která krytinu a okapy vyrábí.

Krytina Lindab Seamline

Stejně jako užitné vlastnosti, samozřejmou roli při výběru použitých materiálů hrál také vzhled budovy a okolí. „Z patnácti odstínů, které jsou v nabídce, byla pro geologický ústav vybrána barva Antracit metalic, která se nejvíce blíží surové oceli, což odpovídá současným trendům, dobře se hodí k účelu stavby a neruší výraznou fasádu.“ Lindab Seamline je unikátní i svou povrchovou úpravou. Žárově pozinkovaný plech ze švédské oceli je totiž již během výroby opatřen speciální povrchovou vrstvou HB Polyester, která zaručuje trvanlivost a bezúdržbovost. Ochranná vrstva HB Polyester o tloušťce 50 µm tak může být po celé ploše plechu včetně ohybů a spojů, a střešní krytina nemá jediné slabé místo. Díky tomu odpadá starost s natíráním či rezavěním.

Střecha bez kompromisů

Kvalitní krytina je základem celé budovy a případné potíže se přenášejí i na ostatní části stavby. To však platí obecně a nevyplatí se proto podceňovat střechy nebo se snažit hledat úspory právě zde. Neblahé následky se pak dotýkají celé budovy. V případě Geologického ústavu se podařilo realizovat střechu tak, jak by měla být, bez kompromisů a nedostatků. Budova nového Geologického ústavu reprezentuje důstojně statní instituci a vhodně zapadá do původní zástavby.

Pokud máte technický dotaz týkající se výrobků firmy LINDAB, můžete i vy obrátit na internetovou poradnu, kterou naleznete na www.lindab.cz nebo www.lindabstrechy.cz v sekci Servis, kde napíšete svůj dotaz přímo do připraveného elektronického formuláře nebo se telefonicky obraťte na obchodně technické oddělení Lindab na telefonních číslech +420 233 107 218 nebo 222 nebo e-mailem na :info@lindab.cz.


Technické detaily montáže krytiny

Architekt:
Ing. Václav Hacmac, Atelier Perštýn,

Generální dodavatel stavby:
Firma Kočí, a.s., Písek.

Střešní konstrukce a odvětrání

Střešní konstrukce je řešena jako vazníkový komplet se zatepleným stropem posledního podlaží. I přesto je podstřeší třeba řádně odvětrat o což se stará průběžný větraný hřeben se zvýšenou kapacitou. V místě průniku jednotlivých křídel je větrání zanedbáno z důvodů celistvého prostoru dostatečně pokrytého větráním hřebenem. Nasávání střechy pak bylo vyřešeno mřížkou ve spodní ploše římsy. Zajímavým detailem je „výklenek“ v ploše krytiny určený pro klimatizační jednotky. Ty jsou uloženy pod úrovní plochy krytiny.

Minimální sklon vyžaduje maximální těsnost

Vzhledem k poměrně nízkému sklonu střechy byly do drážek aplikovány těsnící EPDM pásky. Výsledná těsnost takového spoje je enormní. Podklad krytiny tvořila standardní 3mm lepenka. S tímto řešením dosahuje krytina Lindab Seamline nejlepších výsledků.
TIP: Pojistná hydroizolace také poskytuje výhodu v průběhu montáže. Díky lepence nehrozí zatékání do objektu a nejsou tak omezeny další práce v interiérech.

Ruční práce - Klempířská ABC

Budova takového rozsahu a určení obsahuje značné množství sítí VZT elektro, kanalizace atd., z nichž některé prostupují střechou a tím pádem i krytinou. Jednodušší kruhové průměry jsou zajištěny originální manžetou z EPDM pryže. Složitější čtverhranné jsou pak klempířsky oplechovány podobně jako například standardní komín. Již při návrhu budovy je třeba dbát na dostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými prostupy. Klempíř se v případě malých vzdáleností může dostat do neřešitelné situace. Příkladným řešením může být sdružení prostupů do jednoho celku, který se následně snadno oplechuje.
TIP: Již při návrhu budovy je třeba dbát na dostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými prostupy. Klempíř se v případě malých vzdáleností může dostat do neřešitelné situace. Příkladným řešením může být sdružení prostupů do jednoho celku, který se následně snadno oplechuje.

Skryté odvodnění

Požadavkem architekta bylo také, aby byly funkční prvky odvodnění co nejvíce skryty a nerušily tak kompaktní ráz budovy. Tomu odpovídají nástřešní žlaby a svodové roury vedené uvnitř římsy a za obložením fasády. Nástřešní žlaby byly vyrobeny v délce 6 m aby byly omezeny spoje na minimum. Ocelový plech Lindab díky své malé teplotní roztažnosti umožňuje pracovat i s delšími prvky. Při zpracování jednotlivých pasů krytiny byly použity drážkovací stroje Lindab. V místech napojení žlabů a hřebene byly drážky dovřeny ručně.

Bezúdržbový materiál

Základní surovinou pro drážkovou krytinu LindabSeamline je speciální žárově pozinkovaný svitkový ocelový plech s označením Lindab PLX o šíři 670 mm. Jde o zcela unikátní materiál vyznačující se vysokou životností, stálobarevností a vynikající zpracovatelností. Použitá jemnozrnná ocel je dobře tvárná, i přesto že tloušťka plechu je 0,6nbsp;mm. Ocelový plech je žárově pozinkován s několika vrstvami polyesterových ochranných laků. Plech je opatřen ochrannou fólií, která chrání jeho povrch při montáži.

Technické parametry falcované krytiny
Základní surovinapozinkovaný svitkový měkký plech tl. 0,6 mm + tl. povrchových úprav
Míra pozinkování350 g/m2
Šíře svitku670 mm (výsledný modul krytiny 600  mm)
Mez kluzu180 N/mm2
Plošná hmotnost4,71 kg/m2
Maximální délka svitku79  m

Autor: Simona Malkovská
Foto: Pavel Matoušek pro archiv Lindab s.r.o.