HELLA TRAV®frame. Nejen výrobek, ale nové a lepší řešení okna

Způsob montáže nových oken budí takové vášně, až vznikla norma na stavební otvor pro okno a provedení spáry mezi otvorem a rámem okna. S prefabrikovaným ostěním HELLA TRAV®frame proběhne přesná montáž okna během několika minut do dokonalého otvoru s novým konceptem připojovací spáry, která je bezpečně skrytá v tepelné izolaci.

Autorem tohoto produktu je společnost Hella (Rakousko), která řešila stejný problém, jaký je při montáži nových oken i v ČR a který je hlavně nápadný u výměn starých oken za nová. Speciálně u nás se stavební otvor po vybourání původních oken většinou neřeší a zbrklé montážní party většinou nevyrovnají ani dolní parapetní část otvoru, na kterou by mělo dosednout nové okno, resp. jeho spodní, tzv. osazovací profil.

Proč je dobrá příprava stavebního otvoru pro okno důležitá? Odpovědí jsou už jen tyto dvě přednosti systému HELLA TRAV®frame:

a) Okno je přesně a bezpečně usazeno bez zbytečných dodatečných mechanických pnutí, které mohou s postupem času způsobit nevhodné dotvarování okna s následnými komplikacemi (potíže při otevírání či uzavírání).

b) Připojovací spára mezi oknem a otvorem (špaletou) ostění či nadpražím nevytváří tepelný most a je z venkovní strany uzavřena tepelnou izolací.

Systém HELLA TRAV®frame dále umožňuje rychlou, technicky a funkčně přesnou montáž nejen oken a dveří, ale také venkovní stínící techniky a dokonce i sítí proti hmyzu bez tepelných mostů. Je určen takřka do všech staveb včetně rekonstrukci. Vedle toho šetří čas při projektování staveb.

Cena v soutěži Výrobek roku

Produkt HELLA TRAV®frame zaujal porotu celostátní soutěže Výrobek roku 2016, která mu udělila cenu Za příspěvek k úsporám energie s tímto slovním hodnocením:

HELLA TRAV®frame je systém izolačního ostění pro rychlou a technicky a funkčně přesnou montáž oken a dveří, parapetů, venkovní stínící techniky a sítí proti hmyzu bez tepelných mostů do téměř všech staveb včetně revitalizací. Výrobek šetří čas při projektování staveb, montáži oken a stínící techniky. Tímto systémem jsou optimalizovány připojovací spáry kolem oken. Základním materiálem je difuzně otevřený expandovaný polystyrén EPS 30 (λ = 0,034 W/(mK)) s dobrou přídržností omítky. Systém je vyráběn na míru a může být přizpůsoben požadované tloušťce zdi.

Stručný popis

Jde o speciálně tvarovaný rám (špaletu) z tepelněizolačního pěnového plastu, který se vloží do předem připraveného stavebního otvoru a zafixuje se k němu stavebním lepidlem nebo maltou. Špaleta je dílensky vyrobena na základě poskytnutých rozměrů okna; stavební otvor pro okno pak musí být přizpůsoben vnějším rozměrům špalety. Co se tyče materiálů, rám TRAV®frame je zhotoven z expandovaného šedého polystyrénu s dorazovým ozubem (mimo parapetní část) a drážkou rámu okna v parapetní části. Dále obsahuje kazetu pro žaluzii nebo roletu a síťku proti hmyzu. Po vnějším obvodu je do rámu TRAV®frame ještě integrován ztužující rám z desek OSB.

Specifikace objednávky

Špaleta HELLA TRAV®frame se vždy dodává přesně na míru podle stavebního otvoru. I její stavební hloubka je přesně na míru a musí odpovídat tloušťce obvodové zdi i s tepelnou izolací. Po realizaci špalety HELLA TRAV®frame následuje snadná a rychlá montáž okna a závěrečné povrchové úpravy.

Možnosti okenních doplňků

Systém umožňuje různé vzájemné kombinace umístění okna a stínicích předmětů. Okno je v prefabrikované špaletě umístěno buď centrovaně nebo v rovině vnitřní omítky. Tomu je přizpůsobena kazeta na stínicí prvky a síťku proti hmyzu. Na výběr je mnoho možností, například:

  • žaluzie na venkovní straně, okno v rovině vnitřní stěny,
  • venkovní žaluzie, centrované okno,
  • venkovní roleta se sítí na hmyz, okno v rovině vnitřní stěny,
  • venkovní roleta se sítí na hmyz, centrované okno,
  • ostění bez kazety, okno v rovině vnitřní stěny,
  • ostění bez kazety, centrované okno, atp.

Připojovací spára

Tímto pojmem myslíme prostor mezi rámem okna a ostěním, resp. nadpražím stavebního otvoru. U běžně instalovaných oken jde o nejvíce bolavé místo a popisované řešení ho prakticky odstraňuje.

V našem případě tento prostor vyplňuje rám HELLA TRAV®frame, a to způsobem, který je v porovnání s „klasikou” mnohem bezpečnější. S tímto rámem téměř úplně potlačíme difúzi vodní páry do připojovací spáry, která je nyní ze tří stran obklopena tlustou vrstvou polystyrénu a z jedné okenním profilem. Výsledkem je jednoznačně nejbezpečnější napojení okna z pohledu případných kondenzačních vad. Vlastní připojovací spáru pak tvoří jen na několik mm tenká mezírka mezi rámem špalety a rámem okna, vyplněná expanzní páskou. Z venkovní strany je tato mezírka pak uzavřena ozubem rámu, o nějž se na doraz opírá rám okna. Spára jako taková prakticky neexistuje a zmíněná mezírka s expanzní páskou je oddělena od vnějšího prostředí, tím relativně tepelně izolována a nemůže do ní zatékat.

Závěr

Systém prefabrikované špalety TRAV®frame přináší do České republiky novou úroveň řešení oken. Vedle vysoké pohledové elegance, přesnosti a vysoké užitné hodnoty, kdy v jediném kroku řešíme okno, stínění a ochranu proti hmyzu, získáváme zároveň vysoce účinné řešení. Montáž vlastního okna do prefabrikovaného špalety TRAV®frame je velmi rychlá, bez fólií a bez rizik vlhkostních vad.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy