Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

HELUZ cihelné bloky pro obvodové zdivo

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vyrábí komplexní plexní cihelný systém pro hrubou stavbu a je největším českým výrobcem cihlářského zboží. Záměrem společnosti ti je dodávat na trh kvalitní výrobky, jejichž parametry jsou srovnatelné a v mnohých případech i předčí konkurenční zboží.

Je potřeba si uvědomit, že cihla v posledních letech prodělala mnoho změn, neboť výrobci cihel museli reagovat na široký sortiment na trhu nabízených nových materiálů, technologií, měnících se norem a předpisů i v souvislosti se vstupem do EU. Vznikají nové cihlářské výrobky, jež splňují požadavky trhu a příslušných norem a zároveň si zachovávají své charakteristické a neocenitelné vlastnosti.

Společnost HELUZ stále zdokonaluje výrobky a doplňuje komplexnost svého výrobního sortimentu v závislosti na požadavcích trhu. Výrobní sortiment zahrnuje širokou škálu prvků pro svislé i vodorovné konstrukce včetně různých doplňků. Základními reprezentanty výrobků pro obvodové zdivo jsou cihelné tepelně izolační bloky s označením SUPE®THERM P+D a jako novinka též cihelné bloky SUPE®THERM STI se zvýšeným tepelným odporem. Jedná se o zazubené cihelné bloky tzn. že se maltuje pouze vodorovná ložná spára a svislá spára je tvořena díky tvarovaným stěnám (systém pero a drážka) bez použití malty. Tím je dosaženo jednoduchého a rychlého zdění s nízkou spotřebou malty.


Systém pero+drážka

Dnes již klasický sortiment tvoří cihelné bloky SUPE®THERM P+D jež jsou určeny pro jednovrstvé obvodové stěny u kterých požadujeme dobré tepelně izolační vlastnosti a vysoké pevnosti. Vyrábí se v šířkách 365; 380; 400; 440 a 490 mm a pevnost těchto tvarovek je P8; P10 a P15 MPa. Novinkou a velkým výrobním hitem společnosti HELUZ jsou cihelné bloky SUPE®THERM STI, jež byly navrženy z důvodu neustále se zvyšujících nároků na tepelný odpor budov. Jedná se o cihelné bloky s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu a díky těmto vlastnostem přináší stavebníkům velmi významnou úsporu nákladů na vytápění. Tyto cihelné bloky byly poprvé představeny na veletrhu FOR ARCH v Praze v roce 2003, kde získaly ocenění za cihelné bloky s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi. Cihly SUPE®THERM STI jsou určeny pro jednovrstvé obvodové stěny s nejvyššími nároky na tepelně izolační vlastnosti a všechny bloky o tloušťce 300, 365, 380, 400, 440, 490 mm splňují tepelné požadavky platných norem bez dodatečného zateplování. Vyrábí se v pevnostech P6 a P8 MPa a liší se od cihel kvality P+D o 4 - 5 kg nižší hmotností, což je dáno rozdílnou objemovou hmotností (u STI se pohybuje v rozmezí 600 - 650 kg/m3, u P+D 700 - 800 kg/m3). Další změnou je větší počet řad děrování u cihelných bloků STI.


Tepelně izolační blok SUPE®THERM 40 STI

Cihelné bloky SUPE®THERM STI splňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN = 0,38 W/m2K stanovené revidovanou tepelnou normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Většina bloků splňuje i doporučené hodnoty normy UN = 0,25 W/m2K. Společnost HELUZ jako jediná vyrábí cihelné bloky pro šířku zdiva 49 cm a díky tomu lze představit blok SUPE®THERM 49 STI s vůbec nejvyšším tepelným odporem, který je dosažen u jednovrstvého cihelného zdiva. Celkový součinitel prostupu tepla zdiva z cihelných bloků SUPE®THERM 49 STI s tepelně izolační maltou a omítkou je UN = 0,19 W/m2K (tepelný odpor R = 5,06 m2K/W).

SUPE®THERM 40 STI je zase nejekonomičtější cihelný blok z hlediska užitných vlastností a ceny, který s tepelně izolační maltou vykazuje hodnotu tepelného odporu R = 3,95 m2K/W, což překračuje doporučenou hodnotu dle normy (R = 3,83 m2K/W). Úplnou novinkou na trhu je cihelný blok 30 STI určený pro nejtenčí obvodové zdivo, které splňuje požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN = 0,38 W/m2K. Výrobce doporučuje používat při zdění obvodového zdiva tepelně izolační maltu, neboť u cihel v kvalitě P+D se zvýší tepelný odpor stěny o cca 20 %, u cihel STI až o 24 % oproti použití klasické vápenocementové malty. Návratnost vyšších nákladů při použití tepelně izolační malty je při současných cenách za vytápění 4 - 6 let.


Tepelně izolační blok SUPE®THERM 30 STI

Pro zachování mimořádných tepelně izolačních parametrů zdiva z cihelných bloků SUPE®THERM STI byla dořešena i nejkritičtější místa stěn, tj. vazby rohů, ostění oken a dveří, zkonstruováním doplňků – krajových (K), polovičních krajových (K1/2) a rohových cihel (R). Prvky sortimentu HELUZ vycházejí z jednotného modulového systému 250 mm. K dosažení jiné konstrukční výšky, než je násobek 250 mm, slouží doplňkové cihly nízké (N). S využitím cihel krajových a cihel polovičních krajových pro ostění okenních a dveřních otvorů se do zapuštěné kapsy v cihlách vloží tepelný izolant, který plynule navazuje na tepelnou izolaci překladu. Tím se zabrání vzniku tepelných mostů kolem rámů oken a dveří.


Detail okenního otvoru s použitím doplňkových cihel krajových (K) a krajových polovičních (K1/2), s následným vložením izolantu

Výše uvedené cihelné bloky jsou posledním stupňem vývoje cihlářských výrobků. Stále se však jedná o staletími prověřený přírodní materiál, jež dobře izoluje a akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu, čímž příznivě ovlivňuje klima v interiéru objektu. Cílem společnosti HELUZ je uspokojovat potřeby stavebníků a na trh dodávat komplexní a kvalitní cihelný systém z něhož lze postavit dům pro spokojený život.

Autor: Ing. Miroslav Mařík
Foto: Archiv firmy