Heluz LEVEL UP 2022/2023 zná své vítěze

Dne 12. 10. 2023 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení celostátního kola soutěže Heluz LEVEL UP 2022/2023 „Projektujeme energeticky úsporný rodinný dům z cihelného systému Heluz“.

Celá akce probíhala v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně, kde se studenti, učitelé a partneři vzdělávacího projektu Stawebnice mohli těšit na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Heluz LEVEL UP 2022/2023, na představení novinek v projektu Stawebnice, prohlídku Pavilonu Anthropos zaměřenou na původ a vývoj člověka a počátcích jeho kultury, a především na společné osobní setkání.

Soutěž Heluz LEVEL UP, která je určena pro studenty 3. ročníků středních průmyslových škol stavebních se i letos těšila oblibě. Celkem se do soutěže přihlásilo 70 studentů ze 12 stavebních škol z České a Slovenské republiky, z nichž bylo 44 soutěžních projektů odevzdáno a hodnoceno porotou soutěže Heluz LEVEL UP.

V rámci soutěže měli studenti za úkol vyprojektovat rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, a to za využití výrobků firmy Heluz a partnerů projektu Stawebnice. Podmínkou bylo vyhotovení soutěžních projektů v softwaru umožňujícím exportování BIM modelu do formátu IFC a navržení objektu s ohledem na energetickou náročnost stavby. Finálové práce byly hodnoceny energetickým specialistou.

Ze všech odevzdaných soutěžních prací postoupilo do celostátního kola 5 prací. Vybrat výherce soutěže Heluz LEVEL UP 2022/23 bylo pro porotu nelehkým úkolem. Studenti prokázali vysoké dovednosti při návrhu rodinného domu, a to od konstrukčně-technického řešení až po architektonické ztvárnění stavby. Milým překvapením byla i kvalita projektové dokumentace s ohledem na minimalizaci energetické náročnosti stavby.

Se soutěžním zadáním se nejlépe poprala studentka Amálie Seiterová pod vedením Ing. Ondřeje Lyčky ze SPŠ stavební Brno, která si odnesla krásnou finanční odměnu v hodnotě 25 000 Kč. Soutěžní práce Amálie zasluhuje obdiv, jelikož i v energetickém hodnocení dopadl její projekt nejlépe. Gratulujeme!

Na druhém místě se umístil student Martin Wolf pod vedením Ing. Františka Němce z Vyšší odborné školy a SPŠ Volyně. Druhé místo bylo oceněno částkou 15 000 Kč. Třetí místo patří studentovi Danielovi Haškovi pod vedením Ing. Petry Hamerské ze SPŠ stavební a obchodní akademie, Kadaň. Třetí místo bylo oceněno částkou 10 000 Kč. Opominout nesmíme ani poslední dva finalisty z celostátního kola soutěže Heluz LEVEL UP 2022/2023, a to Lucii Látalovou (Ing. Lenka Benovičová) a Adama Profotu (Ing. Pavla Tichá) ze Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín, kde chválíme nejen konstrukční provedení, ale zejména vizualizace navrhovaných staveb.

Všem účastníkům ještě jednou děkujeme a jsme rádi, že jsme se mohli těšit i z přítomnosti zástupců partnerů projektu Stawebnice, bez kterých by samotný projekt ani soutěž Heluz LEVEL UP nebyly tím, čím jsou. Těšíme se na další ročník soutěže Heluz LEVEL UP a věříme, že bude tak úspěšný, jako v tomto roce!

Autor: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Foto: Heluz