Robotizovaná výroba

Vyhlášení vítěze Ceny za Průmysl 4.0 Svazu průmyslu a dopravy na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. K úspěchu přispěli vědci a studenti Fakulty strojní ČVUT v Praze

Svaz průmyslu a dopravy ČR udělil společnosti P-D Refractories CZ a.s. za realizaci výrobní linky pro keramické komínové vložky, kterou navrhovala Fakulta strojní ČVUT v Praze, Cenu za Průmysl 4.0. Na slavnostním večeru Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ji 10. října 2023 za fakultu spolu generálním ředitelem společnosti P-D Refractories CZ a.s. převzal Ing. Libor Beránek, Ph.D., vedoucí Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie.

SPD ČR tímto hodnocením oceňuje první projekt digitalizace komplexního výrobního procesu ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. ve smyslu Průmyslu 4.0. Už úvodní koncepční návrh vznikal ve formě digitálního dvojčete a je i nadále vylepšován. Zároveň ukázal cestu a posloužil jako základ pro stanovení strategie 4.0 a digitalizaci dalších výrobních procesů. Celý projekt bylo možné realizovat také díky vysoké kvalifikaci a zkušenosti vědecko-pedagogického týmu fakulty, který příkladným způsobem vyřešil konkrétní požadavek průmyslového podniku a může inspirovat další firmy k úspěšným inovacím.

Tým Fakulty strojní navrhl pro P-D Refractories CZ a.s., největšího výrobce žáruvzdorných výrobků a surovin, komplexní automatizovanou technologii včetně robotizovaného pracoviště. Hlavním výsledkem optimalizace stávající technologie ve smyslu Průmyslu 4.0 je zvýšená produktivita práce, výrazné snížení neshodné výroby, lepší pracovní prostředí a uvolnění dvanácti pracovníků pro rozvoj ostatních výrobních procesů. Realizace byla podpořena projekty MPO FV10151 a TAČR FW01010048. Na řešení projektového úkolu se pod vedením Ing. Libora Baránka, Ph.D. podílel tým skupiny technologické projektování vedené Ing. Jiřím Kynclem, Ph.D. Na řešení projektu se aktivně podíleli Ing. Martin Kyncl, Ing. Tomáš Kellner a Ing. Petr Syrový.

Robotizované pracoviště

Pro fakultu je také důležité, že se na práci týmu podíleli také studenti a během řešení vznikly dvě hodnotné diplomové práce. V průběhu tří let se podíleli na analýzách i návrzích inovací. Studenti přinášeli zajímavé návrhy a řešení, které byly dále podrobeny studiím proveditelnosti.

Autor: Ing. Jiří Kyncl
Foto: Ing. Jiří Kyncl