Krkonošská cena za architekturu 2023: hlavní cena pro nouzový východ Stachelberg

Rudník, 22. září 2023: Druhý ročník regionální soutěže Krkonošská cena za architekturu zná své vítěze. Ve čtvrtek 21. září 2023 byla v rámci slavnostního večera udělena hlavní cena objektu nouzového východu pevnosti Stachelberg. Ceny za speciální počiny byly předány Náplavce a náměstí Míru ve Vrchlabí, další pak souboru staveb s názvem Současný krkonošský dům. Slavnostnímu vyhlášení předcházela i letos debata odborníků v oblasti architektury a územního plánování se zástupci samospráv a dalších organizací z regionu MAS Krkonoše. Generálním partnerem Krkonošské ceny za architekturu byl i letos Nadační fond Škoda Auto.

Ve čtvrtek 21. září 2023 proběhlo v prostorách industriální památky Pivovaru Kluge v Rudníku vyhlášení druhého ročníku Krkonošské ceny za architekturu. „Spolu s porotci jsme se snažili plynule navázat na loňský pilotní ročník soutěže, jejímž cílem je ocenit kvalitní architektonické počiny v rámci regionu MAS Krkonoše a přinést do tohoto prostředí fenomén sousedského přístupu běžný zejména v zemích západní Evropy. Naším cílem je ale propojit zástupce zdejších samospráv s odborníky a ukázat jim cestu, jak rozvíjet obce a města s perspektivou, že na dnes učiněné kroky půjde v budoucnu smysluplně navázat,“ uvedl Ing. arch. Josef Smutný, organizátor a otec myšlenky Krkonošské ceny za architekturu.

Druhý ročník Krkonošské ceny za architekturu se uskutečnil i díky hlavnímu partnerovi Nadačnímu fondu Škoda Auto, který ocenění podpořil v grantové výzvě Nové vize pro kulturu.

Dalšími partnery 2. ročníku Krkonošské ceny za architekturu byli Česká komora architektů, Královéhradecký kraj, Kámen Pečky, Aparthotel Svatý Vavřinec a vinařství Švásta a Kadlec. Akce se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, Mgr. Martina Červíčka a pod záštitou ředitele KRNAPu, PhDr. Robina Bohnische.

Ocenění 2. ročníku Krkonošské ceny za architekturu

Do finále druhého ročníku Krkonošské ceny za architekturu postoupilo sedm přihlášených prací. Po osobní prohlídce všech letošních finalistů se porota rozhodla udělit hlavní cenu, dále pak speciální cenu za počin ve veřejném prostoru a ocenění pro soubor staveb s názvem Současný krkonošský dům. Ocenění získávají jak autoři děl, architekti a krajináři, tak i investoři.

Hlavní cena Krkonošské ceny za architekturu 2023 byla udělena objektu nouzového východu T-S 72 Stachelberg v Babí u Trutnova, za jehož návrhem stojí Benedikt Markel a Tomáš Hradečný z ateliéru IXA. Porota jednohlasně ocenila právě tuto stavbu, výjimečně spojující architekturu, umění a současně reflektující krajinný a historický kontext. Objekt situovaný v místě původního nerealizovaného srubu v rámci pevnosti Stachelberg, je vstupním objektem respektive únikovým východem z podzemí budoucího návštěvnického centra.

Počinem v oblasti práce s veřejným prostorem se stala Náplavka a náměstí Míru ve Vrchlabí od Ateliéru L. Úpravami Náměstí Míru a části nábřeží s náplavkou se Vrchlabí přihlásilo k cílené péči o klíčové veřejné prostory. Obě prostranství se tak opět stala základními kameny v mozaice obrazu města.

Cenu za speciální počin získaly také tři současné krkonošské rodinné domy soukromých investorů. „Každá stavba je jiná, každá odráží svého stavebníka. Společným jmenovatelem pro všechny tři je přitom pokora k horám, stavění z přírodních materiálů a hledání inovace,“ popsal cenu pro soubor rodinných domů předseda poroty Ing. arch. Jiří Opočenský.

Ceny si převzaly Dům na horách navržený ateliérem Bíza architekti, Boudička v Peci pod Sněžkou a šindelový dům na Tippeltových boudách, oba s podpisem ateliéru A1.

  • Dům na horách, Bíza architekti - Porota ocenila velkorysost prosklené roubené stavby, která svým měřítkem navazuje na tradiční chalupy obce Strážné. Dvojice obytného domu a welness tvoří harmonickou kompozici a definuje na pozemku chráněný prostor zahrady. Dřevo prostupuje z exteriéru do interiéru, veranda prodlužuje hlavní obytný prostor a vytváří vhodný filtr před prosklenou stěnou směřující na výhledy k jihozápadu.
  • Boudička, Pec pod Sněžkou, A1 architekti - Na první pohled prostá hmota domu zasazená do prudkého svahu v sobě ukrývá tajemnou skládačku vnitřních prostorů. Porota oceňuje u této stavby neokázalost a vynalézavost. Obytný prostor se obtáčí kolem kachlové pece a stoupá do podkroví. Členové rodiny i návštěvy tu mají připravené spaní na míru. Děti se ocitly v říši divů.
  • Šindelový dům na Tippeltových boudách, Velká Úpa, A1 architekti - Na místě původní chalupy vyrostl dům, který lze těžko zařadit do času i místa. Stavba pokrytá šindelem v sobě nese dialog současnosti a historie, a také japonské kultury a krkonošského stavění. Zvenku střídmý dům překvapuje uvnitř množstvím promyšleného detailu. Lehce eklektická až snová směs kultur a nápadů hladí po duši.

I druhý ročník Krkonošské ceny za architekturu potvrdil kvalitu stavební kultury v regionu MAS Krkonoše. Všechny finálové soutěžní počiny budou k vidění v rámci putovní výstavy zahájené v rámci slavnostního večera. První destinací je samotný Pivovar Rudník, kde jsou fota a vizualizace finalistů vystaveny do konce října, další destinace výstavy budou k dispozici na webu soutěže www.kcza.cz.

Fotogalerie

Autor: Martina Beranová
Foto: Martina Beranová