Holcim v Prachovicích opět otevírá brány

V sobotu 10. června uspořádala společnost Holcim (Česko) a.s., výrobce cementu, kameniva a transportovaného betonu, v závodě v Prachovicích již tradiční Den o otevřených dveří s lákavým podtitulkem „přijďte pobejt“, kterého se tentokrát zúčastnilo rekordních 1500 návštěvníků. U této příležitosti byly vyhlášeny i vítězné projekty soutěže „Cena Holcim pro rozvoj regionu Železných hor“.


Pohled zelení stromů na závod Holcim(Česko) a.s.

Návštěvníky přivítal předseda představenstva Roland van Wijnen a ředitel závodu Prachovice Zdeněk Ryčl. Den otevřených dveří vtipně moderoval Josef Melen a k příjemné atmosféře přispěl také bohatý doprovodný program, ve kterém nechyběla znalostní soutěž, mažoretky, kejklíři, hudební skupina Wyrton, obří skluzavka a mnoho dalších atrakcí. Bez povšimnutí nezůstal ani příjezd vlakové soupravy s parní lokomotivou. S velkým úspěchem se setkala také exkurze v provozu cementárny i výstava techniky Holcim.

U příležitosti Dne otevřených dveří byly rovněž slavnostně vyhlášeny vítězné projekty prvního ročníku soutěže „Cena Holcim pro rozvoj regionu Železných hor". Přihlásit se mohly projekty z okolních obcí v oblasti ochrany životního prostředí, práce s mládeží a se sociálně slabšími skupinami obyvatel, obnovy veřejně využívaných prostor a jiných aktivit podporujících rozvoj obcí a měst této oblasti. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 31 projektů. Z těch vybrala odborná porota vítěze, mezi které rozdělila téměř 400 tisíc korun. Členy poroty byli zástupci Holcim, vedoucí odboru životního prostředí v Pardubicích, regionální novinář a PR konzultant. Hodnotila se celková úroveň projektu, jeho význam pro region a přínos obyvatelům podhůří Železných hor. Porota byla velmi mile překvapena vysokým počtem přihlášených projektů i úrovní většiny z nich, i když 7 návrhů musela pro nesplnění kritérií soutěže vyřadit. Rozhodla se udělit i dvě zvláštní ocenění, a tak kromě avizovaných osmi bylo oceněno celkem deset návrhů.

Vítězným projektem se stal návrh Základní školy Bojanov s názvem Koutek pohody, ve kterém budou moci trávit svůj volný čas nejen školní děti a mládež, ale také široká veřejnost. Škola bude tento prostor využívat k netradiční výuce v předmětech výtvarné výchovy nebo přírodopisu. Holcim jej odměnil částkou 100 tisíc korun. Na druhém místě se umístil projekt přírodní učebny a relaxačního místa pro žáky Školní zahrada Základní školy z Ronova nad Doubravou. Dosud nevyužívaný školní pozemek bude přestavěn na víceúčelovou zahradu určenou dětem k relaxaci i výuce nebo k setkávání žáků, učitelů a rodičů. Projekt získá od společnosti Holcim částku 50 tisíc korun. Jako třetí nejlepší byl ohodnocen projekt Občanského sdružení Palučiny s názvem Revitalizace bývalého vojenského prostoru v Uherčicích-Rozpakově. Na úpravu multifunkční zóny pro děti, mládež i dospělé, ve které se budou celoročně realizovat dětské tábory, sportovní turnaje nebo semináře rukodělných prací, přispěl Holcim též částkou 50 tisíc korun.

Slavnostní vyhlášení vítězných projektů prvního ročníku soutěže "Cena Holcim pro rozvoj regionu Železných hor."
Návštěvníkdy na Dni otevřených dveří přivítal předseda představenstva Roland van Wijnen (vlevo).

Porotu dále zaujal projekt Základní školy Prachovice Podpora projektového vyučování environmentální výchovy. Ve škole budou každoročně probíhat týdny projektového vyučování na různé téma z přírody, například „Voda", „Les" apod., jejichž cílem bude poznání, pochopení a ochrana daného ekosystému. Odměna poputuje také do Ronova nad Doubravou na projekt Sadová úprava u domu s pečovatelskou službou. Vedle domu s pečovatelskou službou vznikne park určený k odpočinku v přírodě, který bude sloužit nejen jeho obyvatelům, ale v budoucnu také široké veřejnosti. Bez povšimnutí poroty nezůstala ani Relaxační a naučná zóna Základní praktické školy z Heřmanova Městce. Zóna nejen přispěje ke zlepšení prostředí v blízkosti školy, ale také ke zlepšení podmínek pro ekologickou výchovu dětí, které se budou na její tvorbě a údržbě aktivně podílet. Sedmým oceněným se stal projekt Základní školy z Třemošnice Zvýšení ekologického povědomí žáků. Děti z přírodovědného kroužku a děti účastnící se spolu s kroužkem různých besed, brigád, výprav za přírodou apod. zvýší svou odbornou úroveň činností pomocí celoročních prací, které budou v rámci projektu probíhat. Osmé místo obsadil Průvodce arboretem zámeckým parkem Společnosti přátel Železných hor z Heřmanova Městce. Průvodce mapující nejzajímavější stromy a keře zámeckého parku v podobě cedulí, skládačky a webové prezentace bude obyvatele regionu seznamovat s jeho přírodními hodnotami a jedinečnostmi. Všechny výše jmenované projekty budou odměněny částkou 30 tisíc korun.

Příjemné posezení přítomných hostů pod střechou u pódia.

Zvláštní cenu poroty získal projekt SOŠ a SOU Třemošnice Doubrava lidem. Osm nově vybudovaných laviček v nejvíce frekventované části Přírodního parku Doubrava obyvatelé Třemošnice zcela jistě ocení. Na vyšlapané turistické stezce vzniknou také tři informační tabule seznamující návštěvníky parku s jeho zajímavostmi. Čestným uznáním byla oceněna Naučná stezka Základní školy z Heřmanova Městce. Asi dva kilometry dlouhou stezku v blízkosti školy s výukovými panely v jedinečné lokalitě budou moci plně využívat nejen žáci, ale také široká veřejnost. Na její realizaci společnost Holcim přispěje částkou téměř 13 tisíc korun.

Velké stavební stroje zajímaly především pány.

Po vyhlášení vítězných projektů Roland van Wijnen dodal: „Většina ocenění Holcim pro rozvoj regionu byla udělena školám, které vychovávají mladé lidi a výrazně tak ovlivňují budoucnost kraje. A tvořit základy budoucnosti je jedním z hlavních poslání společnosti Holcim. Proto nás těší, že jsme mohli přispět k základům budoucnosti krásného kraje Železných hor."

Kouzelník přilákal především ty nejmenší.

V závěru dne Zdeněk Ryčl poděkoval starostům okolních obcí a měst za dobrou spolupráci, především paní starostce Prachovic a starostovi Vápenného Podola, na jejichž území cementárna Prachovice působí.

Vystoupení mažoretek zaujalo všechny přítomné.

I naše redakce se celé akce zúčasnila a chtěli bychom organizátorům touto cestou poděkovat za příjemně strávený den nejen v kolektivu milých lidí, ale též v krásném a čistém prostředí v závodě v Prachovicích. Nevěříte? Nezbývá než říci: „přijďte pobejt" do krásného kraje Železných hor.

Autor: Dana Kapičková
Foto: Helena Hejhálková