Vizualizace: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek

HolKa propojí Holešovice s Karlínem a oživí nábřeží Vltavy

Dlouho očekávaný projekt výstavby lávky HolKa usnadní přesun pěším i cyklistům mezi dvěma dynamicky se rozvíjejícími pražskými čtvrtěmi.

Lávka nazývaná HolKa v Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře. Zástupci hlavního města a realitní společnosti CA Immo, která v rámci projektu River City Prague pozemky na karlínské straně vlastnicky kontroluje, se dohodli na majetkoprávních podmínkách umístění lávky a na spolupráci v průběhu realizace projektu. CA Immo plánuje na tuto celoměstsky důležitou křižovatku pěších a cyklistických tras navázat jak ve směru jižně do Karlína, kde vznikne park s veřejnou zelení, tak oživením břehu řeky v rámci projektu Karlínská náplavka.

Vzájemná domluva se soukromými investory a společný zájem v lokalitě je základ pro úspěšnou proměnu území. A to neplatí pouze u lávky mezi Holešovicemi a Karlínem, jak je tomu v tomto případě, ale úplně všude. Díky lávce HolKa se Karlínští dostanou za pár minut před brány holešovické tržnice. Urychlí také cestu lidem z Žižkova. Svou polohou totiž navazuje na Vítkovský tunel. Skvělé je, že získáme i nový bezbariérový přístup na ostrov Štvanice, který čeká celková proměna,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy pro dopravu.

Vizualizace: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek

Jsme moc rádi, že se město rozhodlo projekt lávky HolKa realizovat a že na něj můžeme na karlínské straně navázat zvelebením prostoru na břehu řeky a komunitním parkem. Tato veřejná prostranství do budoucna nejen umožní navazující pěší vazby ve směru na Karlínské náměstí, ale stanou se i dějištěm mnoha kulturních, sportovních i gastronomických akcí a atraktivním místem pro volnočasové aktivity místních rezidentů, obyvatel okolních čtvrtí i zaměstnanců z přilehlých kanceláří administrativní čtvrti River City Prague,“ uvedl Václav Jonáš, ředitel CA Immo v České republice.

Výstavba lávky HolKa by měla začít letos v zimě a potrvá 14 měsíců. Stavbu pro město provede společnost Skanska, která zvítězila ve výběrovém řízení. Celá konstrukce po dokončení překlene Vltavu v délce 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi. Přemostění usnadní pěším i cyklistům cestu na ostrov Štvanice a bude dalším propojením mezi městskými částmi, které od roku 2015 zajišťuje také říční přívoz HolKa.

Autorem lávky je architekt Petr Tej.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek

1) Zdroj: www.iprpraha.cz