Nový most s ohňovými chrliči coby architektonická dominanta přes Ostravici

Realizované projekty mostů, srdeční záležitosti architekta Romana Koutského, jako je ten Trojský v Praze a Mariánský v Ústí nad Labem, budou mít následovníka v podobě nového mostu přes řeku Ostravici. Spojí moravskou a slezskou část Ostravy. S nadsázkou lze konstatovat, že se na něm potkají ostravsko-moravský koník s ostravsko-slezským kamzíkem.

Vozovka stávajícího mostu končí v náletovém porostu, dosloužila i mostní konstrukce. Zub času se podepsal také na vedlejším železničním mostě. Obě tyto stavby v současném stavu, tedy před demolicí, zachytil náš objektiv.

Některé stávající mosty přes Ostravici jsou v dezolátním stavu.

Pojďme na novostavbu, jejíž vizualizaci rovněž představujeme. Veřejnosti, tedy chodcům, cyklistům a motoristům, samozřejmě nejen ostravským, bude sloužit od roku 2025. Nový most bude opticky dlouhý 100 metrů, uprostřed s dvouproudovou vozovkou, po stranách na konzolích se dvěma chodníky.

Mostovka má nejvyšší bod uprostřed mostu. Dále hovoří architekt Koutský: "Tvar nového mostu se na první pohled zdá asymetrický. Vychází však ze své staticky symetrické konstrukce. Most nesou dva příhradové spojité nosníky o výrazně nestejných rozpětích sedmdesát a deset metrů, které jsou symetrické přes diagonálu mostu. Příhradu vytváří síť nepravidelných tlačených a tažených diagonál. Oba horní pásy hlavních nosníků jsou uprostřed délky mostu nad mostovkou spojeny příčníkem nad průjezdným profilem. Nejvyšší body nosníku jsou vždy nad středem poloviny celkové délky mostu."

Autor projektu dále doplnil, že hlavní nosníky jsou navrženy v místě podepření pilířem, vždy deset metrů od opěry, zajištěny proti vybočení rámem překračujícím chodník a kotveným do pilíře. Konstrukce tak vytváří dvě výrazné brány - věže, vždy na příslušném břehu. Tyto body jsou věnovány městským znakům s motivy koníka a kamzíka. Na pilířích obou nábřeží budou brány doplněny výtvarnými díly a vysokými stožáry. Nad oběma hlavními nosníky zavlají vlajky.

Při výběru konstrukčního materiálu padla volba na ocel jako kontrast na většinu zdejších mostů z betonu. Ocelová konstrukce bude z patinující oceli, bezúdržbová. Železobetonová mostovka dostane živičný povrch. Na chodnících se objeví aglomerované plastové bílé desky. Most nebude opatřen svodidly.

Osvětlení komunikace ve střední části zajistí neutrální bílý tón světla, osvětlení mostovky zespodu a chodníky teple bílý barevný tón. Horní část zábradlí bude z kalených a lepených desek. V římsovém nosníku se počítá s vedením osvětlení chodníku a plynovým potrubím, které rozvede plyn k několika hořákům na vnější straně zábradlí. Ty jsou určeny k chrlení ohně, jakožto slavnostního osvětlení připomínajícího průmysl Ostravy 19. století.

Profesor Koutský projektuje mosty již 25 let. Díky jemu bude mít v minulých časech tlukoucí ocelové srdce republiky v tomto směru architektonicky unikátní dominantu. Svůj počin zdůraznil slovy: "Mosty mají mezi stavbami zvláštní výsostné postavení. Byly a jsou vrcholem technických možností a umu stavitelů. Tento most spojí dvě Ostravy - Moravskou a Slezskou. Každá má jiný charakter. Aby byl nový most symbolem jejich setkání, má každá stejnou část asymetrické nosné konstrukce mostu, které se symbolicky potkávají nad řekou. Jakoby vzepjaté zvíře ze znaků obou městských částí stálo každé na svém břehu, položilo svoji sílu na břeh protější a spolu tak řeku překlenuly."

Fotogalerie

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: archiv autora a Magistrátu města Ostravy