Žďákovský most, Orlická přehrada. Foto: kaprik, Shutterstock

Průřez nejpozoruhodnějšími českými mostními konstrukcemi

Mosty disponují již odpradávna strategickou rolí a odrážejí vyspělost doby, v níž vznikly. Víte, který tuzemský most je nejdelší nebo třeba nejstarší? Podívejte se spolu s námi na výběr šesti nejzajímavějších mostů České republiky.

Prvními mosty byly kmeny stromů spadlé přes vodní toky. Zatímco Inkové využívali k přemostění liány, v římské říši už vytvářeli klenby. S nástupem gotiky se pak konstrukce mostů výrazně zdokonalily. Mosty se stavěly s většími oblouky. Právě z této doby pochází i nejstarší mosty Česka. V dobách renesance byl poté postaven kupříkladu nejstarší pařížský most Pont Neuf v Paříži, a to již zcela bez tradičního zastřešení. Tento obloukový kamenný most z roku 1607 se dvěma klenbami byl navíc osazen chodníky. S přicházející industrializací a rozvojem železnic se značně zvýšila poptávka po mostech. Nejprve se stavěly mosty dřevěné a viadukty z kamene a cihel, které posléze nahradila litina a v 18. století ocel. Na přelomu 19. a 20. století se začaly budovat mosty řetězové. Konstrukce mostů z 20. století již sestávají z betonu a železobetonu.

Nejznámější

Kde jinde začít než u Karlova mostu, který je pro Českou republiku národním klenotem. Jde o druhý nejstarší most Česka a zároveň nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu. Vznikl na místě původního Juditina mostu, který byl roku 1342 zničen táním ledů. Stavba nového mostu začala na příkaz krále Karla IV. v roce 1357. Řízením stavby mostu byl pověřen Petr Parléř, most byl ale zcela dokončen až po jeho smrti počátkem 15. století. Karlův most je tvořen pískovcovými kvádry a měří necelých 516 metrů. [1] Zajímavostí je, že při stavbě Karlova mostu se malta zalévala mlékem a vínem. Použití vajec na stavbu mostu bylo odborníky nedávno vyvráceno.

Od r. 1683 do r. 1928 bylo na pilíře mostu osazeno 30 soch světců, z nichž nejznámější je socha sv. Jana Nepomuckého. Zdroj: TTstudio, Shutterstock

Nejstarší kamenný

Nejstarším kamenným mostem v České republice a zároveň druhým nejstarším mostem ve střední Evropě je ten v Písku. Postaven byl ještě před koncem 13. století, kdy tvořil klíčový komunikační prvek na Zlaté solné stezce, která v Písku překračovala řeku Otavu. Písecký kamenný most dosahuje délky 109,75 metrů a šířky 6,25 metrů. Podpírá ho 6 pilířů a tvoří 7 oblouků. Šest pilířů vyzdili středověcí stavitelé na suchu, v tzv. stavebních jímkách, kdy okolo staveniště vytvořili ochrannou hráz a řeku nechali proudit vedlejším korytem. Nedochovaly se ale původní dvě věže, které z obou stran chránily vstup na most. První z nich padla za oběť velké povodni v roce 1768, druhá nevyhovovala rostoucím dopravním požadavkům, a tak byla zbourána. [2]

Kamenný most v Písku zdobí sochařská výzdoba tvořená několika barokními sousošími. Zdroj: Lubospop, Shutterstock

Nejdelší

Radotínský most (dříve nazývaný také Lahovická estakáda) je s celkovou délkou 2281 metrů nejdelším mostem v České republice. Od roku 2010 je součástí Pražského okruhu a překlenuje široké údolí řeky Berounky. Jedná se o dvojici mostních staveb, které na sebe plynule navazují a tvoří jediný most. Každá z částí má jiné konstrukční řešení a jiného dodavatele. Pod mostem přes Vltavu je zavěšena lávka pro pěší a cyklisty jako spojení Komořan a Lahovic. Výstavba mostu pomohla jedné z nejfrekventovanějších silnic v Česku — Jižní spojce. Most leží na 88 pilířích a nejvyšší z nich dosahuje výšky 40 metrů. [3]

Radotínský most je českým nejdelším mostem, který překlenuje údolí řeky Berounky. Zdroj: Jiri Moravec, Shutterstock

Nejvyšší

Orlickou přehradu překlenují unikátní mosty. Jejich mostní konstrukce jsou jedinečné, a to v kontextu jak českého, tak světového stavitelství. Jedním z nich je i český nejvyšší most – Žďákovský. V roce 1967, tedy v době svého dokončení, šlo o největší jednoobloukový most světa. Žďákovský most, pojmenovaný podle nedaleké osady zatopené při napouštění Orlické přehradní nádrže, spojuje vltavské břehy u obce Orlík nad Vltavou a vede po něm silnice z Milevska do Březnice. Most, který váží přibližně 4000 tun a je 543 metrů dlouhý, proslul rovněž tím, že z něho byly shazovány do přehrady oběti tzv. Orlických vrahů. [4]

Ze Žďákovského mostu se odkrývá panoramatický výhled na hladinu Orlické nádrže. Zdroj: Radomir Rezny, Shutterstock

Nejdelší železniční

Nejdelší železniční most u nás najdeme v Praze. Negrelliho viadukt, který měří 1,1 kilometru, spojuje Masarykovo nádraží a nádraží v Praze-Bubny. Na jeho výstavbě se v letech 1845-1849 podílelo 3000 českých, německých i italských dělníků a sám Alois Negrelli, který projektoval například Suezský průplav. Při stavbě byly poprvé ve větší míře využity parní zvedací stroje. Viadukt měl klenby z kvádrového zdiva. Jádro zdiva je z lomového kamene, pilíře jsou založeny na dřevěných roštech. V 50. letech byly oblouky v ulicích Křižíkova a Prvního pluku nahrazeny jednopolovými mostními konstrukcemi. Minulý rok v červnu byl viadukt po tříleté rozsáhlé rekonstrukci znovu zprovozněn.

Negrelliho viadukt přečkal bez poškození několik povodní, a to včetně té největší v roce 2002. Zdroj: Leo Kohout, Shutterstock

Pohádkový

Jeden z nejpohádkovějších mostů u nás se skrývá v zámeckých zahradách Nového Města nad Metují. Vznik této dřevěné stavby je datován do roku 1911 a jeho autorem je známý architekt Dušan Jurkovič, který se podílel na úpravách tamního zámku. Hlavní věž uprostřed mostu měří zhruba 12 metrů. K Jurkovičovým nejvýznamnějším dílům patří také bývalý mlýn v osadě Peklo u Nového Města. Jurkovičův rukopis se zde nezapře. Na žádném jiném zámku Jurkovičovo dílo neuvidíte. [5]

Jurkovičův most v Novém Městě nad Metují připomíná typické valašské lidové stavby. Okny uvidíte do květinové zahrady. Zdroj: Richard Semik, Shutterstock

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: Shutterstock