Výstava je k vidění v Muzeu Karlova mostu v Praze.

Výstava Praha kamenná představuje vývoj kamenického řemesla a také již dávno nepoužívané nástroje

Jaké stopy po historických nástrojích se našly na historických stavbách a artefaktech z kamene a jak tyto nástroje vypadaly? I to ukáže výstava v Muzeu Karlova mostu. Odborníci z katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a Národního památkového ústavu zde představí výsledky tříletého výzkumu v oblasti stavební historie, stavebnictví, geologie a jiných přírodních a technických věd.

Výstava byla slavnostně zahájena v sobotu 9. července v 5.31 hodin ráno, kdy byl dle legendy založen Karlův most. Výstavu zahájil Karel IV., který se svým průvodem přijel přes Karlův most a poklepal na jeho základní kámen.

Výstava vznikla v rámci projektu č. DG20P02OVV021 „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ programu MK ČR NAKI. Odborníci se zaměřili na vývoj kamenického řemesla od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, až do počátku 20. století, kdy na historických stavbách a artefaktech z kamene identifikovali stopy po historických nástrojích. Po zpracování těchto stop do 3D modelů vznikly rekonstrukce dobových kamenických nástrojů, jež se již dávno nepoužívají.

Dobové rekonstruované nástroje představené na výstavě jsou zařazeny vždy k příslušné slohové etapě – románské, gotické, renesanční, barokní a 19. a 20. století. Návštěvník díky tomu získá dobrou představu o možnostech daného stavebního údobí. Zároveň zde budou prezentovány i stopy po nástrojích nalezené v objektech, jež znamenaly zlom v historii pražské kamenné architektury. V simulované středověké kamenické dílně si návštěvníci dokonce budou moci tyto nástroje vyzkoušet, aby měli možnost pochopit jejich praktičnost a jedinečnost. Vedle nástrojů bude na výstavě k vidění i malý kamenický dílenský jeřáb a kamenický vůz na přepravu kamenných kvádrů.

Výstava Praha kamenná s podtitulem Kamenické opracování historických staveb Hlavního města Prahy je v evropském měřítku ojedinělou systematickou prezentací historických kamenických nástrojů a způsobů práce s nimi. Mapuje tak historii tohoto krásného řemesla v dějinách jednoho města v kontextu celoevropských dějin.

Výstava bude k vidění v Muzeu Karlova mostu (Křižovnické náměstí 3, Praha 1 – Staré Město) až do 31. října 2022.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Photo Oz, Shutterstock

1) Zdroj: https://aktualne.cvut.cz/tiskove-zpravy/, redakčně upraveno