Foto: archiv studia LOXIA

Nová radnice v Modřanech jako tři kostky cukru

V pražských Modřanech byla dokončena nová radnice. Jde o novou impozantní dominantu této městské části, jejíž tvar – tří kostek cukru – vychází z odkazu na historický cukrovar.

Ne nadarmo mají Modřany ve svém znaku homoli cukru. Jde o odkaz na cukrovar, který byl v Modřanech založen v roce 1861 a jenž povýšil tehdejší zemědělskou osadu na důležité průmyslové centrum. Architekti se tímto faktem inspirovali a na prostoru zdejšího původně nevzhledného brownfieldu navrhli budovu, která připomíná český patent, byť ne přímo z Modřan a Prahy – kostky cukru. Jejich záměrem bylo, aby se radnice stala budovou, díky které každý pozná, že je právě na „dvanáctce“.

Radnici nechybí ani typická věž, jež byla osazena dvojími obřími hodinami, které v noci svítí, a tak opticky vystupují z hmoty největší kostky. Důležitým prvkem je také balkon s výhledem na náměstí jako místo pro řečníky, exteriér radnice tvoří rovněž element loubí či sloupový řád budovy.

Schodiště budí dojem, jakoby levitovalo v prostoru. archiv studia LOXIA

Po vstupu do budovy se občan ocitne ve vzdušné dvoupodlažní hale s recepcí a působivým „levitujícím“ schodištěm. Samozřejmostí je jak moderní zasedací sál zastupitelů, tak prostor pro zasedání radních. V nejvyšším podlaží je umístěn oddací sál s panoramatickými výhledy a přímým vstupem na rozlehlou terasu. V přízemí radnice se nacházejí také retailové prostory, restaurace či kavárna. Objekt poskytuje i možnosti pro volnočasové aktivity.

Nadzemní část budovy disponuje rozlohou 12 700 metrů čverečních, suterén má plochu 2 650 metrů čtverečních. Objekt je založen na vrtaných pilotách vetknutých do břidlic a navržen jako železobetonový skeletový systém zasazený do mírného svahu. Již zmíněné „levitující“ schodiště bylo možné realizovat díky sloupu stabilizujícímu podestu se schodišti. Tři pomyslné kostky cukru jsou jedním dilatačním celkem a jsou kromě sloupového systému vyztuženy také monolitickými jádry v podobě ztužujících schodišť a výtahových šachet.

Na střeše se nachází velké množství fotovoltaických panelů. archiv studia LOXIA

Jde o energeticky úsporný objekt, který pro svůj provoz čerpá energii například spalováním plynu, ale také ze slunce – na střeše má umístěno množství fotovoltaických panelů o výkonu 50 kWp. Výroba vlastní solární elektrárny pokryje ve špičkách 5-10 % spotřeby objektu. Srážková voda je sváděna do akumulační a retenční nádrže a využívána i pro zálivku zeleně v areálu.

Dvojice radničních hodin je v noci nasvícena. archiv studia LOXIA

V nové budově budou sídlit zaměstnanci celkem sedmi různých úřadů, které byly dodnes rozesety v různých objektech mnohdy havarijního stavu. Výstavba nové radnice, která jejich sídla sjednotila na jedno místo, byla tedy vysoce žádoucí. Návrhu se chopilo studio LOXIA, vedení se ujala architektka Jana Mastíková a projekt vypracoval inženýr Michal Hendrych. Zajímavostí je, že radnice byla od počátku projektována metodou BIM, kdy celý projektový tým pracoval současně na jednom modelu v jednotném softwaru.

Nový symbol Modřan se veřejnosti otevře 7. července. Před budovou radnice ještě vzniká Radniční náměstí s přímou návazností na radniční vstup, které bude sloužit k setkávání občanů či jako prostor ke konání nejrůznějších akcí. V jeho čele bude v budoucnu stát také kulturní dům. Na parkovišti budou instalovány stanice pro nabíjení elektromobilů.

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: archiv studia LOXIA

1) Zdroj: tisková zpráva architektonického studia LOXIA