Nový most přes Labe na Pardubicku zefektivní silniční dopravu a umožní vyšší zatížení říčního koridoru lodní dopravou

V Pardubickém kraji, mezi obcemi Valy a Mělice, bylo vybudováno nové přemostění přes řeku Labe. Slavnostní otevření pro pěší a cyklisty proběhlo v úterý 26. května 2020, vjezd automobilům bude povolen zhruba za měsíc. Parametry mostu umožní i vjezd kombinované dopravy či usnadní průchod vody při povodních. Stavba je také součástí plánů souvisejících se splavněním Labe do Pardubic.

Slavnostnímu přestřižení pásky předcházela přibližně desetiměsíční výstavba. Ta započala demontáží původního vojenského úzkého kovového mostu z 2. světové války (prefabrikovaný příhradový typ, tzv. Bailey Bridge, o délce 86 metrů s dřevěnou podlahou) a vybudování provizorní lávky pro pěší a cyklisty. Motoristé se museli po dobu stavby vydat jinou trasou – přes Přelouč.

Důvodem budování nového mostu byla mimo jiné i potřeba vytvořit podmínky pro rekonstrukci dvou dalších mostů v regionu – v Přelouči u hydroelektrárny a v Řečanech nad Labem. Obyvatelé přilehlých a doposud klidných Mělic se proto obávali potenciálního zhuštění dopravy, zejména té nákladní, a proti akci protestovali, avšak se svými požadavky neuspěli. Od rekonstrukce přeloučského mostu bylo však prozatím upuštěno, obavy jsou tedy nyní bezpředmětné.

Zlepšení automobilové i vodní dopravy

Nový silniční most mezi Valy a Mělicemi má zkvalitnit místní automobilovou, ale též vodní dopravu. Je součástí tzv. Labské vodní cesty (je součástí koridoru hlavní sítě TENT-T Orient/Východní středomoří v úseku Hamburg – Drážďany – Praha – Pardubice). Most nyní díky zajištění dostatečné podjezdné výšky (minimem je 7 metrů) umožňuje vyšší zatížení koridoru vodní dopravou. Nové řešení pak také usnadní průchod vody při případných povodních.

Konstrukční zajímavosti

Most je založen na beraněných prefabrikovaných železobetonových pilotách. Betonáž úložných prahů pilířů mostu byla provedena pouze samozhutnitelným betonem (typu UHPC). Nový ocelový most s železobetonovou spraženou mostovkou šířky čtrnáct metrů dosahuje délky 194 metrů, hmotnost činí 645 tun. Šíře silniční komunikace je šest a půl metru, na obou jejích stranách byl vybudován chodník pro pěší i cyklisty.

Konstrukce sestává ze dvakrát vysouvaného spojitého ocelového dvoutrámu o pěti polích se spřaženou spolupůsobící deskou mostovky. V hlavním poli – o rozpětí 84 metrů – je mostovka doplněna táhly a elegantním obloukem typu Langerova trámu (kombinace obloukového a zavěšeného mostu). A právě montáž ocelové konstrukce je velkou technologickou zajímavostí – byla provedena sestavením jednotlivých dílů na Mělické straně, načež došlo ve dvou fázích k vysunutí přes řeku. Pozoruhodné také je, že v průběhu stavby byla konstrukce ohřívána. Důvodem byla potřeba nepřetržité práce a dodržení termínů.

Provizorní lávka pro pěší a cyklisty bude demontována

Číselné shrnutí

Stavba stála 258 mil. Kč bez DPH a byla financována ze 77 % z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbývající část hradil Pardubický kraj. Realizace započala v lednu 2019, úplné dokončení se zahájením plného provozu včetně toho automobilového je naplánováno na konec června 2020.

Slavnostní otevření mostu proběhlo v úterý 26. května 2020. Foto: archiv Města Přelouč

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv autorky