Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Hospodaření s dešťovou vodou

Voda je základní a nenahraditelnou komoditou, nutnou k udržení jakéhokoliv života. Zásoby pitné vody se v poslední době v důsledku znečištění a klesajících zásob podzemní vody dramaticky snižují. Využitím dešťové vody lze spotřebu pitné vody snížit a zároveň chránit její zásoby. Řešení přináší firma VODA CZ s.r.o., která nabízí ucelenou řadu výrobků pro jednoduché, snadné a ekonomické hospodaření s dešťovou vodou „RAINY“. Tento koncept lze využít nejen pro rodinné domy a chaty, ale i pro pensiony a další.

V moderní době nabývá stále více na významu ekologické a hospodárné využívání vody jako strategické suroviny.Všude v Evropě se pořád vyskytují mnohočetné srážky a je vhodné se zamyslet nad ekonomickou i ekologickou stránkou faktu, že velkou část vody svedené ze střech lze využít jako užitkovou vodu v rodinném domku nebo také v oblasti zahrady.

Právě společnost Voda CZ s.r.o. klade velký důraz na ochranu životního prostředí a nedílnou součástí jejího přístupu je také rozumné nakládání a hospodaření s dešťovou vodou. Pod pojmem rozumné nakládání je myšleno přírodě blízké hospodaření, tedy takové, které v maximální možné míře napodobuje přirozený cyklus vody. Jednoduše řešeno jde o to nechat vodu jejímu přirozenému prostředí, tedy na místě, kde spadne.

Jednotlivé systémy

V souladu s výše zmíněnými informacemi a pravidly využívá firma VODA CZ s.r.o. následující systémy:

  • Filtrace dešťové vody.
  • Zachycení dešťové vody.
  • Využití dešťové vody.
  • Zasakování dešťové vody.

Zasakování nebo využívání dešťové vody na vlastním pozemku má velký význam již v dnešní době a v budoucnosti bude ještě důležitější. Je tedy nutné začít pro to něco dělat, zvláště když se to v mnoha ohledech vyplatí, v neposlední řadě i finančně.

Krátce o firmě VODA CZ, s.r.o.

Společnost VODA CZ, s.r.o. byla založena v roce 2002. Zpočátku bylo cílem získat vlastní trh v čištění odpadních vod, což se brzy podařilo. Postupně byl předmět podnikání rozšířen i na dodávky technologií pro úpravu a hygienizaci pitné vody. Od roku 2004 společnost začala realizovat již velké technologické dodávky financované ze státních prostředků, popř. zdrojů EU. Došlo ke stabilizaci firmy na trhu s technologiemi pro vodní hospodářství a vybudování nové provozovny v České Skalici. Do budoucna se počítá též s vývojem nových výrobků a rozšiřováním výroby.

Pro více informací navštivte internetové stránky www.vodacz.com.

Autor: Zuzana Fajfrová
Foto: Archiv firmy