Hranická průmyslovka slaví sedmdesátku

SPŠ Hranice ...dobrá škola pro tebe – tak zní oficiální slogan na letácích a plakátech školy. Ono citované heslo není jen jakousi prázdnou reklamní formulí lákající v silné konkurenci středních škol žáky devátých tříd. Snaží se vybídnout k zamyšlení, proč a pro koho je škola dobrá.

V období, kdy ekonomika naší země postrádá odborníky v mnoha tradičních průmyslových oborech, je pro řadu mladých lidí studium na této škole opravdu dobrou perspektivou. Podle průzkumů zaměstnanosti absolventů, které škola každoročně provádí, drtivá většina absolventů, pokud nepokračují dále ve studiu, krátce po maturitě či vyučení získá své první zaměstnání.

Historie školy

Významná jubilea nabízejí příležitost k určitému poohlédnutí se a bilancování. Hranická SPŠ, jejíž základ se zrodil právě před sedmdesáti lety, prošla v průběhu sedmi desetiletí mnoha významnými proměnami, se kterými bychom rádi čtenáře tohoto časopisu seznámili, pokud je sami, jako absolventi naší školy, neznají.

Současná Střední průmyslová škola, která patří k největším středním školám v Olomouckém kraji, je výsledkem postupného spojování a začleňování jednotlivých, původně samostatných, odborných škol a oborů. Roku 1946, tedy před 70 lety, vznikla v Hranicích – nejprve jako pobočka Střední lesnické školy – Vyšší pilařsko-dřevařská škola, která připravovala absolventy pro potřeby dřevozpracujícího průmyslu, jež má ve zdejším regionu staletou tradici.

Jen o málo mladší je obor Stavební materiály (současný název), který má své počátky v roce 1951, kdy byl ještě jako součást hranického gymnázia otevřen pod názvem Výroba cementu a vápna pro potřeby výchovy pracovníků nově budované cementárny v Hranicích. Roku 1953 pak vznikla samostatná Průmyslová škola cementářská, která v průběhu let měnila svůj název i působiště. Tento obor je v současné době jediným středoškolským oborem v republice, zabývajícím se stavebními materiály a jejich zkoušením.

Vzhledem k důležitosti výchovy odborníků pro výrobu cementu a maltovin byl v roce 1961 dobudován současný školní areál na Studentské ulici v Hranicích, určený původně jen pro tento obor, nakonec se do nově vybudované školy přestěhovaly oba výše zmíněné obory. Během let 1969 až 1971 se do objektu školy postupně přestěhoval z Přerova také obor Aplikovaná chemie.

K významným změnám v chodu školy došlo zejména na přelomu tisíciletí, kdy v rámci optimalizace středních škol došlo v roce 2000 ke spojení Střední průmyslové školy se Středním odborným učilištěm strojírenským Hranice (dříve Učiliště Sigma Hranice), jež mělo také svou bohatou historii, která sahá až do válečného roku 1940, kdy při továrně na výrobu čerpadel „Antonín Kunz” vzniklo středisko pro přípravu většího počtu odborných pracovníků pro rostoucí potřeby válečného průmyslu. V poválečných letech se zde vystřídala výuka celé řady technických oborů – např. Soustružník kovů, Frézař, Brusič, Provozní zámečník, Strojní zámečník, Mechanik – opravář, Elektrikář, od roku 1977 byla v rámci učiliště zahájena výuka čtyřletých učebních oborů s maturitou.

Možnosti studia

V současné době poskytuje škola odborné vzdělání v pěti čtyřletých maturitních oborech: Aplikovaná chemie, Mechanik strojů a zařízení (Mechanik CNC strojů), Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavební materiály a Požární ochrana a třech tříletých učebních oborech: Strojní mechanik (Zámečník), Obráběč kovů a Instalatér. Studium je možné také ve dvou oborech dvouletého nástavbového studia: Provozní technika a Nábytkářská a dřevařská výroba, ale také formou zkráceného studia pro maturanty usilujícími o rozšíření kvalifikace. Celkem v současné době na škole studuje cca 540 žáků.

A co popřát škole do dalších let? Hodně dobrých žáků, dobrých kantorů a přízeň úřadů.

Oslavy výročí proběhnou ve dnech 9. a 10. 9. 2016 v areálu školy, kam jste všichni srdečně vítáni. Přijďte se podívat!

¹) Redakční úprava Jitka Shrbená
Autor:
Foto: Archiv firmy