Inteligentní ventilační hlavice LOMANCO Energo

Brněnská společnost ABC – AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o., výhradní dovozce Lomanco hlavic do Evropy, se rozhodla rozšířit sortiment o nové typy řízeného větrání. Hlavním přínosem oproti tradičním bezelektrickým hlavicím LOMANCO je u nových typů možnost elektronického řízení výkonu pomocí pomocného motoru, snímače otáček a dalších regulačních prvků.

Tento inteligentní systém řízení uspokojí v odvětrání požadavky jak bytových a rodinných domů, tak i průmyslových objektů. Dokáže garantovat stabilní výkon požadovaný normou či uživatelem.

Řízení elektrických motorů s Lomanco hlavicemi

Ventilační turbíny sloužily doposud jako přirozené nenucené větrání bez potřeby elektrické energie. Hlavním pohonem byl vítr a termodynamické vlivy. Díky nově vyvinutým řídícím jednotkám, které lze použít pro hybridní hlavice i pro přídavné výkonné ventilátory EVL, lze Lomanco nyní instalovat i do náročnějších provozů s garancí hodinového výkonu. Nový systém zajistí stabilní výkon bez fyzikálních vlivů, tj. i bez větru, tepelného spádu atd.

Systém nabízí v základním provedení hlídání otáček hlavice. Při poklesu otáček hlavice, např. pod 50 otáček za minutu, elektronika sepne pomocný motor. Elektronika může fungovat ve dvou základních cyklech na denní a noční provoz. Tento úsporný systém lze rozšířit o další příslušenství, jako je např. teplotní, vlhkostní nebo jiné čidlo, které se využije pro řízené větrání dle potřeby interiéru. Výrobní prostor s vysokou vlhkostí nebo např. obytné prostory mají zcela odlišné požadavky na větrání a tento nový systém se jim umí přizpůsobit.

Přednosti zůstávají

Hlavice LOMANCO zůstávají i nadále velmi ekologické a úsporné, protože kromě přírodních větrných zdrojů, které jsou zdarma, je pro stabilizaci výkonu využit velmi úsporný a přitom výkonný motor 12 V se spotřebou pouze 15 W.

Revoluční řešení pro budoucnost

Pokud by se Vám zdálo, že utrácet peníze za elektrické větrání LOMANCO je krok zpět, lze nově nabídnout ještě dokonalejší systém, tzv. ostrovní systém LOMANCO, kdy je motor hlavice poháněn přímo pomocí fotovoltaického panelu a baterie. Systém je opět samočinný.

Tento nový ostrovní systém dokáže roztáčet hlavici jen pomocí baterie nové generace (o velkém výkonu a vysoké teplotní odolnosti (–30 °C až +70 °C) celé dva dny a fotovoltaický panel o výkonu 20 W baterii dobije při ideálních podmínkách za pouhý 1 den. Takže opět docílíte úsporného odvětrání, které je velmi snadno nastavitelné či řiditelné dle přesných požadavků. Očekáváte-li zvýšené nároky na odvětrání během různých časových nebo ročních období, pak je tento ostrovní systém velmi užitečný. To, že je systém „ostrovní”, znamená, že nemusí být napojen na stávající elektrickou síť, ale je zcela samočinný. Navíc u něj nejsou nutné žádné další pravidelné revize jako u jiných ventilátorů připojených přímo do elektrické sítě. Důležité je, že výsledný výkon LOMANCO energo hlavice nikdy neklesne pod předem nastavitelnou mez a tím udrží stabilní podtlakové síly. Řídící jednotka si na základě pravidelně snímaných parametrů pohlídá trvalou rotaci hlavice a je schopna během okamžiku zareagovat tak, jak po ní požadujete. Stoupne-li např. pod střechou nežádoucí vlhkost např. nad 80 %, pak motor hlavice dočasně zvýší výkon až do doby, kdy čidlo nahlásí požadovaný stav. Požadujete-li různý výkon v denních a v nočních hodinách, tak další čidlo si tuto skutečnost pohlídá a podle toho nastaví parametry odvětrání. Aby v létě nedošlo k přehřátí podstřešního prostoru, instaluje se teplotní čidlo, které si pohlídá maximální požadovanou teplotu atd. Inteligentní turbína LOMANCO energo překonává všechny současné hlavice na trhu svým rozsahem regulace a garantováním požadovaného výkonu. Nespornou výhodou „stavebnicového” ostrovního systému LOMANCO je možnost instalace zručným profesionálem, který si doposud poradil s instalací klasické turbíny LOMANCO, a není třeba zvláštních školení či elektrikářských zkoušek. Systém LOMANCO energo se dodává jako kompletní stavebnice a po vybrání všech požadovaných regulačních a řídících prvků je velmi snadno uvedena do provozu.

Motto: Každý požadavek má své řešení. Nejlépe Vám poradí technici společnosti ABC, viz www.lomanco.cz.

Autor: Ing. Radim Otýpka
Foto: Archiv firmy