Izolace bez parotěsu

V dnešní době se stále více setkáváme s objekty, kde se navrhují difúzně otevřené skladby obvodových plášťů. Unikátním zástupcem těchto staveb je i projekt Liko-Noe firmy Liko-s, který získal řadu ocenění i cejch nezdravější kanceláře roku 2015.

Že je to správný směr, potvrzuje stále více studií, které ukazují, že bydlení v difúzně otevřených budovách je zdravé a tvoří zcela přirozené prostředí pro člověka. Velká část škodlivin v ovzduší se totiž dokáže navázat na vodní páru a projít samovolně přes obálku budovy díky rozdílným tlakům mezi vnitřním a vnějším prostředím.

Princip fungování

Současnost stavebního trhu nám nabízí různé varianty difúzně otevřených skladeb, ale ve skutečnosti jsou uvnitř používány tzv. parobrzdy, které se umisťují na strany interiéru a mají za úkol zbrzdit velké množství vodní páry. Pokud by tomu tak nebylo, tak hrozí, že standardní tepelný izolant se nasytí vytvořeným kondenzátem, změní svůj objem a zhorší se několikanásobně tepelně izolační schopnosti daného materiálu. Parobrzdící vrstva plní ve skladbách důležitou roli. Zpomaluje průběh vodní páry, zajišťuje vzduchotěsnost obálky (ztrátu tepla), ale je třeba si uvědomit, že správná realizace této vrstvy je mnohdy nadlidský výkon a často bývá na stavbách opomíjena její důležitost.

Ideální řešení

Našli jsme řešení, jak zjednodušit izolování obvodových plášťů, zrychlit proces výstavby a nespoléhat na 100% funkčnost parobrzdných či parotěsných vrstev. Řešením je právě zvolit jiný typ izolačního materiálu s jiným přístupem a lepšími vlastnostmi. Variantou je Chytrá izolace kanadského výrobce Icynene. Tato unikátní pěna má velmi nízkou nasákavost a nemění své izolační schopnosti i při zvýšeném zatížení vodní párou. Má otevřenou buněčnou strukturu a díky této vlastnosti i schopnost odvádět vodní páry z konstrukce. Její další výhodou je, že tvoří kompaktní vrstvu bez spár, dokáže přilnout k jakémukoliv materiálu a perfektně zaizolovat i ten nejkomplikovanější detail, který je často rozhodujícím a opomenutým faktorem správného zateplení.

Ano je tomu tak, že pracujeme a počítáme s opravdu difúzně otevřenými skladbami bez použití parotěsných vrstev tam, kde nám to okolní podmínky dovolí. Je důležité posoudit každou vrstvou posuzované konstrukce a přemýšlet nad ní. Navrhnout ji tak, že faktor difúzního odporu v jednotlivých materiálech skladby ze strany interiéru klesá, až do prostoru, kde se nám odvětrá (odpaří). Nebráníme vzdušné vlhkosti a posléze kondenzaci samovolně odejít, je to totiž přirozené.

Projektanti i investoři si musí dávat ovšem velký pozor na to, s jakou pěnou pracují, protože i když pěnové izolace vypadají skoro stejně, tak rozhodně nemají zdaleka podobné vlastnosti.

Pěny na dnešním trhu

Na dnešním trhu je velké množství pěn, které často bojují s velkou nasákavostí a chovají se takřka podobně jako standardní tepelný izolant, např. minerální či kamenná vata, a musí tudíž používat parobrzdné či parotěsné vrstvy (fólie), bez těchto vrstev bych aplikaci měkké difúzně otevřené pěny nemohl nikdy doporučit.

Dále se můžete setkat na trhu i s polotvrdými a tvrdými PUR izolacemi, které mají uzavřenou buněčnou strukturu, a tudíž jsou difúzně uzavřené. Z našeho sortimentu je to polotvrdá pěna nazývaná Smartisol 200. Tu využíváme hlavně na difúzně uzavřené skladby a izolování základového zdiva. Popřípadě Smartisol 300, který je považován za tvrdou izolaci o objemové hmotnosti více jak 60 kg/m3 a je vhodný i na izolování stávajících střešních plášťů ze strany exteriéru. Společně s hydroizolačním nástřikem dokáže tato izolace tvořit 100% vodotěsnou vrstvu a zároveň je ochráněna proti UV záření.

Ověřená kvalita

Chytrá izolace® působí na českém a americkém trhu již 30 let a je obchodní značkou firmy Liko-s, a.s., která je výhradním dovozcem kanadské izolační pěny Icynene. Tato společnost je na trhu od roku 1986 a v současné době je celosvětovým lídrem na trhu se stříkanou, difúzně otevřenou pěnou. My jako Chytrá izolace jsme zrealizovali více jak 9000 aplikací.

Inovace

Firma Liko-s vyvinula další inovativní produkty, které přináší na tuzemský trh. Jedná se o mobilní přestavitelnou příčku VACUWALL. Další vlajkovou lodí je interaktivní příčka SMART-i-WALL, které byla poprvé představena na veletrhu BAU 2015. Posledním nejnovějším produktem, který stojí za zmínku, je Liko-Glass. Jedná se o vrstvené laminované sklo s neomezenou škálou různého motivu.

Autor: Ing. Josef Volf
Foto: Archiv firmy