Jak správně vybírat a realizovat okna

Při rozsáhlé opravě rodinného domu na kancelářské pracoviště a sídlo menší rodinné firmy byl nejvíc diskutován výběr oken. Nakonec zvítězila okna Stavona Centro 3S s UW = 0,72 W/(m2K), ale nikoliv jen pro jejich nesporně vrcholovou kvalitu. Důležité bylo i špičkové výrobní a realizační zázemí zakázky a také akčnost a pozitivní přístup všech účastníků, bez kterých by byl úspěch jen otazníkem.

Onou rodinnou firmou je vydavatel tohoto časopisu, který ze své profese zcestoval stovky staveb, mezi nimi i dost takových, které by se daly nazvat jako ztráta iluzí, důvěry, peněz a víry v dobrý konec. Jeden z poznatků dlouholeté redakční práce, týkající se spokojenosti ze stavebních zakázek, zní, že i zákazník je součástí díla a jeho výsledné kvality, i když třeba stavebnictví a technice vůbec nerozumí.

Stavba

Patrový dům, o kterém je řeč, je zvláštní tím, že investor přistoupil k úplnému stržení patra, které mj. jevilo závažné statické problémy a celkovou sešlost, a poté k jeho nové výstavbě tak, aby vzhled a pojetí stavby zůstaly zachovány. Patro je tedy novostavbou s novými okny a dveřmi, zatímco v přízemí proběhla výměna starých oken za nová.

Stavba je navržena tak, aby měla velmi malou spotřebu tepla na vytápění a aby svou celkovou energetickou spotřebu pokryla hlavně obnovitelnými zdroji (OZE). Dům bude více šetrnější k životnímu prostředí, než pasivní. Místo deklarování potřeby energie podle nepřesného vzorce, do něhož se dosazují fiktivní čísla, bude dům vykazovat veškerou spotřebovanou energii a podíl OZE, který se bude blížit ke 100 %.

Okna a dveře

Co se týče oken, balkonových dveří a vstupních dveří, základní hodnotová volba zněla plastové profily s izolačními trojskly, tzn. s vysokou termoizolační účinností. Většina oken, mimo jiné i kvůli ochraně budovy před zimními ztrátami tepla a letními slunečními zisky, bude vybavena venkovními žaluziemi.

Co se týče hledání správného výrobce oken a stavebního realizátora, investor byl v netypické pozici. Znal prakticky všechny významné profilové systémy v ČR a jejich výrobce i s kontakty, často na osobní úrovni. Volba nakonec zněla – společnost Stavona, spol. s r.o. z Českých Libchav v okrese Ústí nad Orlicí.

Stavona spol. s r.o.

Při splnění všech základních kriterií rozhodla vysoká kvalita výroby oken (s přesností na 0,5 mm), kterou měl investor možnost shlédnout. Dále fakt, že výrobce oken má pod kontrolou i jejich montáž a zajišťuje i následný servis, jako je seřizování, opravy a reklamace. Každé vyrobené a instalované okno tu má svůj rodný list a kdykoliv vyžaduje zákazník nějaký servisní výkon, je na koho se obrátit. Hodnotilo se i to, že byl výrobce takříkajíc při ruce, tzn. z blízkého okolí.

Stavona spol. s r.o. působí na trhu téměř 25 let a plastová okna vyrábí z kvalitních profilů třídy A s tloušťkou vnějších stěn 3 mm. Požadavek na vysokou tepelnou izolaci oken nakonec splnilo okno pod označením Stavona Centro 3S UW = 0,72 W/(m2K) s izolačním trojsklem Ug = 0,5 W/ (m2K ).

Krátce po jejím oslovení s konkrétním požadavkem se ohlásil technik, aby zakázku zaměřil. Dostavil se přesně ve smluvený čas. Také lhůta čtyř týdnů od zaměření a podpisu smlouvy do vlastní expedice oken byla naplněna. Následovala montáž, k níž se ještě vrátíme.Odbočme nyní od konkrétních čísel a faktů a zcela obecně se zamysleme, co vlastně rozhoduje o tom, že budou všichni účastníci zakázky na zhotovení a následný servis nových oken spokojeni?

1. Pozitivní přístup

Pod vlivem současného negativního televizního a novinového zpravodajství vstupují mnozí zákazníci do smluvního svazku s prováděcí firmou jako do bitvy. Účelem bitev je ale bořit a v tomto duchu zakázky někdy i končí, v lepším případě rozčarováním.

Jinými slovy, ať už si zákazník sám vyhledá či nevyhledá vhodný okenní profil a zasklení, měl by se hlavně zajímat, kdo mu přijde okna montovat, zjistit si o montážní firmě reference a nejlépe se na jejich práci přijet někam podívat. Platí to i naopak, dodavatel by měl znát zákazníka. Pokud jeden či druhý zaznamenají u partnera nedůvěru, negativitu, pesimismus atp., je vhodné to rychle změnit nebo hledat jinde.

2. Kvalita řešení

Čeští zákazníci bezpečně rozpoznají kvalitu řešení Mercedes od kvality Trabant, ale v případě otvorových výplní většinou nerozlišují. Jenže i okna mají své Mercedesy a Trabanty. Zkrátka z důvodu, pro který není vždy vysvětlení, nabízí mnoho českých montážních okenářských firem svým zákazníkům jen nejlevnější „Trabanty”. Týká se to nejen kvality vyrobených oken, ale i kvality napojení okna (dveří) do otvoru a kvality stavebního otvoru, která se často neřeší vůbec. Mezi firmami, které jsou na kvalitativně nejvyšší úrovni, je společnost Stavona spol. s r.o.

Hledáte-li vhodného dodavatele, naše rada zní: Vyzvěte potenciálního dodavatele, aby Vám nacenil nejlepší řešení, které umí. Ustupovat můžete vždy. Pokud firma umí realizovat jen jedno nejlevnější, jste asi na špatné adrese.

3. Kvalita práce

Platí nepsané pravidlo, že čím vyšší si zvolíme kvalitu oken, kvalitu jejich napojení do stavebního otvoru a konečně i kvalitu samotného stavebního otvoru (kterou již dnes upravuje prováděcí technická norma), tím lepší práci je pak prováděcí firma nucena odvést. Investor by neměl podléhat časovému tlaku a trpělivě a pozorně hledat dobrou prováděcí firmu, která výrobek (okno, dveře) vyrobí a zabuduje bez chyb. Okna či dveře pak dlouho a hladce slouží bez zbytečných oprav, seřizování atp. a k radosti všech zúčastněných stran.

Do kategorie kvalita patří servis. Zákazník by měl hledat dodavatele i podle toho, že kdykoliv se objeví-li na okně závada, lze se na něho obrátit ve věcech záručního i pozáručního servisu.

Příprava stavebních otvorů a montáž

Jak bylo řečeno, volbou oken Stavona spol. s r.o. zákazník řeší i zhotovitele a kompletní následný servis, což je pro laického investora vysoká hodnota. V prvním kole – montáž nových oken v nově postaveném patře – šlo o jedenáct oken. Termín byl stanoven na pátek a přesně v 8 hodin dorazil montážní tým s okny.

Investor pojal špičkovou kvalitu montáže oken i jako výzvu k vlastnímu činu. Inspirován prefabrikovanou špaletou TRAV®frame zahraničního výrobce Hella zakotvil do okenních otvorů pěnovým nízkoexpanzním lepidlem celoobvodový speciální rám z extrudovaného polystyrénu (XPS rám či špaleta) s dorazovým ozubem (mimo parapetní část) a drážkami pro osazovací profil v parapetní části. Vycházel přitom z přesných rozměrů oken, které Stavona spol. s r.o. dokáže vyrobit s přesností na 0,5 mm.

Mezera (připojovací spára ) mezi celoobvodovým XPS rámem a oknem v místě ostění a nadpraží po vsazení okna byla cca 5 mm. Ta – po ukotvení okna turbošrouby a páskovými kotvami – přišla vyplnit tentokrát vysokoexpanzní PUR-pěnou. Ovšem ještě před tím, tzn. před vsazením okna do XPS rámu, byla na jeho ozub aplikována kompresní páska, která po dosednutí rámu okna zajistila dokonalou vzduchotěsnost, vodotěsnost, ale i paropropustnost venkovní části připojovací spáry. Vlastní připojovací spára nemá při tomto řešení přímý kontakt s venkovním ani vnitřním prostředím, z obou jejích stran je chráněna tepelnou izolací (XPS) a je tedy maximálně bezpečná.

Montáž oken

Všichni měli zpočátku lehké mrazení, zdali všechno dobře dopadne. Po krátkém „rozkoukání” však práce nabrala obrátky a krátce po 14 hodině byla montáž všech jedenácti oken nového patra u konce. Některé detaily z montáže ukazujeme v doprovodné fotodokumentaci a na videu. Česká společnost Stavona spol. s r.o. na této nevelké zakázce ukázala, co je to profesionalita ve všech ohledech včetně přístupu k zákazníkovi.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy