Jak stavět dům e4

Koncept cihlového Wienerberger e4 domu představuje převratné řešení bydlení v rodinných domech po roce 2020 a je také nazýván domem pro XXI. Století. Důvodů pro podobné zařazení je hned několik.

Tím hlavním je ale fakt, že se nejedná o katalog předem připravených typových domů, ze kterých si investor „vždy” vybere. e4 je v určitém smyslu opakem: je souborem principů, které lze při stavbě vašeho domu využít. Na rozdíl od zaběhnuté praxe si tedy „v první řadě” nevybíráte fasádu, ale funkčnost. Koncept je také praktickou reakcí na obavy některých investorů, že nový dům se za 5 či 10 let ukáže jako koncepčně i technicky zastaralý. V tomto smyslu pak Koncept cihlového domu e4 zaručuje, že vzniklý dům bude schopen po desetiletí uspokojovat vaše nároky, aniž byste museli cokoli ubírat na individualitě svých představ. Váš originál se tak bude vyvíjet s vašimi potřebami.

Jedna a více generací

Jak tyto záměry reálně fungují? Dům je navržen primárně pro mladé rodiny s jedním a více dětmi. Je ale koncipován tak, aby fungoval v každé životní etapě rodiny. Když jsou děti menší, mohou být společně v jednom pokoji a druhý využívat jako hernu. Časem se rozdělí a každý bude mít svůj pokoj, než jednoho dne vyletí z hnízda a pokoje zůstanou volné. Rodiče se na stáří mohou přesunout do spodního pokoje, aby nemuseli po schodech, nebo mohou mít každý vlastní pokoj. Volné pokoje se pak využijí, když se děti vrací s vnoučaty.

Stavba pro všechny

Koncept společnosti Wienerberger ale zároveň cílí na všechny druhy klientů. První kategorii je zájemce, který bude chtít dům e4, ale nebude chtít mít žádné starosti. Pro takové je zajištěn program „na klíč”, tzn. investor si přinese svůj projekt anebo ukáže na vzorový a firma Wienerberger mu jej postaví. Další velkou kategorii jsou zájemci, kteří budou chtít stavět s firmami podle vlastního výběru anebo také svépomocí. Pro ně jsou připravena povinná a doporučená pravidla pro návrh domu Wienerberger e4 v ČR. Klient, který bude chtít dům e4, s tímto souborem půjde za projektantem a ten dle daných pokynů začne projektovat dům bez zbytečných „nadstandardů” tak, aby byl nejenom pohodlný, ale i cenově návratný.

Cena v budoucnosti blízké i vzdálené

Je velmi náročné stanovit parametry domu, který má být přitažlivý pro mladé a zároveň si udržet estetickou a morální hodnotu v průběhu několika generací. Svou nespornou roli tu hrají i ekonomické aspekty. V tomto smyslu je hlavní ambicí projektu e4 vytvořit dům, který bude nejen úsporný, ale bude hlavně přiměřeně ekonomicky náročný jak na pořízení, tak i na provoz. To znamená, že v praxi dům bude nejenom úsporný, ale také návratný. Není proto smyslem minimalizovat spotřebu energie na úkor enormně vysokých realizačních nákladů a vysokých nákladů na údržbu technologie.

Dům je technologicky jednoduchý a v zásadě není složitější než domy stavěné dnes. Bude jen v souladu s koncepcí budoucí vyhlášky pro rodinné domy platné od roku 2020 zaměřující se zejména na pokrytí spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Zároveň je dobré si uvědomit, že vyhláška není shodná s požadavky na pasivní domy a že rodinné domy stavěné po roce 2020 nebudou muset být nutně jen pasivní. Stavět se budou i tzv. domy s nulovou spotřebou energie. Dům e4 spadá do této kategorie a mezi jeho základní devizy patří udržení přirozeného prostředí a použití přírodních materiálů.

Tyto předpoklady a jeho universálnost, nabízený komfort bydlení, nadčasová architektura a technologie, kterou je stavěn, jsou předpoklady pro to, že si dům udrží vysokou morální a finanční hodnotu po dlouhou dobu a nebudou nutné časté udržovací práce nebo rekonstrukce.

Čtyři e4 kategorie

Jaké jsou tedy jmenovitě pilíře systému, který společnost Wienerberger považuje za koncept pro XXI. století? Realizace bydlení „bez starostí” tvoří ucelený a funkční stavební systém včetně výstavby s programem We4D zahrnujícího 20 certifikovaných stavebních firem. Rodinný dům stavěný dle principů e4 tak představuje komfortní domov, který je ekonomicky výhodný, ekologický, energeticky efektivní a zdravý. Konstrukční řešení je koncipováno jako dům s téměř nulovou spotřebou energie a keramickou obálkou z cihelného zdiva s pálenou střešní taškou:

Energie: Domy jsou cíleny do tzv. NZEBů (domy s téměř nulovou spotřebou energie). S tímto zařazením i požadavkem brzké návratnosti investice také souvisí nabídka kvalitního cihlového zdiva Porotherm 38 cm nebo 44 cm s integrovanou minerální vatou, kterou společnost Wienerberger vyhodnotila jako dostačující. Dodejme, že „vlajkovou lodí” je cihla Porotherm 50 cm s integrovanou minerální vatou. Chybět nebudou tepelné čerpadlo voda-vzduch a okna s trojsklem.

Ekonomika: Investičně jde o takové použití materiálu, které nepatří k těm nejdražším, ale za dobu užívání domu se investice vrátí formou úspory na provozu v domě – viz výše. Použití cihlového staviva chrání dům před náklady a rostoucími cenami energií už tím, že spotřebuje mnohem méně energie než jiné systémy. Stěny jsou vyrobeny z masivní cihlové struktury a mají extrémně vysoké izolační vlastnosti. V zimě teplo zachycují, v létě před ním účinně chrání.

Emoce uživateli nabízí především pohledové prvky, jakými jsou například fasády, omítky, obklady, dlažby, vybavení koupelen apod. Tato kategorie zahrnuje architektonickou svobodu a možnosti individuálního řešení pro každého stavitele jak v oblasti exteriéru, tak i interiéru.

Ekologie: Zde jsou zahrnuty faktory výrobním proces daných materiálů počínaje, tak otázky samotného provozu domu včetně využití dešťové vody, solární energie, až po tříděný odpad v domácnosti. Domy postavené v souladu s touto koncepcí mají tak nejlepší předpoklady pro využívání obnovitelných zdrojů energie a tím i snížení emisí CO2.

Fotogalerie

Autor: Stojan Černodrinski
Foto: Archiv Wienerberger cihlářský průmysl a.s.