Výhodou cihly je také to, že její základní surovina – hlína – je těžena a zpracovávána lokálně a šetrně.

Wienerberger: Pro mou rodinu, pro mou planetu

Současný trend udržitelnosti významně zasahuje rovněž oblast stavebnictví. Při stavbě rodinného domu hraje více než dříve roli snaha o realizaci zdravého vnitřního prostředí či aplikace recyklovatelných materiálů, jejichž produkce či těžba proběhla bez negativního vlivu na životní prostředí a nejlépe v lokálním měřítku. Tímto směrem již řadu let kráčí i lídr českého stavebního trhu, společnost Wienerberger, se svými produkty z pálené hlíny.

Dům s keramickou obálkou má oproti mnohým svým konkurentům jednu významnou přednost. Jeho životnost je v podstatě neomezená. A kdo nesouhlasí, nechť se projde centry českých měst s jejich staletými stavbami. Kvalitně postavený zděný dům zkrátka s časem neztrácí na ceně. A právě trvanlivost by měla být jedním z předních kritérií při výběru stavebního materiálu pro ekologický rodinný dům. Protože čím delší je jeho životnost, tím menší je negativní dopad materiálu na životní prostředí.

Neméně důležitou devízou cihly je také fakt, že její základní surovina – hlína – je těžena a zpracovávána šetrně a lokálně (celý výrobní proces je zpravidla zasazen do místního regionu, což zkracuje proces přepravy). Vytěžené jámy mohou navíc v původním biotopu sloužit jako nádrže na pitnou vodu nebo být využity k zemědělskému, případně lesnickému hospodaření. Cihla je také velmi snadno recyklovatelná. Wienerberger nabízí ke všem svým produktům environmentální prohlášení, takzvané EPD.

Jednovrstvé zdění se provádí na tenkovrstvou celoplošnou maltu Porotherm Profi, případně za pomoci pěny Porotherm Dryfix.extra.

Wienerberger pilíře pro zdravý domov:

 • cihelné bloky Porotherm T Profi plněné minerální vatou, jež umožňují zdít jednovrstvým způsobem, tedy snadno, úsporně a efektivně
 • pálená střešní taška Tondach V11 s designem od Studia F. A. Porsche
 • nadkrokevní izolace iRoof, která neomezuje světlou výšku podkroví
 • Zdravý domov

  Wieneberger se se svými zděnými cihlovými domy, které jsou podle nejedné studie pro lidské zdraví nejvhodnější, již dlouhodobě soustřeďuje na téma zdravého bydlení. Jejich koncept rozvíjí jak v rámci výstavby e4 (energie, ekologie, ekonomika a estetika), tak v novém projektu Zdravý domov. A právě v té souvislosti se zrodilo současné motto Wienerbergeru – Pro mou rodinu, pro mou planetu.

  Moderní cihlové konstrukce a pálené střešní tašky jsou díky svým excelentním izolačním vlastnostem a schopnosti akumulovat teplo vysoce energeticky účinné. Nejsou náchylné ani k prudkým tepelným změnám, čímž přispívají k výraznému snížení spotřeby energie nutné pro vytápění a chlazení. Uvedené vlastnosti se přitom týkají i staveb bez přídavného zateplení fasády nebo chladicí techniky.

  Design pálené střešní tašky Tondach V11 navrhlo Studio F. A. Porsche. Na obrázku jsou tašky typu engoba titanium.

  Zdivo bez přidané tepelné izolace

  Tím se dostáváme k rozmachu jednovrstvého zdění, kterému napomáhají zejména dostupné stavební materiály jako cihla plněná minerální vatou. Na keramické tvárnici tohoto typu – Porotherm T Profi – postavil Wieneberger dokonce celý koncept zdravého e4 domu a ten se z Česka šíří do dalších evropských zemí. Dům z těchto broušených cihel roste rychle. Zdění se provádí na tenkovrstvou celoplošnou maltu Porotherm Profi aplikovanou na cihly speciálním maltovacím vozíkem pouze v 1 mm silné vrstvě, případně za pomoci pěny Porotherm Dryfix.extra. Přírodní původ zdiva, které je dokonalou ochranou minerální vaty, umožňuje snadnou difuzi vodních par a přináší s sebou rovněž optimální tepelnou akumulaci a skvělé tepelněizolační parametry.

  Popsaná těžká konstrukce domu vedle toho zajišťuje i výbornou odolnost vůči hluku přenášenému vzduchem i vibracemi, a to jak z vnějšího prostředí, tak mezi jednotlivými pokoji. Přenos zvuku v rámci interiéru lze navíc dále významně omezit dalšími cihlářskými produkty – akustickými bloky Porotherm AKU, určenými speciálně pro vnitřní dělicí příčky.

  Těžké stropy i nadkrokevní PIR izolace

  Akumulační schopnosti stavby významně vylepší těžké keramobetonové stropy Porotherm, které nahrazují tradičnější konstrukci krovu. Na rozdíl od ní se nepřehřívají, disponují dlouhou životností a snáze zajišťují neprůvzdušnost celé obálky objektu s pozitivním vlivem na provozní náklady na energie. Svou hmotností rovněž tyto stropy dodávají stavbě žádoucí stabilitu a pevnost.

  Velmi účinným tepelněizolačním střešním řešením je také nadkrokevní izolace iRoof. Tvoří ji polyisokyanurát (PIR), původně vyvinutý pro kosmický průmysl. Na tomto produktu, který je výsledkem vývoje, jímž výrobce reagoval na zvyšující se nároky na zateplení střech, Wienerberger postavil vlastní komplexní systém Tondach iRoof. Jeho izolační schopnosti jsou oproti běžnému polystyrenu či vláknitým izolacím téměř dvojnásobné a životnost de facto neomezená. Mimo jiné i proto byl oceněn Zlatou medailí na Stavebním veletrhu Brno 2020.

  Nadkrokevní izolaci iRoof tvoří polyisokyanurát. Její izolační schopnosti jsou oproti běžnému polystyrenu či vláknitým izolacím téměř dvojnásobné.

  Studie

  V laboratoři ovzduší Centra zdraví a životního prostředí při Státním zdravotním ústavu (SZÚ) byla nedávno provedena zajímavá měření. V jednopodlažním zděném rodinném domě byly ve čtyřech různých místnostech sledovány hmotnostní koncentrace částic frakce PM 2,5 (o středním průměru částic 2,5 μm), oxid uhličitý (CO2), teplota, relativní vlhkost a koncentrace organických látek. Použity byly ověřené senzorové a kalibrované přístroje laboratoře SZÚ a měření probíhalo ve třech etapách: po dohotovení hrubé stavby, v období nastěhování a po zabydlení uživatelů.

  Závěry studie jsou zcela jednoznačné – po stabilizaci čerstvé stavby se měřené hodnoty teploty v domě víceméně ustálily na 20 °C a vlhkost se pohybovala v rozmezí 45 až 60 procent – nebyly tak překračovány hodnoty za hranicí uživatelské pohody. Pokud jde o zdravotní aspekty, měření potvrdilo, že keramické cihly a střešní tašky jsou materiály s nulovými emisemi škodlivin a ani ony samy, ani použité stavební technologie nejsou zdrojem organických látek v interiéru.

  Těžké keramobetonové stropy Porotherm se nepřehřívají, disponují dlouhou životností a s jejich přispěním se snáze zajišťuje neprůvzdušnost celé obálky objektu.

  Shrnutí výhod keramických materiálů

  • Svou tepelnou akumulací a skvělými tepelněizolačními parametry přispívají k úsporám energií na vytápění či chlazení.
  • U šikmých těžkých střech významně zvyšují tepelnou účinnost budovy.
  • Jsou schopny pohlcovat nadměrnou vlhkost vzduchu a opět ji do prostředí uvolňovat, čímž zamezují vzniku nežádoucího suchého i příliš vlhkého vzduchu.
  • Snižují hluk přenášený vzduchem i vibracemi skrze konstrukci.
  • Jsou tvořeny cihlářskou zeminou – přírodním materiálem těženým šetrně k přírodním zdrojům – a regionálně.
  • Do vzduchu uvolňují záporné ionty, důležité pro naše zdraví.
  • Odolávají ohni, poškození zapříčiněnému hlodavci, ptactvem, hmyzem, řasami či plísní, rázům způsobeným okolními přírodními vlivy i vniknutí lupičů.

  Závěrem

  Jak svislé konstrukce domu, tak stropy a střechy výrazně ovlivňují tepelnou pohodu v interiéru. V případě, že je cihlová stavba kvalitně provedena, napomáhá vytvářet vhodné tepelně-vlhkostní podmínky, potažmo zdravý domov. Udržování ideální vzdušné vlhkosti, kterého je cihla schopna zcela přirozeně díky své difuzní otevřenosti, je důležité nejen pro jeho obyvatele, ale také pozitivně ovlivňuje životnost konstrukčních materiálů.o

  Autor: Bc. Helena Široká 1)
  Foto: archiv Wienerberger

  1) čerpáno z podkladů Wienerberger