Jednoduchý návrh a výstavba z cihel POROTHERM

Moudrost, že „v jednoduchosti je krása“ platí i pro stavbu rodinných domů z cihel Porotherm. Doplňme, že jednoduchost znamená i snazší provádění a především ušetřené peníze. Kdo by nechtěl mít stavbu jednoduchou, kvalitní a levnou? Vybrali jsme pro vás několik řešení a detailů, které by tato kritéria mohly splnit. Jednoduchá řešení ve výsledku usnadní provádění stavby a ušetří náklady při vlastní realizaci.

Každý investor rodinného domu stojí před zásadními rozhodnutími. Především jaký zvolit materiál pro hrubou stavbu. Pomineme-li cenu, nejčastějším kritériem při výběru materiálu pro hrubou stavu jsou tepelněizolační vlastnosti. Tyto často zastíní i jiné, neméně důležité vlastnosti, které ovlivňují celkový pocit při užívání objektu a tím i hodnotu celé stavby. Jsou to především tyto:

 • statické parametry (jsou ovlivněny pevností zdicích prvků, způsobem spojení zdicích prvků, způsobem děrování zdicích prvků, šířkou zdiva, tuhostí konstrukce ve vodorovné rovině),
 • akustické parametry (jsou ovlivněny plošnou hmotností stěn, konečnou povrchovou úpravou),
 • tepelná stabilita místností (je ovlivněna plošnou hmotností okolních konstrukcí, akumulační schopností materiálu, množstvím prosklených ploch a jejich zastíněním),
 • schopnost materiálu regulovat vnitřní vlhkost, tzn. zadržet a propouštět vodní páru zkondenzovanou v konstrukci (je ovlivněna strukturou materiálu a difuzním odporem celé konstrukce),
 • požární odolnost (je ovlivněna hořlavostí jednotlivých částí konstrukce),
 • doba životnosti (je ovlivněna životností jednotlivých komponentů konstrukce),
 • minimální náklady na údržbu fasády (jsou ovlivněny volbou povrchové úpravy),
 • ekologie při provozu objektu (je ovlivněna nejen provozními náklady, ale i množstvím použitých technologií, většinou čínských, a jejich životností).

Hodně možností = hodně starostí

Při výběru materiálu bychom se neměli nechat ovlivnit jen tepelnými parametry výrobků a „papírově” nízkými náklady na provoz objektu. Mysleme hlavně na to, že dům budeme užívat dlouhá léta, a například akustické parametry nebo to, že se v létě v domě „neuvaříte”, budou mít pro vás mnohem větší přínos než pár setinek rozdílu v hodnotě součinitele prostupu tepla.

Jedním z mála materiálů, který vyhoví ve většině všech uvedených vlastností, je pálená cihla. Tento tradiční a osvědčený materiál patří dlouhodobě mezi favority stavebníků. Dnešní cihla již není jen kusem vypálené hlíny, ale promyšleným a neustále zdokonalovaným velkoformátovým blokem, který svým provedením nabízí jedinečné užitné vlastnosti. Společnost Wienerberger nabízí celou škálu výrobků Porotherm pro různé použití.

Rozhodneme-li se pro výrobky z cihel, narazíme na dvě skupiny zastánců konstrukcí pro obvodové zdivo. Jedni propagují sendvičovou konstrukci (složenou z nosné části a dodatečného vnějšího zateplení), druzí jednovrstvé zdivo (konstrukce z tepelněizolačních cihel a pouze vnitřní a vnější omítky). Proč sendvičové zdivo u novostaveb, když to z tepelně-technického hlediska není nutné? Do tohoto tématu se nyní pouštět nebudeme, pojďme se raději podívat, jaké přednosti pro uživatele má jednovrstvé zdivo z cihelných bloků Porotherm, opatřené vnitřní a venkovní omítkou:

 • mechanická odolnost (tvrdá fasáda není náchylná na mechanické poškození, je možné na stěnu kotvit těžké předměty),
 • možnost kreativního řešení fasády (na venkovní fasádu je možné lepit obkladové cihelné pásky nebo kamenný obklad),
 • paropropustnost (použitím prodyšných omítek na keramickém střepu s otevřenou vnitřní strukturou docílíte rychlého odvodu vodní páry z konstrukce),
 • nehořlavá konstrukce (co v pekelném žáru vzniká, pekelnému žáru i odolá),
 • vhodné i pro tmavší odstíny fasád (vysoká tepelná odolnost podkladní vrstvy umožňuje aplikovat na fasádu i tmavší odstíny barev),
 • antimykotický efekt (díky tepelné setrvačnosti konstrukce a schopnosti silné vnější omítky regulovat množství zkondenzované vodní páry na fasádě nedochází tak často k růstu řas a plísní na venkovní fasádě),
 • dlouhá životnost konstrukce (tvrdé omítky na cihelném zdivu nenapadá hmyz, hlodavci, ani datlovití ptáci),
 • schopnost akumulace tepla od slunečního záření (v jarním a podzimním období na osluněných stranách dokáže nezateplená fasáda naakumulovat teplo a s časovým odstupem předat do interiéru = kratší topná sezóna),
 • výborné akustické parametry (jsou dány větší tloušťkou zdiva a oboustrannými omítkami).

Každoročně narůstající poptávka po výrobcích Porotherm pro jednovrstvé zdivo ukazuje, že cihelné jednovrstvé zdivo se stává trendem stavebníků při výběru materiálu pro stavbu rodinných domů (obr. 1). V současné době jsou v nabídce výrobky pro jednovrstvou obvodovou konstrukci z cihel Porotherm řady Energy+ (zahrnují cihelné bloky plněné minerální vatou Porotherm T Profi) a řady Comfort (zde jsou zahrnuty produkty Porotherm EKO+ Profi, tepelněizolační děrované cihly).

Realizace detailů a prodvádění stavby

Nyní se podívejme na několik možných řešení a detailů, které v konečném důsledku usnadní provádění stavby a ušetří náklady při vlastní realizaci.

Obr. 2: půdorysný modul vychází od vnitřního rohu vnější stěny

1. Modul systému Porotherm je 250 mm; ale od vnitřního rohu!

Když začneme u projektu, je dobré, pokud je dům navržen v modulovém systému půdorysném i výškovém. Eliminuje se tím řezání jednotlivých cihelných bloků na stavbě. Půdorysný i výškový modul cihel Porotherm je 250 mm. Důležité pro půdorysný modul je, aby vycházel od vnitřního rohu vnější stěny, to znamená, aby délka zdiva od vnitřního rohu k ostění otvoru byla v násobku 250 mm. Stejně tak i šířky oken a meziokenních pilířů. Kolik jsem již viděl projektů, kdy šířka okna byla 1600 mm a meziokenní pilíř 600 mm. Zbytečně se tím prodražuje a prodlužuje výstavba z důvodu řezání cihel (obr. 2). I výškový modul zdiva doporučuji navrhovat v modulu 250 mm. Sice existují nízké cihly, ale pouze v šířkách zdiva 24 a 30 cm a nejsou k dispozici v broušené variantě. Pokud je výška zdiva v násobku 250 mm, ušetří se tím vícenáklady na řezání první, případně poslední řady cihel.

2. Jaký volit materiál pro obvodové zdivo

Pokud se při výběru materiálu Porotherm pro obvodové zdivo zaměříme na jednoduchost výstavby a nízké náklady, zvítězí asi cihelný blok plněný minerální vatou Porotherm 38 T Profi se součinitelem prostupu tepla U = 0,16 W/(m2K). Proč je tomu tak, si ukážeme na následujících detailech. Odpovídá tomu i prodejnost tohoto výrobku, kdy společně s výrobkem Porotherm 44 T Profi s U = 0,14 W/(m2K) se jedná o nejvyhledávanější variantu obvodového zdiva.

Obr. 3: Založení zdiva na základové desce bez soklu

3. Založení zdiva na základové desce bez izolace soklu

Zde už jsem viděl spoustu detailů: zapuštěný sokl zvenku, zapuštěný sokl z obou stran, kombinace různých materiálů atp. Z mého pohledu je nejjednodušší jedna tloušťka zdiva bez nutnosti svislé tepelné izolace základů (obr. 3). Odpůrci tepelných mostů budou hned namítat, že zdivo bude v patě domu „promrzat”, ale při dostatečné tloušťce tepelné izolace v podlaze (dnes již běžně nad 100 mm) a použití cihel plněných minerální vatou bude požadovaná vnitřní povrchová teplota v interiéru splněna. Peníze za ušetřenou svislou tepelnou izolaci základů lze investovat jinde. Pokud potřebujeme realizovat uskočený sokl z hlediska řešení povrchové úpravy, potom stačí minimální tloušťka přesahu zdiva i tepelného izolantu, překrývajícího svislou hydroizolaci. K dispozici jsou také speciální sokové cihly Porotherm S Profi (tl. 30 a 24 cm) a Porotherm TS Profi (tl. 30 a 38 cm). Ve spodní části jsou tyto cihelné tvarovky impregnovány, takže mohou během realizace stát ve vodě a přesto zdivo bude stále suché. Ušetříme si tím případné starosti, co s navlhlou spodní řadou cihel při dokončování stavby.

Obr. 4: Vazba rohu zdiva Porotherm 38 T Profi

4. Vazba rohu zdiva bez nutnosti přemýšlet

Zde jednoznačně vítězí, oproti jiným tloušťkám, zdivo šířky 380 mm, tudíž výrobek Porotherm 38 T Profi. V rohové vazbě nepotřebujeme žádné další doplňkové cihly ani dořezy, vystačíte si pouze se základními bloky, otočenými v rohu vždy o 90 °. Docílíme tím požadované převazby zdiva od vnitřního rohu 125 mm (obr. 4).

5. Ostění a parapet výplní otvorů, aneb jak jednoduše napojit okno na stěnu

Krátce se vráťme k sendvičové obvodové konstrukci. Při tomto řešení každý tepelný technik radí, aby byl okenní rám „vystrčený” až do úrovně tepelné izolace, tzn. na konzolách. Z tepelného hlediska je to dobré řešení, ale akusticky je tento způsob napojení podobný, jako byste si nechali otevřené okno... Při napojení výplně otvorů, je třeba brát zřetel na to, aby se kolem okenního rámu nadbytečně neochlazovalo zdivo, ale také je třeba zajistit (na to už se zapomíná) akustickou pohodu v interiéru od venkovního hluku. Oba tyto požadavky výborně splňuje napojení oken na zdivo plněné minerální vatou Porotherm T Profi. Minerální vata v dutinách cihel eliminuje tepelný most okolo okenního rámu, takže je tento detail použitelný pro pasivní domy a napojení okenního rámu na keramický střep vyplněný minerální vatou zajistí optimální řešení z hlediska akustiky.

Obr. 5: Řešení překladu pomocí Porotherm Vario UNI

6. Řešení překladů. Nevítězí cena ani jednoduchost, ale funkčnost

Při sepisování tohoto článku je venku slunečno, 35 °C ve stínu. Asi každý tuší, o co běží. Pro řešení překladů je velmi vhodné realizovat roletové a žaluziové překlady Porotherm Vario UNI. I když se tím stavba nezjednoduší a ani nesníží pořizovací náklady, určitě toto řešení oceníme při užívání objektu. Předokenní rolety nebo žaluzie v letním období zamezí přehřívání v interiéru. Ušetří se tak náklady na klimatizaci. Naopak v zimně, při stažených roletách, ušetříme náklady na vytápění. Tím můžeme kompenzovat vyšší pořizovací náklady na překlady a stínicí techniku (obr. 5).

7. Stropní konstrukce Porotherm (když systém je systém)

Jak je tomu u materiálů pro svislé konstrukce, tak i pro vodorovné nosné konstrukce (jednoduše stropy) existuje mnoho řešení. Dřevěné, panelové, skládané, monolitické, a dokonce si někdo staví domy bez stropů... Pokud se bavíme o cihlovém systému Porotherm pro stropní konstrukci, je možné použít dva druhy skládaných stropů z keramobetonových trámů POT a keramických vložek MIAKO. Jeden s nadbetonávkou (Porotherm strop), druhý bez nadbetonávky (Porotherm strop BN). Hlavní výhodou pak je, že máme vyřešenu většinu detailů napojení stropu na ostatní konstrukce. Kolikrát jsem již řešil z pozice technického poradce, že se investor rozhodl pro jinou stropní konstrukci a potom se na mne obracel s dotazy, jak vyřešit překlady, věnec pod stropem, ukončení stropu na zdivu, založení zdiva na stropu apod.

Vyřešit jde skoro všechno, ale nesystémové řešení je vždy mnohem složitější a hlavně pracnější. V důsledku toho mohou být konečné náklady na levnější stropní konstrukci vyšší, než se předpokládalo.

Pro ruční montáž (svépomoc), rekonstrukce a menší rozpětí bych doporučil strop Porotherm BN. Pokud potřebujeme zakomponovat do stropní konstrukce další nosné prvky, jako jsou např. průvlaky pod sloupky krovu nebo skryté průvlaky pro podepření stropních trámů, potom lze doporučit Porotherm strop s nadbetonávkou. Co se týče tloušťky stropní konstrukce, je možné volit ze 3 variant (210 mm, 250 mm, 290 mm).

Tloušťka stropu 210 mm je určena především pro menší rozpětí stropu, zhruba do 5,0 m, a pro jednodušší stropy s rovnoměrným zatížením.

Tloušťka stropu 250 mm je nejpoužívanější a to z několika důvodů. Strop této tloušťky je použitelný pro rozpětí zhruba do 6,0 m. Jednak se do této tloušťky dají vložit skryté ocelové průvlaky a při použití roletových a žaluziových překladů Porotherm Vario UNI se do úrovně stropu vkládá z vnější strany překlad KP 7, který je uložen nad roletovou schránkou a má modulovou výšku také 250 mm.

Tloušťka stropu 290 mm je určena především pro stropy s větším rozpětím, až do 8,0 m.

Pokud se máme v tomto článku bavit o ekonomice a levném stavění, potom je třeba si uvědomit, že větší rozpětí stropu znamená výrazně větší náklady na výstavbu. Kolikrát lze jednoduše snížit náklady použitím střední nosné stěny místo nenosné příčky. To má dopad do možnosti použití kratších trámů a tím pádem i snížení nákladů na stropní konstrukci.

Tipy pro snadný návrh a realizaci staveb z cihel Porotherm

 • Jednoduchým tvarovým i konstrukčním návrhem stavby snížíme velkou část nákladů na realizaci.
 • Respektováním půdorysného i výškového modulu zdiva při návrhu ovlivníme kvalitu, rychlost a jednoduchost při realizaci.
 • Použití jednovrstvého cihelného zdiva Porotherm na vnější stěnu domu oceníme nejen při realizaci, ale především při následném užívání stavby.
 • Sokl obvodového zdiva ze soklových cihel plněných minerální vatou Porotherm TS Profi zajistí suché zdivo během realizace i eliminaci tepelného mostu v patě zdiva bez nutnosti tepelné izolace základů.
 • Použitím cihel plněných minerální vatou Porotherm 38 T Profi získáme jednoduché řešení rohové vazby zdiva a také větší vnitřní užitnou plochu místností oproti širšímu obvodovému zdivu, včetně sendvičových konstrukcí.
 • Použitím cihel plněných minerální vatou Porotherm T Profi získáme jednoduché a spolehlivé řešení napojení výplní otvorů na obvodovou stěnu, bez nutnosti použití doplňkových cihel a dalších tepelných izolací.
 • Použití roletových a žaluziových překladů Porotherm Vario UNI na osluněných stranách objektu oceníme nejen v horkých letních týdnech, ale i v zimě při tuhých mrazech.
 • Použitím stropní konstrukce Porotherm volíme systémové řešení včetně detailů napojení stropu na navazující konstrukce.

Závěr

O ceně a kvalitě stavby se rozhoduje již ve fázi návrhu. Rozhodneme-li se pro jednoduché a osvědčené řešení, zvolíte tím i cenově výhodné řešení. Proto je během navrhování velmi vhodné se pozorně zamyslet, je-li možné ještě něco zjednodušit. K tomu je určen i tento článek. Pokud zvolíte jednovrstvé zdivo Porotherm s osvědčenými detaily, můžete mít návrh stavby, ale i vlastní realizaci jednoduchou, kvalitní a cenově výhodnou.

Autor: Ing. Tomáš Cimfl
Foto: Archiv Wienerberger