Tepelněizolační systém iRoof pod pálenou střešní krytinu

Ze střech se dnes staly sofistikované systémy, které chrání nejen před sněhem a deštěm, ale umožňují i prosvětlení podkroví, instalaci moderních technologií a musejí plnit řadu dalších funkcí. Nejdůležitější z nich je zajištění optimálních životních podmínek v interiéru. Zjednodušeně řečeno, střecha jako pátá fasáda domu brání únikům tepla v zimě a přehřívání v létě.

Společnost Tondach se rozhodla svůj základní sortiment střešních tašek poté, co uvedla na trh podstřešní fólie, ještě rozšířit o tepelněizolační systém iRoof. S předstihem tak vytváří podmínky pro realizaci střech po 1. lednu 2020, kdy podle požadavků směrnice 2010/31/EU bude nutné, aby novostavby byly realizovány jako tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Novinka versus klasika

Nadkrokevní izolace iRoof má oproti tradičnímu vkládání izolace mezi krokve množství benefitů. Vyhýbá se například nosné konstrukci krovu, který je z tepelnětechnického hlediska tepelným mostem a snižuje účinnost tepelné izolace. Z hlediska realizace je pak pokládka tuhých a lehkých izolačních desek na krokve mnohem jednodušší a rychlejší, než když se minerální izolace musí kolem krokví utěsňovat a zajišťovat, aby časem nedocházelo k jejímu sesouvání a deformacím.

Stabilním deskám nadkrokevní izolace nic takového nehrozí, navíc jsou po obvodu opatřeny zámky, které pokládku urychlují a současně eliminují možný vznik tepelných i akustických mostů ve spojích. Vytvořená souvislá plocha z pevných desek je poté dostatečným podkladem pro pokládku difuzní fólie DHV bez nutnosti aplikace bednění.

Jednoduché řešení od Tondachu

Nový tepelněizolační systém iRoof má několik variant, aby vyhověl požadavkům každé střechy. Difuzně otevřené systémy iRoof Top a iRoof Uni jsou určeny pro novostavby i rekonstrukce. Pro případy, kdy nelze zvedat výšku střechy, zase lze doporučit iRoof Renova. Pro různé nároky jsou v systému i tři různé typy izolačních desek. Všechny jsou z izolačního materiálu PIR (polyisokyanurát) s tloušťkami od 80 do 220 mm. Tvarově stálé desky jsou oboustranně opatřeny buď difuzně otevřeným rounem, nebo hliníkovou fólií.

K dispozici je i varianta s difuzní fólií DHV 3 se samolepicími okraji pro rychlé vytvoření dokonalé hydroizolační vrstvy.

Garantem a technikem pro nový systém zateplení je Ing. Tomáš Pokorný, který doplňuje: „Investoři získávají v systému iRoof benefit, a to v podobě konstrukce s velmi dlouhou životností. Vlastnosti našich desek PIR máme garantovány laboratořemi v Německu, takže vyhoví i zákazníkům náročným na kvalitu. Ve spojení s pálenou krytinou Tondach bude jejich střecha funkční a krásná nejen zvenčí, ale i uvnitř.

Výhody nadkrokevního zateplení

  • konstrukce bez tepelných mostů
  • zachování pohledového krovu a nesnižování světlé výšky podkroví
  • rychlá a jednoduchá montáž
  • minimalizace montážních chyb v konstrukci

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv Wienerberger