Vizualizace prvního vzorového rodinného domu podle konceptu e4 v Praze 4, část Újezd u Průhonic

Odstartovala stavba prvního vzorového domu e4

Projekt prvního vzorového domu e4 autora Ing. arch. Bohumila Brůži vyhrál v architektonické soutěži firmy Wienerberger, jejíž hlavním zadáním je výstavba domů s téměř nulovou spotřebou energie. První realizovaný dům podle principů e4 má celokeramickou obálku z cihel Porotherm, pálenou střešní krytinu Tondach a pohledové zdivo Terca.

Z konstrukčního pohledu jde o systém jednovrstvého obvodového zdiva. Pro rodinu Ing. Karla Vlčka tento dům realizuje stavební firma Harmony SZ, a.s., která se spolu s dalšími dvaadvaceti stavebními firmami ve sdružení Wienerberger e4 dům zaměřuje na rodinné domy po celé ČR. Sdružení navazuje na 15 let zkušeností a více než tisícovku postavených rodinných domů pod značkou Porotherm dům Wienerberger.

Dům s dispozicí 6+KK o celkové užitné ploše 257 m2 je navržen pro 4 až 5člennou rodinu. V přízemí se nachází společenská část domu s obývacím pokojem a kuchyní s vazbou na prostornou terasu, pak hostovský pokoj a další zázemí domu jako je dvougaráž a úložné prostory. Do podkroví je situována klidová část domu se dvěma dětskými pokoji, koupelnou s východem na terasu a ložnicí s vlastní šatnou a koupelnou.

V pátek 12. dubna odstartovala výstavba nadzemní hmoty domu na základové desce s kanalizační infrastrukturou.

„Vždy jsme chtěli cihelnou stavbu”

S manželi Vlčkovými a v přítomnosti jejich dvou malých všetečných dcer jsme krátce pohovořili. Pan Vlček je inženýrem ekonomie. Přesto, a nebo právě proto, popisoval cestu své rodiny k budoucímu vlastnímu rodinnému bydlení velmi zasvěceně. „Od začátku jsme chtěli cihelnou stavbu s vysokou tepelnou akumulací, tedy i teplotní setrvačností, ale bez dodatečného zateplení, které výstavbu zdržuje, nehledě na jeho kratší životnost.” Řekl, že firmu Wienerberger považuje za nejvyšší technologickou a produktovou špičku v oboru (cihly, pálená střešní krytina, lícové cihly a dlažby) nejen u nás, ale i ve světě. „Proto jsme k němu zašli a jsme rádi, že jsme obstáli i ve výběrovém řízení k projektu e4 a že náš dům postaví profesionálové pod kvalitním dozorem.

První vrstva obvodového zdiva

12. duben 2019 byl nezvykle chladný a větrný, člověk by řekl, že je leden. Za účasti novinářů byla na základové desce (zhotovené vč. kanalizační infrastruktury) zahájena výstavba prvního šáru nosných obvodových zdí domu. Speciálně pod budoucí vytápěnou částí domu byl použit cihelný blok Porotherm 38 TS Profi (impregnovaný cihelný broušený blok s minerální izolací pro sokl tl. 38 cm na zakládací maltu).

Soklové broušené cihly jsou určené pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného zdiva s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Cihly jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou, která po dešti stojí na základové nebo stropní desce. Dolní hydrofobizovaná část těchto cihel je barevně označena. Další vrstvy obvodového zdiva se realizují běžnými „vatovkami”, zde půjde o bloky s minerální izolací Porotherm 44 T Profi.

Pro základovou vrstvu obvodového zdiva je použit impregnovaný cihelný blok Porotherm 38 TS Profi s minerální izolací pro sokl tl. 38 cm na zakládací maltu. Další vrstvy obvodového zdiva se zrealizují "vatovkami" Porotherm 44 T Profi na tenkou maltu s vnějším přesahem 6 cm.

Porotherm T Profi

Jde o broušené cihelné bloky s vnitřní minerální izolací pro tloušťky obvodové stěny před omítnutím 30 cm, 38 cm, 44 cm a 50 cm. Zdění se provádí na maltu pro tenké spáry. Až na nejtenčí z nich (Porotherm 30 T Profi) jsou vhodné i pro pasivní domy.

Cihly vyplněné vatou jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo dané tloušťky s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi, která se nanáší na celou plochu ložných spár. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel).

Pro úplnost doplňme, že zázemí domu s garáží a úložnými prostory, kde nejsou přísné požadavky na tepelnou ochranu, je realizováno z přesných bloků Porotherm 25 AKU Z Profi; přibližují to doprovodné fotografie.

Základní čísla o domu e4

  • Zastavěná plocha: 242,3 m2
  • Užitná plocha přízemí: 170,2 m2
  • Užitná plocha podkroví: 79,6 m2
  • Celkem užitná plocha: 249,8 m2

Tepelné vlastnosti domů na bázi „Porotherm Profi”

Dům má chránit nejen v zimě, ale i tehdy, když nevytápíme, a zejména před letními horky. V létě totiž venku dominují silné sálavé děje, reprezentované horkým slunečním zářením a chladivým efektem oblohy, které nelze odvodit z teplot venkovního vzduchu, jak jsme zvyklí v zimě.

Zdivo Porotherm nabízí vysokou tepelnou izolaci (součinitel U) a zároveň velkou tepelně akumulační schopnost obálkových konstrukcí domu. Tu norma neupravuje, je ale důležitá právě v přechodném období a v létě, neboť stabilizuje vnitřní teplotu (což v zimě dělá otopná soustava). Měřítkem akumulační schopnosti obvodového zdiva je relaxační doba τ, kterou ukazuje tabulka. Čím je tato doba větší, tím pomaleji a méně reaguje vnitřní povrch obvodové stěny na změnu venkovní teploty. Na rychlé změny venkovní teploty vnitřní povrch dobře akumulující stěny znatelně nereaguje, což je případ obvodového zdiva obytné části tohoto domu.

Zázemí domu s garáží a úložnými prostory, kde nejsou přísné požadavky na tepelnou ochranu, je realizováno z přesných bloků Porotherm 25 AKU Z Profi.

Střecha

Střecha typu A s půvabnou pálenou taškou Tondach Figaro bude jedinou lehkou obálkovou konstrukcí domu. Ta při hodnotě τ = 21,8 hod. reaguje mnohem rychleji na venkovní změny teploty, než stěna (τ = 273 hod.). To řešil projektant mj. parotěsnou reflexní fólií DAPE AB, pod níž je 20 cm silná vzduchová mezera a pak vnitřní SDK deska.

Za horkých slunných dní fólie brání přestupu horkého sálaní střechy na interiérovou SDK desku (asi na desetinu). A v zimě naopak přestupu sálavého tepla od interiérové SDK desky do střechy.

Těžké konstrukce stěn z prvků Porotherm T Profi a běžné lehké střechy z pohledu rychlosti jejich teplotních změn vyvolaných změnou okrajových podmínek, včetně venkovní teploty.

Závěr

Manželé Vlčkovi se rozhodli správně, když volili cihlovou stavbu z bloků Porotherm T Profi. Jde o kvalitní, velmi přesný a rychlý sytém zdění, který si skvěle poradí s denními teplotními výkyvy bez reakce otopné soustavy. Ta vlastně „řeší” jen změny průměrné celodenní venkovní teploty v chladném období, které zahrnuje jen cca nejstudenější čtvrtinu roku.

Související články

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: archiv Wienerberger