Dům e4: Bydlení ve vatě, je lepší než bydlení ve zlatě

S technologickým a energetickým vývojem ve stavebnictví a s navazujícími legislativními změnami se mění i bydlení. Dům e4, který vyvinula společnost Wienerberger, je systémové řešení moderního bydlení, jehož základem je cihelný systém Porotherm, střešní tašky Tondach a obkladové pásky Terca.

Dům e4 není jen návodem ke stavbě, jde o spojení ověřených keramických materiálů s moderními technologiemi na míru každému investorovi. Samozřejmostí rodinného domu e4 je překročení požadavků energetické náročnosti budov po roce 2020.

Dům podle tohoto konceptu splní i nejpřísnější požadavky na kvalitu architektury a bydlení: vedle širokých možností architektonických řešení v různých lokalitách to je dále energetická úspornost, ohleduplnost k životnímu prostředí, zdravé vnitřní klima, moderní obytný komfort a v neposlední řadě i minimální provozní náklady. Základem konceptu jsou 4e-pilíře, které se vzájemně harmonicky doplňují:

Energie, energetická efektivita

Tato hodnota vychází z vynikajících tepelněizolačních vlastností cihel Porotherm T Profi plněných minerální vlnou a následně pak vysokého tepelného odporu obvodového zdiva. Dům e4 tak i bez vnějšího zateplení splní požadavky evropské legislativy pro výstavbu po roce 2020 na spotřebu energie v obytných budovách (dodané z vnějších zdrojů) blížící se nule. Vynikající tepelně izolační vlastnosti těchto cihel ve spojení s jejich vysokou tepelně akumulační schopností vytvářejí pak stabilní vnitřní teplotní prostředí, což je důležité zejména v létě, kdy nedochází k přehřívání interiéru a provoz domácnosti se obejde bez klimatizace či jiného nákladného chladicího systému.

Velkou předností zdiva z pálených cihel v konceptu e4 je jeho porézní a tedy difúzně otevřená struktura

Ekologie, ochrana životního prostředí

Zděný dům podle konceptu e4 nezatěžuje, vzhledem k minimální spotřebě energie, životní prostředí. K svému provozu nutně nepotřebuje vytápění fosilními palivy, může být zásobován výhradně energií z obnovitelných zdrojů – z biomasy nebo solárních zdrojů apod. Jeho závislost na dodávkách z veřejných energetických sítí včetně elektřiny je minimální a relativně snadno může být dovedena až k úplné provozní energetické soběstačnosti. Ekologickou hodnotu má i samotná pálená keramika, která je přírodním a zdravotně nezávadným materiálem.

Emoce, kvalitní vnitřní prostředí

Zdicí systém Porotherm obsahuje bohatou škálu řešení a prvků pro celou stavbu od základů přes veškeré svislé a vodorovné konstrukce až po střechu. Totéž platí pro pálené střešní tašky. Pálená keramika tak nabízí, díky své všestrannosti a variabilitě, architektům široké možnosti svobodně tvořit, navrhnout naprosto originální dům a dokonale jej přizpůsobit individuálním přáním a potřebám stavebníků. Po tisíciletí používané stavivo neztrácí na hodnotě, ale naopak má v architektuře velkou budoucnost.

Velkou předností zdiva z pálených cihel v systémovém řešení domů e4 je jeho porézní a tedy difúzně otevřená struktura. Dnešní, z důvodů energetických úspor dokonale utěsněné stavby trpí různými nedostatky. Často to jsou vlhkostní poruchy, kdy uvnitř obvodových stěn a zejména v zimě kondenzuje vlhkost, která se špatně odpařuje nebo se tu hromadí. To vede k tvorbě plísní uvnitř a později i na povrchu obvodových stěn a ke vzniku nezdravého vnitřního prostředí. Difúzně otevřené cihelné zdivo v konceptu e4 zůstává trvale suché, což je důležitý předpoklad zdravého vnitřního prostředí.

Dům e4 i bez vnějšího zateplení splní požadavky evropské legislativy pro výstavbu po roce 2020

Ekonomika, dostupné pořizovací a provozní náklady

Pálená cihla, střešní taška i cihelný obklad patří k materiálům s vysokou odolností a trvanlivostí. Životnost cihelných staveb se čítá na stovky let, aniž by ztrácely na technické či estetické kvalitě. Přičteme-li k této výhodě i komplexnost moderního zdicího systému, jednoduchý a rychlý způsob výstavby metodou přesného zdění na tenkovrstvou maltu či pěnu a minimální provozní spotřebu energie celého domu, představuje výstavba podle konceptu e4 vysoce ekonomické řešení s optimálním poměrem kvality a ceny.

Pálená keramika nabízí architektům široké možnosti navrhnout naprosto originální dům a dokonale jej přizpůsobit individuálním přáním a potřebám stavebníků

Další podrobnosti o projektu společnosti Wienerberger s.r.o. zjistíte na webu www.e4dum.cz

Autor: Věra Binderová
Foto: Archiv firmy