Tisíce možností použití desek CETRIS® BASIC

Cementotřísková deska CETRIS® se vyrábí v Hranicích už celých sedmadvacet let. Současný výrobní sortiment zahrnuje na dvě desítky různých variant cementotřískových desek, které se liší pouze různým opracováním, strukturou či povrchovou úpravou. Složení a vlastnosti všech těchto typů stavebních desek jsou ale shodné jako u základní desky CETRIS® BASIC. Největší předností je pak samozřejmě nehořlavost desek a vysoká univerzálnost použití.

Bez jakékoliv dodatečné povrchové úpravy se cementotřískové desky CETRIS® BASIC používají pro vnější opláštění staveb. Řada objektů má záměrně vytvořen fasádní plášť z těchto panelů věrně imitující povrch pohledového betonu. Rozhodně není jediným důvodem použití „surových cetrisek” pouze příznivá cena (od 180 Kč/m2 bez DPH), ale i snadná montáž, bezúdržbová funkčnost a vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům. Betonový vzhled desek CETRIS® BASIC může vytvářet zajímavý kontrast k jiným prvkům fasády (dřevěné obklady, barevné omítky apod.).

Odolnost proti ohni

Nejdůležitější a nejvíc ceněnou předností základních desek CETRIS® BASIC je odolnost vůči ohni. Deska je klasifikována ve třídě reakce na oheň A2-s1,d0, index šíření plamene po povrchu desky je nulový. Díky této vlastnosti je deska vhodná pro vytvoření nehořlavých podkladů – záklopů. Navíc celá řada stěnových i podhledových konstrukcí opláštěných deskami CETRIS® má deklarovanou požární odolnost od 15 až po 180 minut.

Deska CETRIS® BASIC jako nehořlavý podklad i nálního obkladu, letiště Václava Havla Praha, nový terminál

Využití v protihlukových stěnách

Velmi často jsou také cementotřískové desky využívány na protihlukové bariéry.

Protihlukové stěny musí zajistit vzduchovou neprůzvučnost, zvukovou pohltivost, musí být pevné a stabilní, trvanlivé a také musí odpovídat hlediskům pasivní dopravní bezpečnosti a ještě k tomu všemu by měly dobře esteticky působit. Pro dosažení těchto požadavků je nejoptimálnější vyskládat protihlukovou stěnu z materiálů zajišťující dané vlastnosti. Díky vysokým hodnotám vzduchové neprůzvučnosti se hojně používají právě cementotřískové desky CETRIS® pro akustické aplikace. Tento moderní deskový materiál tvoří jádro protihlukových stěn. Nosnými prvky panelů jsou hliníkové profily. Jako pohltivá výplň je použita minerálně vláknitá rohož. Z lícové strany je pohltivá vrstva překryta vodoodpudivou netkanou skelnou rohoží a sítí proti mechanickému poškození, v různém barevném provedení.

Tato konstrukce protihlukových stěn byla použita i při výstavbě dopravní infrastruktury Strategického parku Nitra. Výstavba infrastruktury parku, v kterém následně vybuduje svůj závod automobilka Jaguar Land Rover, začala v roce 2017 a je před dokončením. Celkem společnost NOPS Nitra s.r.o. vybudovala 7,7 km protihlukových stěn ve výšce 4,5 a 9 metrů.

Díky vysokým hodnotám vzduchové neprůzvučnosti se cementotřískové desky CETRIS® hojně používají pro akustické aplikace

Mechanická odolnost

Důležitou vlastností desek CETRIS® je i vysoká mechanická odolnost. Tento kompozitní materiál s cementovou matricí a dřevěnými třískami je pevností v tlaku srovnatelný s betonovými produkty. Podlahová konstrukce z desek CETRIS® na nosnících v jedné vrstvě má garantovanou únosnost od 150 kg/m2, kombinací dvou vrstev lze dosáhnout i vysoké únosnosti na bodové zatížení. Výrobce desek společnost CIDEM Hranice, a.s. provedla zkoušky na náročné lokální zatížení podlah, podle požadavku EN 1991-1 – zatížení působí na ploše pouze 50×50 mm. Při testu skladby ze dvou vrstev CETRIS® BASIC tl. 22 mm, uložených na nosních s odstupem osově 625 mm, došlo k porušení desek CETRIS® až při velikosti zatížení přes 1 250 kg.

Nejdůležitější a nejvíc ceněnou předností základních desek CETRIS® BASIC je odolnost vůči ohni
Autor: Ing. Miroslav Vacula
Foto: Archiv firmy