Obklady z mastku lze směle využít i ve vlhkém prostředí jako jsou koupelny. Kámen na fotografii je italského původu a druhu Pietra Ollare.

Unikum zvané mastek

Mastek, občas nazývaný jako talek, hrnčířský kámen nebo třeba lojovec, je minerál, který si zaslouží alespoň část pozornosti nás, kteří dáváme přednost přírodním materiálům. Jeho využití je široké, a to nejen ve stavebnictví. Především v interiérech je však mastek materiálem, který nabízí jak okázalou dekoraci, tak netušené užitné vlastnosti. Žáruvzdornost, kumulace, odolnost, pevnost… Pojďme se na něj podívat zblízka.

Mastek je metamorfovaná hornina. Znamená to, že vznikl v důsledku přizpůsobování již existujících hornin novým fyzikálně-chemickým podmínkám prostředí. K nim dochází během neustále probíhajících geologických procesů, obvykle v hlubších částech zemské kůry. Výsledkem celého procesu, v němž hornina zůstává v pevném stavu, je nový minerál, v našem případě mastek.

Obsahové rozdíly dle nalezišť

Naleziště rudy zvané mastek jsou rozprostřena téměř na všech světových kontinentech (např. ruský Ural, Kamerun, Brazílie, Turecko, Čína, USA, Afghánistán, Indie, ale také třeba Finsko). Před několika lety byly i na Slovensku, nedaleko obce Gemerská Poloma objeveny objemné zásoby mastku (což tehdy vyvolalo mediální rozruch). Složení mastku se však místo od místa liší a projevuje se to i na výsledné kvalitativní úrovni a vlastnostech materiálu. Liší se hlavně množstvím obsaženého magnezitu (ovlivňuje míru žáruvzdornosti) a talku (má vliv na výslednou pevnost).

Mastkové podlahy v interiéru, které ukrývají podlahové topné systémy, pozvolna příjemně uvolňují teplo tak, aby v místnosti nedocházelo k žádným teplotním šokům.

Složení

Tím se dostáváme ke složení tohoto nerostu. Čistý mastek (vodný křemičitan hořečnatý - Mg3Si4O10(OH)2) je vzácný a pro komerční účely povětšinou i nevhodný. Mastek v přírodě však obsahuje určité nečistoty, mezi něž patří magnezit, dolomit, vápenec, serpentin či slída nebo křemen. Poměry jednotlivých složek se liší místo od místa nálezu a kupříkladu co se talku týče, jeho hodnoty se pohybují od 30 do 70 %. Procentuální podíl talku v mastku je to, co určuje výslednou strukturu materiálu. Za „nejčistší“ formu mastku je považován takový, jehož složení obsahuje nejvíce talku a jeho povrch pak připomíná mýdlo (ne nadarmo lze anglický název minerálu „soapstone“ doslovně přeložit jako „mýdlový kámen“). Takový mastek je snadno opracovatelný a proto oblíbený v sochařství (kupříkladu socha Krista nad městem Rio de Janeiro je na povrchu opatřena mastkem). Naopak čím nižší podíl talku, tím křehčí struktura. Pro stavební účely je využíván mastek, kde se obsah talku pohybuje v rozmezí 60 – 80 %. Pro keramickou výrobu je zase vyžadován co nejvyšší obsah MgO.

Též fasáda domu může být obložena mastkem. Výsledek je jak praktický, tak efektní na pohled.

Exteriéry

Charakteristika mastku jej předurčuje jako vhodný materiál pro některé stavební obory. Ač se jedná o nejměkčí minerál (na Mohsově stupnici tvrdosti označen známkou 1), v exteriéru je ceněna jeho nerozpustnost ve vodě (na rozdíl od příbuzného chloritanu), ve slabých kyselinách i alkáliích. Jeho nízká chemická reaktivita dovoluje využití k venkovním obkladům staveb či na podlahy teras, ale také k produkci zahradních dekorativních prvků. Odolnost je vysoká a životnost dalekosáhlá. Mastek též mimo jiné pozitivně přispívá ke zvýšení hodnot neprůzvučnosti obvodových konstrukčních prvků staveb.

Mastek je díky své odolnosti vůči vlhkosti i mechanickému poškození jako stvořený k využití pro dlažby ve venkovních prostorech, například u vstupu domu, ale též na terasách apod.

Akumulace tepelné energie

Jedna z hlavních výhod, které mastek přináší svým uživatelům, je jeho nadprůměrná schopnost akumulovat tepelnou energii a tu velmi pozvolna sálat do okolí (na rozdíl třeba od kovů, které energii uvolní rychle, čímž přehřívají prostor uvnitř a navyšují spotřebu paliva). Jedná se o vlastnost, která plyne z vysoké hustoty minerálu. Zároveň s faktem, že mastek po zahřátí nepraská, staví tento materiál na první příčky vhodnosti mezi materiály, z nichž jsou vyráběna kamna a krby. Udává se, že je mastek nejefektivnější akumulační materiál (předstihne i populární keramiku kachlových kamen). Majitel přiloží do kamen jednu várku dřeva, která během krátké doby dohoří. Většina tepelné energie je mastkem rychle vstřebána (díky vysoké tepelné vodivosti materiálu) a velmi pomalu uvolňována. V některých případech není potřeba přikládat až dalších 48 hodin, tepelná pohoda v domě je udržována až takto dlouho. (více informací o akumulačních materiálech zde: Akumulační materiály, nástroje proti tepelným šokům)

Odolnost vůči žáru je vysoká, z mastku jsou tedy vyráběny jak obklady umisťované kolem krbů a kamen, tak dokonce i kamna samotná.

Různorodá míra žáruvzdornosti

Nutno dodat, že k výrobě kamen a krbů jsou používány různé druhy mastku, které se liší mírou žáruvzdornosti. Ta je odvislá od přesného mineralogického složení, celkové struktury a hustoty materiálu. Ne každý mastek je proto vhodný k umístění na všechny pozice v konstrukci krbu (vnější povrch krbu se neohřívá na více než 70 °C, zatímco ve spalovací komoře je materiál vystavován běžně teplotám nad 1000 °C). Použití takového mastku na krbu, který je maximálně teplotně odolný zvyšuje možnosti, které má spalovací zařízení. Dovoluje vyšší možné spalovací teploty, čímž navyšuje účinnost zařízení (i přes 90 %) a celkově snižuje ekologickou stopu uživatele. Mimo to je mastek přidáván (nejvýše v množství okolo 3 %) do žáruvzdorných šamotových výrobků a do pálicích pomůcek určených pro výrobu keramiky a porcelánu (hlavně cordieritového typu. Cordierit má velmi nízký koeficient teplotní roztažnosti a je proto odolný vůči teplotním rázům. Vzniká právě z mastku a kaolinitického jílu.). (více informací o akumulačních kamnech zde: Akumulační kamna – zdravé sálavé teplo)

V kombinaci s dřevem je mastek designovou perlou v interiérech.

Mastek v kombinaci se sálavými topnými systémy

Akumulační schopnosti materiálu jsou však možné využít i jinak než jako výroba žáruvzdorných vyzdívek pecí. Mastek se hodí i na místa, kde úzce sousedí se sálavými topnými systémy. Mastkové obklady stěn či podlah napomáhají rovnoměrnému rozprostření tepla a jeho postupnému vypouštění do prostoru a celkově tak navyšují účinnost systému. Obyvatelé se vyhnou teplotním šokům, v prostoru je udržována stálá teplota bez nárazového přehřívání. Mastek je zejména na podlahách velmi příjemný na dotek bosé nohy. Mezi pozitiva mastku patří i to, že nevytváří ozvěnu, proto v místnostech, kde je použit, není potřeba tlumit zvuk jinými akustickými prostředky. Hodí se i do vlhkých prostor jako je koupelna (neklouže ani nesaje vodu) či do saun. Obklady z mastku plní však také efektivní dekorativní funkci.

V prostředí saun a wellness center je mastek skvělý díky schopnosti nevstřebávat vodu a akumulovat teplo. Pro dotek bosé nohy je tak velmi příjemný.

Protipožární nátěry

Účinky mastku jsou využívány i v oblasti protipožárních nátěrů. Jedná se o tzv. intumescentní metodu, kdy látky, které jsou v nátěru obsaženy, v okamžiku vysokých teplot nad cca 150 °C chemicky reagují a zvětšují objem. Dojde k určitému nabobtnání (zvětšení objemu až 50x) a proměně nátěru v pěnovou izolační vrstvu (může dosahovat až několika centimetrů). Vědecké analýzy tohoto tématu dokazují, že právě v případě, kdy je součástí intumescentního nátěru příměs talku, je průběh hoření natřené stavební konstrukce výrazně zeslaben. Je prodloužena doba, po níž dochází k degradaci nátěru během jeho vystavení vysokým teplotám. Je též zvýšena odolnost nátěru vůči vlhkosti. Hlavním důvodem je specifická struktura minerálu.

Podlaha z mastku se hodí i do namáhaných prostor hal, recepcí a restaurací.

Mastek v kuchyních i koupelnách

Značná hustota mastku, které bylo dosaženo při formování minerálu v zemské kůře, kdy zrna prorostla magnezitem, hraje roli i v případě jeho instalace jako umyvadla či dřezu v kuchyni. Stejně tak je podstatná pro mastek určený k výrobě kuchyňských pracovních desek. V kuchyni či koupelně mastek velmi dobře nahradí oblíbenou žulu, mramor, ale i umělé kompozitní plastové materiály. Pro zajímavost – jeho odolnost vůči chemickým látkám mu v minulosti zajišťovala místo i v chemických laboratořích.

Vysoká hustota mastku dovoluje i jeho využití v kuchyni na místě kuchyňské pracovní desky. Na fotografii mastek s povrchovou úpravou kartáčovanou.

Univerzálnost

Mastek se v různých formách přidává i do kosmetiky, pro svou ohnivzdornost je užíván v oboru slévárenském, sklářském a keramickém. Mastek nevede elektrický proud a je antistatický. V elektrotechnice plní roli izolátoru. Je doplňován do výrobních směsí gumy, přidává se do asfaltu, pro zlepšení tepelné, chemické i pevnostní odolnosti je součástí plastových autodílů… V průmyslu barviv je ceněn pro svou strukturu a cenovou hladinu. Mastek jako hořečnatá sloučenina je též vhodným nástrojem pro snížení teplotní roztažnosti keramických glazur (vnáší do nich MgO). Výzkumy také dokazují, že je mastek vhodnou surovinou pro výrobu cementových směsí Jedná se tedy o téměř univerzální produkt nejen v oblasti stavebnictví.

Schodiště z mastku.

Designová hodnota

Mastek je světlé, šedé, někdy nazelenalé barvy a perleťového či mastného lesku. Povrch kamene lze kartáčovat, brousit i pískovat… Tmavé barvy, kterou u mastku známe, je dosaženo buď opatřením olejem, díky kterému povrch tmavne, nebo reakcí se vzduchem, ke které dochází v průběhu času přirozeně, a jenž způsobuje tvorbu originálních akcentů patiny. Ať už mastek použijete v interiéru či venku, vězte, že bude dominovat prostoru. Originální vzhled kamene vyzařuje teplo a eleganci. Každý kus je originální. A vlastnosti, kterými je obdařen, vše perfektně doplňují. Mastková podlaha v předsíni, mozaikové obklady v koupelně, mastková kuchyňská deska, obklad lavice v sauně, akumulační kamna, terasa či zahrada doplněná mastkovými dekoracemi… Možností je nepočítaně. Nebojte se přírodního kamene. Díky své eleganci Vás ve spojení s robustností nebude nudit ani po mnoha desítek let, které ve Vaší domácnosti směle odslouží.

Mastek v koupelně se hodí jak na podlahy, tak na obklady, je využíván i do vestavěných sprchových koutů.

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv Succetti Luciano S.r.l. (succettigraniti.com)