Provětrávané zavěšené fasády ArGeTon nabízejí unikátní design i vynikající možnosti využití!

Provětrávané zavěšené fasády ArGeTon jsou novinkou v sortimentu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl. Jsou určeny především pro realizaci velkých reprezentativních budov a obchodních komplexů. Svoje místo naleznou také v případě rodinných domů koncepčně pojatých ve funkcionalistickém stylu. Tento typ fasádního pláště přitom zásadním způsobem ovlivňuje nejen vzhled objektu, ale i jeho užitné vlastnosti.

Fasádní systém ArGeTon je složen z několika na sebe navazujících prvků. Jeho základ tvoří nosná hliníková konstrukce EuroFOX, jež se hmoždinami a nerezovými šrouby v přesných roztečích podle statického výpočtu ukotvuje do zdiva s odsazením od podkladu 80–330 mm. Typ hmoždin je určován zkouškami na vytržení z podkladu. Volba typu nosné konstrukce je individuální, a to buď podle vizuálního projevu uchycení (viditelné či neviditelné), nebo dle způsobu uchycení (mechanické, chemické, kombinované). Uvedený konstrukční systém přitom nabízí velkou variabilitu umožňující montáž libovolně složitých fasádních plášťů, a to včetně křivkových tvarů.

ArGeTon - detail

Na hliníkovou konstrukci je dále připevněna tepelná izolace v podobě hydrofobizovaných desek z minerálních vláken (optimálně ORSIL N, ROCKWOOL AIRROCK v několika variantách).

Obkladové cihelné desky ArGeTon, jež jsou finální částí systému, mohou být od nosné konstrukce odděleny vzduchovou mezerou o šířce 50–325 mm. Díky tomu je zajištěn odvod vlhkosti difundující z obvodové konstrukce. V letním období pak tato mezera napomáhá odvětrávat nárůst povrchové teploty vnějšího pláště.

Model uchycení

Široká škála rozměrů i barev

Podélně děrované terakotové fasádní desky ArGeTon jsou dostupné v rozměrových řadách o výšce 150–300 mm a délce 400–600 mm a v celkem třinácti barevných odstínech. Široká barevná škála cihelného střepu (doplněná možností individuálních barevných variací) přitom vychází plně vstříc požadavkům zákazníků.

Budova T-Mobile v Praze 4

Velkoformátové cihelné desky (nasákavost 4,25 %, průměrná hodnota únosnosti 5,8 kN, minimální jednotlivá hodnota únosnosti 5,2 kN, odolnost proti mrazu minimálně 50 zmrazovacích cyklů podle DIN 52252 bez porušení) jsou probarveny v celém střepu a vypáleny počítačově řízenou technologií při teplotě 1 080 °C. Barevnost výrobku je dána standardní vzorkovnicí výrobce, na přání zákazníka je však možné vyrobit i speciální barevné odstíny. ArGeTon vyniká stálobarevností, vysokou mrazuvzdorností, odolností proti povětrnostním vlivům, vysokou rozměrovou přesností a nosností.

METROPOLE – Zličín

Systém s řadou výhod

Díky provětrávané mezeře mezi vnějším obkladem a obvodovou zdí (popřípadě vložené tepelné izolaci) zaručuje fasádní systém ArGeTon optimální vlhkostní režim obvodové stěny a minimalizuje tepelnou zátěž objektu v letních měsících. Ve srovnání s klasickým lícovým zdivem je jeho realizace výrazně rychlejší a vzhledem k suché montáži lze fasádu instalovat celoročně.

Celkové konstrukční řešení zavěšení fasády umožňuje vznik netradičních a architektonicky náročných projektů. Vzhledem k vysoké variabilitě a technickým možnostem nosných závěsných systémů je možné jednoduše překlenout případnou nerovnost podkladu a provádět i obloukovité plochy. Uvedené řešení zároveň napomáhá eliminovat vlivy tepelné roztažnosti na fasádě.

GEMO Olomouc

Provětrávané zavěšené fasády ArGeTon jsou výjimečné i v dalších aspektech. Variabilita tloušťky tepelné izolace umožňuje snížení provozních nákladů objektu. Při použití vhodných obkladových desek a kvalitního nosného systému je suchá provětrávaná zavěšená fasáda trvale odolná vůči povětrnostním vlivům, přičemž životnost fasády a objektu je takřka totožná. Případná výměna desek poškozených provozem nebo celková demontáž a montáž systému pro zapracování změn je časově nenáročná.

Detail vodorovného řezu
Detail příčného řezu

Přestože je systém provětrávaných zavěšených fasád ArGeTon na našem trhu velmi krátce, již si získal řadu příznivců. Více na www.porotherm.cz.

Autor: Mgr. Lidmila Kábrtová
Foto: Archiv WCP