Wienerberger novým členem Centra pasivního domu

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. oznámila, že se od 15. 1. 2018 stala novým členem Centra pasivního domu (dále také CPD). Wienerberger je největším výrobcem pálených cihel a keramických střešních krytin u nás a postavení lídra na trhu vnímá jako zavazující nejenom pro kvalitu vyráběných materiálů, ale i v oblasti vývoje a testování nových produktů, které umožní realizovat náročné úkoly bližší i daleké budoucnosti stavitelství a architektury. K těm patří i „mezník“ 2020.

Od tohoto data projdou úřady jen domy s tzv. „téměř nulovou spotřebou energie”. Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. je znám dlouholetým vývojem a výrobou cihelných bloků určených právě pro tento typ staveb.

Pro společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. je přijetí do nezávislé organizace, jakou je Centrum pasivního domu, potvrzením kvality našich materiálů z hlediska tepelné ochrany budov,” říká Ing. Kamil Jeřábek, místopředseda představenstva Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. CPD usilovně šíří povědomí o tématu úspor energie a bydlení v pasivních domech a spolu s tím se zaměřuje na ovlivňování legislativního a dotačního prostředí v ČR. Investorům pak zaručuje vysokou kvalitu pasivních domů i materiálů pro jejich stavbu. Od svých členů vyžaduje CPD závazné a dlouhodobé dodržování řady odborných, profesních i etických požadavků. „Společnost Wienerberger proto považuje své přijetí do řad této organizace za ocenění své dosavadní práce,” dodává Kamil Jeřábek.

Co je dům po roce 2020

Je to dům, který bude v severských státech izolovat lépe než v jižních a který bude povinné stavět od začátku roku 2021. Po roce 2020 bude nutné v ČR splnit hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí podle ČSN 730540-2 vynásobených faktorem 0,7. To zhruba odpovídá dnešním doporučeným hodnotám normy s výjimkou oken, kde je Evropa přísnější: pro fasádní požaduje 1,05 W/(m2K) a střešní 0,98 W/(m2K), zatímco doporučení současné normy je 1,2 W/(m2K) pro fasádní okna a dveře a 1,1 W/(m2K) pro střešní okna.

Pasivní dům

Jde o dům, který je tepelně izolován tak, že jeho celoroční potřeba energie, vztažená na 1 m2 obytné podlahové plochy domu, nepřekročí pro RD 20 kWh/(m2rok). Proto norma stanoví jen doporučené hodnoty, jejichž dodržení vede k pasivnímu domu.

Pro fasádní stěnu to je interval od 0,18 do 0,12 W/(m2K), pro střechu od 0,15 do 0,10 W/(m2K), pro podlahu od 0,22 do 0,15 W/(m2K), pro fasádní okno a dveře je to 0,9 W/(m2K) a pro střešní okno od 0,8 do 0,6 W/(m2K).

Součástí základního konceptu pasivního domu je využití zimních slunečních zisků pro účely vytápění a dále řízené větrání s rekuperací tepla: to se automaticky spustí, když je vydýcháno a hladina CO2 v obydlí překročí stanovenou mez, cca 1 000 ppm. Rekuperace zajistí, že odcházející vydýchaný vzduch předá teplo čerstvému vzduchu, který tak vstupuje do obydlí ohřátý.

Centrum pasivního domu

Počátky fungování CPD v ČR vsazuje Wikipedie někdy do roku 2005. V Evropě, jak říká tentýž zdroj, vznikl koncept pasivního domu už v roce 1988, a to v diskuzi mezi profesorem Bo Adamsonem z Lund University (Švédsko) a Wolfgangem Feistem z Institut für Wohnen und Umwelt (Německo).

První návrh a realizaci čtyř řadových domů pak vytvořili pro soukromé klienty architekti Bott, Ridder a Westemeyer. Vznikly v německém městě Darmstadt v roce 1990, další pak v roce 1993 ve Stuttgartu a v roce 1997 v Naumburgu, Hessenu a Wiesbadenu.

České Centrum pasivního domu vykazovalo ke dni 12/02/2018 na svém webu 98 členů z řad fyzických a právnických osob, z toho 4 byli výrobci tzv. těžkých staviv, včetně Wienerbergera.

Vstup výrobců těžkých staviv do CPD a zejména společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., člena skupiny Wienerberger AG, lze jen uvítat. Jde o největšího světového výrobce cihel a po převzetí společnosti Tondach i lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě i v ČR.

Cihláři a obecně výrobci těžkých zdiv přinášejí do společenství CPD a konceptu pasivního domu nové pohledy, hodnoty a řešení. Např. koncept vysoké akumulace tepla, který pasivnímu domu dává přirozenou ochranu před letními horky a jinými výkyvy teplot. Jinou hodnotou je jednoduchost „těžké” výstavby, kterou lze tradičně realizovat i svépomocí. To i jiné věci přilákají nové zájemce o pasivní domy nebo členství v Centru pasivního domu. Jiná věc je, co s touto silou CPD udělá.

Domy bez plynu a elektřiny?

Již teď je zřejmé, že výsledkem oficiálního a mediálního tlaku na emise CO2 a úspory energie je touha po domě, který si energii vyrábí sám a v ideálním případě se obejde bez energetické přípojky. Lidé už touto cestou kráčí, buď aby ušetřili nebo byli svobodnější, když se vypne proud. Zároveň je to řešení velmi úsporné a šetrné k přírodě.

V našich podmínkách jsou k energetické svobodě předpoklady: například plochá střecha o rozloze 100 m2 absorbuje 111 430 kWh energie ze slunce za rok (zdroj: referenční klimatický rok 2016 pro Hradec Králové). Je už jen otázkou času, kdy lidé najdou cestu, jak tuto energii lépe zpracovat, užívat a hlavně skladovat na zimu.

To, jak se stát postaví k domům, které se obejdou i bez energetických přípojek, ukáže, jak to doopravdy myslí s ekologií a emisemi CO2. Centrum pasivního domu, které teď sdružuje stavaře z širokého myšlenkového spektra, má skvělou šanci hájit ve vyšších patrech politiky zájmy svých fandů, tj. dnešních i budoucích obyvatel pasivních domů, kteří budují svou energetickou svobodu.

Redakce přeje obyvatelům všech pasivních domů, ať ze dřeva, betonu či cihel, aby tuto podporu ze strany CPD cítili a společnosti Wienerberger mnoho dalších úspěšných let při rozvoji cihlářství.

¹) Zpracováno z podkladů firmy Wienerberger a.s., Centra pasivního domu a vlastních poznatků

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy