Foto: skrotov, Shutterstock

Hydroizolační fólie pro zahradní jezírka

Voda dělá lidem často starosti, ale zkrocený vodní živel v podobě zahradního jezírka je naopak zdrojem příjemného odpočinku a pohody. Okrasné jezírko či rybníček však musí být funkční. To znamená především správně zaizolované.

V případě fólii lze vybírat z množství barevných variant. Jde-li navíc o nevyztuženou (homogenní fólii), je při práci velmi snadné ji přizpůsobit jakémukoli tvaru podkladu. Pro menší jezírka je vhodné volit jezírkovou fólii ve standardní šířce 1,3 m. V případě větších a rozsáhlejších jezírek lze dodat a použít fólii výrobní šířky 2,0 m, která redukuje množství spojů a zrychluje tedy i celou pokládku hydroizolační vrstvy.

Vlastnosti jezírkové fólie

Kvalitní jezírková fólie by měla disponovat UV stabilitou, která v praxi znamená, že materiál nekřehne a nemění své vlastnosti navzdory intenzivnímu slunečnímu působení. Fólie musí rovněž nabízet zvýšenou chemickou odolnost vůči běžně se vyskytujícím vodám a být zcela neškodná pro ryby a všechny vodní rostliny a organizmy. Pokud však nastane situace, kdy je fólii potřeba opravit, není to problém. Na dokonale očištěné místo se jednoduše horkým vzduchem navaří záplata ze stejného materiálu.

Foto: Joseph C, Shutterstock

Správný podklad jezírka je základ

Nezbytným předpokladem úspěchu hydroizolační vrstvy, který platí obecně i v oblasti izolování stavebních objektů, je podklad. V případě výstavby jezírek musí podklad tvořit především únosný a dostatečně rovný povrch bez ostrých hran a výstupků. Pro zajištění takového povrchu je možné provést např. srovnání pomocí pískového lože, případně i vytvoření betonového podkladu.

Hydroizolační fólie by měla být vždy od podkladu oddělena vhodnou separační textilií ze směsi polyesterových a polypropylenových vláken. Dle hrubosti a rovinnosti podkladu lze volit textilii s plošnou hmotností v rozsahu 300 až 500 g/m2.

Aplikace jezírkové fólie

Samotná aplikace hydroizolační fólie není obzvláště složitá, ale vzhledem k tomu, že se jedná o vrstvu, která musí zajistit 100% vodotěsnost, je mnohdy lepší se obrátit na zkušenou firmu.

Po položení fólie v ploše se provádí svařování přesahů, které musí mít minimální šířku 50 mm. Samotný svar (šířka svaru min. 30 mm) se provádí horkým vzduchem, který je vháněn mezi svařované konce fólie pomocí speciálního horkovzdušného agregátu. Teplotu svařování volí izolatér na základě konkrétních podmínek, ale v zásadě lze použít teplotu okolo +500 °C, které by měla fólie krátkodobě odolat. Během nahřátí se oba svařované konce fólie v přesahu dostanou do plastického stavu. Přitlačením rozehřátého konce fólie ihned po roztavení pomocí speciálního válečku dojde ke spolehlivému vodotěsnému spojení. Samotná aplikace hydroizolační fólie je obvykle možná při teplotách vyšších než 0 °C, doporučená teplota aplikace je však minimálně +10 °C.

Ukončení hydroizolační fólie na horním okraji jezírka se obvykle provádí jejím přehnutím přes okraj a zatížením vhodnými zatěžovacími vrstvami, které tvoří samotný architektonický výraz jezírka.

Foto: Jahina_Photography, Shutterstock

Zkouška těsnosti izolace jezírka

Po dokončení hydroizolační fólie je nezbytná kontrola těsnosti jezírka. Lze provést optickou kontrolu, spočívající ve vizuální kontrole spojů, detailů a celé plochy. Sofistikovanější kontrolou je takzvaná jehlová zkouška. Speciální jehlou s hrotem se přejíždí přes provedené svary. Tam kde hrot jehly vnikne částečně nebo zcela mezi dvě fólie, musí být provedeno nápravné převaření záplatou ze stejného materiálu.

Foto: karamysh, Shutterstock

Ochranná vrstva jezírka

Je-li hydroizolační povlak shledán jako zcela bez závad, je ještě potřeba provést ochranné vrstvy. Měkkou ochranou vrstvu v tomto případě zajistí plnoplošně položená separační textilie, na kterou se dále pokládají vrstvy a materiály, které spoluurčují a dotvářejí celkový architektonický výraz díla (např. kamenivo).

Plánujete-li tedy výstavbu jezírka, rybníčku nebo vodního rezervoáru, pamatujte, že jen s kvalitní fólií budete mít vodu vždy pouze tam, kde ji chcete mít.

Autor: Ing. Richard Rothbauer 1)
Foto: Shutterstock

1) redakčně upraveno