Přednosti hydroizolačních systémů FATRAFOL

Systémy FATRAFOL jsou určeny pro izolace střech, spodních částí staveb a izolace jezírek a vodních ploch. Univerzálnost systémů je založena na široké variabilnosti a vzájemné kompatibilitě materiálů vytvořených na jednotné bázi. Umožňuje vzájemnou kombinaci a napojování hydroizolačních materiálů s nejvýhodnějšími vlastnostmi pro dané prostředí.

Střešní hydroizolační systém FATRAFOL-S

Systém FATRAFOL-S je vhodný pro široké spektrum konstrukčních variant střech, tj. střech plochých i šikmých, jednoplášťových i dvouplášťových, s klasickým pořadím vrstev i s obráceným pořadím vrstev, pro střechy mechanicky kotvené, lepené střechy nebo přitížené zelené střechy a pro střechy bez nebo s provozním souvrstvím. Využívá se na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích a modernizacích budov.

Řez systémem FATRAFOL-S – mechanicky kotvená střecha: 1 – Okapnice z poplastovaného plechu FATRANYL, 2 – Vnitřní roh z poplastovaného plechu FATRANYL, 3 – Prostorová tvarovka vlnovec, 4 – Prostorová tvarovka kužel, 5 – Separační textilie / skleněné rouno, 66 – Parozábrana, 7 – Hydroizolační vrstva, 8 – Tepelná izolace, 9 – Nosná konstrukce střešního pláště – kotevní vrstva, 10 – FATRAFOL 810/V (810), 11 – Tepelná izolace, 1212 – Kotevní prvek

Řez systémem FATRAFOL-H – izolace proti tlakové vodě: 1 – Separační textilie, 2 – Ochranná betonová mazanina, 3 – FATRAFOL 803 (803/V, 803/VS), 4 – Železobetonová suterénní stěna, 5 – Základová deska, 6 – Separační textilie

Mezi přednosti střešního hydroizolačního systému FATRAFOL-S patří:

 • vynikající svařitelnost fólií FATRAFOL pomocí horkovzdušné fůze,
 • vysoká a dlouhodobá odolnost chemickým agresivním vlivům ovzduší, průmyslovým exhalacím, UV záření a přízemnímu ozonu,
 • výborná odolnost tepelnému koroznímu namáhání v parametru od –30 °C do + 80 °C při zachování vysoké pevnosti a průtažnosti fólie,
 • certifikované splnění požárních charakteristik podle evropských standardů i mimo požárně bezpečné úseky střešních plášťů,
 • životnost krytiny min. 25 let na základě laboratorních testů i praktických zkušeností,
 • plná garance na funkčnost hydroizolační fólie v délce až 12 let,
 • snadná údržba povlakové krytiny po celou dobu její životnosti, její snadná oprava v případě poškození či rekonstrukce,
 • snadná demontáž a ekologická likvidace – odpady jsou plně recyklovatelné.
 • Zemní hydroizolační systém FATRAFOL-H

  FATRAFOL-H je určen pro oboustranně zabudované, obvykle jednovrstvé fóliové izolace staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, některým kapalinám a radonu. Je vhodný téměř do všech typů prostředí s různým druhem korozního namáhání. Pro stavby zatížené tlakovou vodou nebo stavby s nejvyšším požadavkem na hydroizolační bezpečnost je určen pasivní sanační hydroizolační systém FATRAFOL-HP.

  Fólie FATRAFOL 803 při izolaci základů

  K hlavním přednostem systému patří:

  • vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků,
  • odolnost fólií proti působení agresivních podzemních vod,
  • funkční spolehlivost a dlouhá životnost,
  • všechny spoje jsou vytvořeny svary o vysoké pevnosti, vodotěsnosti i plynotěsnosti,
  • schopnost přenášet napětí od mechanického namáhání stavebních konstrukcí bez ztráty funkčnosti,
  • vysoké dovolené zatížení od stavební konstrukce a trvalá pevnost v tlaku,
  • odolnost proti působení agresivních podzemních vod a výluhů ze stavebních materiálů,
  • účinná protiradonová bariéra,
  • možnost celoročního provádění hydroizolace, s výjimkou deště a sněžení, fólie lze klást i na mokrý podklad,
  • zdravotní a ekologická nezávadnost.

  Hydroizolační systém FATRAFOL-A

  Hydroizolační systém FATRAFOL-A zahrnuje fólie, které jsou na trh dodávány pod obchodní značkou AQUAPLAST, a doplňky určené k izolaci zahradních jezírek, rybníků a dalších vodních ploch typu koupací nádrže, požární nádrže, nádrže na pitnou vodu apod.

  Systém FATRAFOL-A:

 • brání ztrátám vody průsakem, má vysokou průtažnost a je přizpůsobivá členitosti podkladu,
 • všechny spoje izolace jsou vytvořeny svary o vysoké pevnosti a vodotěsnosti s možností jejich dalšího pojištění,
 • fólie má velmi dobrou chemickou odolnost vůči všem v přírodě se vyskytujícím vodám bez rozdílu množství minerálů a přírodních látek v ní rozpuštěných,
 • je neškodná pro ryby a vodní rostliny,
 • fólie jsou odolné proti prorůstání kořínků rostlin,
 • možnost snadné opravy hydroizolace v případě mechanického poškození.
 • Jezírko ZOO Lešná
  Řez systémem FATRAFOL-A – izolace jezírek a vodních ploch: 1 – AQUAPLAST 805 (805/V, 805/V-F), 2 – Separační textilie, 3 – Pískový podsyp, 4 – Zahradní jezírko, 5 – Leknín bílý, 6 – Kapr obecný, 7 – H2O.

  Krátce o Fatra, a.s.

  Společnost Fatra Napajedla je tradičním českým výrobcem hydroizolačních fólií značky FATRAFOL. Fólie jsou dodávány v rámci celých hydroizolačních systémů, tedy včetně potřebných doplňkových prvků jako jsou plechy, kotvící prvky, ochranné textilie a další.

  Více informací naleznete na webových stránkách www.fatrafol.cz.

  Fotogalerie

  Autor: Fatra
  Foto: Archiv firmy Fatra, a.s.