Fatra staví budoucnost na Zelených projektech

Společnost Fatra, a.s. je jedním z největších zpracovatelů plastů v Evropě. Nespornou výhodou firmy, která se pozitivně projevuje zejména v současném turbulentním prostředí, je vysoká diverzifikace výroby. Její produkty směřují do mnoha průmyslových odvětví a zemí světa.

Aby byla společnost schopna co nejlépe reagovat na rychlé změny v ekonomice a jednotlivých odvětvích, je řízena přes dva samostatné strategické jednotky (SBU). Její obrat se pohybuje okolo 2,5 mld. Kč, přičemž více než 60 % prodejů směřuje na zahraniční trhy.

Fatra a.s. působí na trhu již cca 75 let. Za tuto dobu se výrobní sortiment měnil a doplňoval. Manažer segmentu stavebnictví, Ing. Ivo Benda, nám odpověděl na několik otázek, týkajících se současnosti i budoucnosti firmy.


Ing. Ivo Benda, manažer segmentu stavebnictví

Mohl byste nám sdělit, jaké skupiny produktů v současné době Fatra dodává pro stavební průmysl?

Stavební segment je jedním z klíčových v rámci výrobního programu Fatry. I přes stále přetrvávající recesi ve stavebnictví se nám v loňském roce dařilo navyšovat tržby. Dosahujeme toho zejména díky expanzi na nové trhy, rozšiřováním nabídky produktů a aktivnímu marketingu. V současné době směřuje do stavebnictví zejména široká kolekce podlahových krytin, fóliové hydroizolační systémy a speciální stavební profily.

Jak velkou část z celkové produkce tvoří výroba Fatrafolu a kde se používá?

Produktová řada Fatrafol, nebo ještě lépe fóliové systémy Fatrafol a FatraRoof, jsou určeny pro tři základní typy stavebních izolací: střešní izolace, zemní izolace staveb a izolace vodních ploch a jezírek. Střešní izolace jsou bezesporu hlavním cílovým trhem pro Fatrafol. Na tržbách za izolační fóliové systémy se podílí asi 70 %.

Fatra, a.s. je však také velmi silná v segmentu izolací spodních staveb. Vždyť byla první společností na světě, která použila PVC fólii ke spodní izolaci. Byla jí sypaná přehradní hráz nádrže Dobšiná, která se realizovala již v roce 1957. O kvalitě materiálu i celého systému izolace jasně hovoří i skutečnost, že hráz Dobšiná je i po více než 50 letech provozu stále v naprostém pořádku a fólie FATRAFOL plní i nadále svou hydroizolační funkci.

Naše společnost pak v následujících letech získala další zkušenosti realizacemi podobného typu, přičemž jistě tou největší bylo vodní dílo Gabčíkovo, kde je aplikováno 8,5 mil. m2 fólie Fatrafol 803. Zajímavou referencí je také izolace tunelů pražského metra.

Posledním segmentem trhu izolačních fólií jsou jezírkové izolace. Produkty pro tento trh tvoří sice jen asi 10 % tržeb, ale jeho dynamický rozvoj je jistě příslibem pro budoucnost.

Fatra, a.s. si je velmi dobře vědoma, že stavebnictví se ubírá směrem trvale udržitelného rozvoje a směrem ekologických staveb s přínosem pro životní prostředí. Proto se kromě vývoje jezírkových fólií věnujeme i rozvoji fóliových systémů FatraRoof pro zelené střechy, zateplovacích systémů a fotovoltaických fólií. Fóliové systémy Fatrafol momentálně tvoří asi 17 % tržeb společnosti Fatra, a.s.

Velmi zajímavé produkty dodáváte v oblasti podlahových krytin. Můžete představit tuto skupinu výrobků?

Stejně jako u izolačních fólií má Fatra, a.s. velmi dlouhou a úspěšnou tradici i u podlahových krytin LINO Fatra a Thermofix. Pokud se někoho zeptáte, co Fatra vyrábí, s největší pravděpodobností vám odpoví LINO a nafukovací hračky. Jsou to produkty, kterými jsme se v minulosti dostali do podvědomí české populace.

Zatímco nafukovací hračky jsou nyní již spíše zakázkovým než sériovým výrobkem, LINO je pevnou součástí našeho sortimentu po více než 60 let. První podlahoviny totiž opustily náš výrobní závod již v roce 1949. Od té doby jsme urazili velký kus cesty. Náš sortiment se postupně rozrůstal a nyní máme v nabídce 10 typů podlahovin pro různé druhy aplikací.

Posledním přírůstkem je podlahovina Thermofix, kterou jsme uvedli na trh v roce 2004. Tato podlahovina patří do segmentu LVT podlahovin (z anglického Luxury Vynil Tiles), které se v posledních letech začínají těšit velké oblibě. Do tohoto segmentu směřuje i naše další novinka, kterou připravujeme na rok 2011. Podlahovina pod názvem FatraClick by měla konkurovat laminátovým plovoucím podlahám. Nový výrobek v sobě kloubí výhody LVT podlahovin se snadností instalace plovoucích podlah.

Na konci dubna jste v sídle vaší firmy představili nový produkt s názvem Fatrasol. Můžete prozradit bližší informace o tomto produktu?

Jak jsem již předeslal, Fatra, a.s. se ve své strategii rozhodla orientovat na produkty přispívající k trvale udržitelnému rozvoji ve stavebnictví. Do této strategie nám velmi dobře zapadá i Fatrasol. Jedná se o hydroizolační střešní fólii, která je na povrchu opatřena vrstvou amorfního křemíků.

Obrovskou výhodou je fakt, že křemík je nanášen na tenký pás plechu ve třech speciálně modifikovaných vrstvách, přičemž každá vrstva dokáže efektivně pracovat s jedním spektrem slunečního záření. Následně je takto vytvořený článek „zataven” speciálním polymerním materiálem. Tato konstrukce a absence skla, pak umožňuje flexibilitu (ohebnost) vzniklého „panelu”, odolnost proti nárazu a zmíněná třívrstvá technologie zaručuje vysoký výkon za jakýchkoliv světelných podmínek.

Přidáme-li k výše zmíněnému fakt, že tato tenkovrstvá technologie výrazně šetří spotřebu křemíků, je nasnadě, že výsledný produkt dosahuje jen zlomku hmotnosti konvenčních fotovoltaických panelů. Budoucnost fotovoltaiky není v robustních instalacích na zelených plochách, ale v malých integrovaných instalacích na střechách.

V západní Evropě to již pochopili a tzv. BIPV (building-integrated-photovoltaics), tedy fotovoltaika integrovaná do budovy, je výrazně zvýhodněna proti instalacím na orné půdě. Střechy jsou nevyužitým prostranstvím, tedy alespoň dokud na nich nemáme zelené zahrady, nebo třeba právě fotovoltaické instalace. Navíc tam, kde je střecha, jsou většinou i lidé a je tak potřeba elektrické energie.

Proč zatěžovat rozvodnou síť a přenášet megawatty elektrické energie, když můžeme vyrábět elektrickou energii přímo v místě její spotřeby? Všichni víme, do jakých problémů nás v příštím roce přivede nekontrolovaný růst „solárních farem” na zelených loukách. Tato spekulativní bublina jistě splaskne, ale ve Fatře věříme, že fotovoltaika má budoucnost právě skrz menší lokální instalace. Proto spolu s americkou firmou Unisolar, přivádíme na trh Fatrasol. Unisolar přináší své dlouholeté zkušenosti s výrobou amorfních tenkovstvých fotovoltaických článků a Fatra pak zkušenosti z výroby izolačních fólií.

Co vás vedlo k tomuto kroku?

Zavedení Fatrasolu je zcela v souladu se strategií Fatry. V posledních letech začíná čím dál častěji platit pravidlo, že co je ekologické, je i ekonomicky zajímavé. Fatra chce stavět svou budoucnost na zelených projektech. Alespoň v segmentu stavebnictví to platí určitě.

Jaké největší výhody přináší nová FV fólie Fatrasol oproti standardním FV konstrukcím?

Výhod je spousta. Zmínil bych jen dvě základní. Za prvé je to samotná konstrukce. Jedná se o dva výrobky v jednom. Každá střecha musí být izolována, ale ne každá vám dokáže vyrábět čistou energii. Fatrasol je tak střešní izolační krytinou a zároveň fotovoltaický panel. Navíc jeho hmotnost, která činí jen 4,5 kg/m2, znamená minimální zatížení pro střešní konstrukci. Nemusíte se také bát, že vám panel poničí kroupy, nebo ho někdo ukradne. U BIPV se tak obecně eliminují náklady na upevňovací konstrukce či bezpečnostní zabezpečení proti nenechavcům.

Druhou velkou výhodou, zejména v našich klimatických podmínkách, je již zmíněná technologie „Triple junction”. Testování v reálných podmínkách ukazují, že dlouhodobá efektivita této technologie převyšuje běžné fotovoltaické panely na bázi krystalického křemíku o 10 až 15 %. (Pokud by se čtenář chtěl o této technologii dovědět více, na stránkách www.fatrasol.cz najde spoustu zajímavých informací včetně konkrétních případových studií.)

Jsou již nyní k vidění nějaké konkrétní realizace?

V současné době probíhají dva pilotní projekty. Jeden je komerční pro soukromého investora a druhým je referenční instalace v areálu Fatry. Naše instalace bude zajímavá také tím, že bude sloužit jako laboratoř. Instalujeme vedle Fatrasolu i další dvě technologie tak, abychom mohli porovnávat výkonnost v reálném prostředí.

Kdy plánujete zahájit prodej ve velkém?

Původně jsme plánovali zahájit prodej v 2. polovině loňského roku. Vzhledem k situaci, kdy se přestala udělovat povolení k připojení do rozvodné sítě a značně se tak snížila možnost uplatnění nových projektů, rozhodli jsme se počkat s uvedením na trh až od roku 2011. Ale již od konce minulého roku, kdy fólie nebyla v běžné obchodní síti, řešíme poptávky individuálně.

Co dalšího připravujete do následujícího období?

Naše oddělení výzkumu a vývoje každý rok řeší minimálně 5 až 10 větších inovačních projektů. Do toho neustále pracujeme na zdokonalování našich izolačních systémů. Z těch nejzajímavějších projektů, které by mohly spatřit světlo světa v nejbližších měsících, je kromě zmíněného Fatrasolu a Fatraclicku, také kompletně nový sortiment izolačních fólií na bázi termoplastických polyolefinů (TPO), rozšíření sortimentu fólií vyráběných z recyklovaných materiálů nebo také jistá novelizace konstrukčních a technologických postupů pro izolace střech. Vzhledem k rostoucí poptávce a v souladu s naší strategií také pracujeme na zdokonalení našich systémových řešení zejména pro zateplování střešního pláště a pro zelené střechy.

Autor: Miroslav Herold
Foto: Archiv firmy