Certifikované ploché střechy FATRAROOF THERMO

Dotační program Zelená úsporám je v současné době velmi populárním tématem jak mezi laickou, tak i odbornou veřejností. Firma Fatra, a.s., přední český výrobce hydroizolačních fólií na bázi mPVC a TPO, parotěsných fólií a doplňkového sortimentu vyráběného pod obchodní značkou FATRAFOL, reagovala již na podzim loňského roku certifikací vlastní systémové skladby plochého střešního pláště pod obchodním názvem FATRAROOF THERMO.

Firma tak nabízí možnost získání dotací nejen na vrstvy, které mají tepelněizolační vlastnosti, ale i na celou skladbu střešního pláště. Střešní skladby FATRAROOF THERMO MW a PS byly certifikovány Centrem stavebního inženýrství, a.s., v září 2009 a liší se v podstatě pouze použitou tepelnou izolací.

Minerální vata i polystyren

Zatímco v systému FATRAROOF THERMO MW je použita jako tepelná izolace minerální vata ORSIL ve dvou vrstvách po 120 mm, u systému FATRAROOF THERMO PS je jako tepelná izolace použit pěnový polystyren 100 S Stabil společnosti PENOPOL ve dvou vrstvách po 120 mm, oddělených od pěnového polystyrenu nezbytnou separační textilií FATRATEX S. Obě střešní skladby jsou variantou jednoplášťových střech s klasickým uspořádáním vrstev.

Z pohledu projektanta je důležité navrhnout do každé stavby jen takový výrobek či systém, který je dlouhodobě prověřený a funkční a který si své vlastnosti uchovává po celou dobu životnosti stavby. V případě střešních systémů FATRAROOF THERMO MW nebo PS je těchto vlastností docíleno jednotlivými prověřenými komponenty, tedy zejména mPVC vyztuženou fólií FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm, kterou společnost Fatra vyrábí podle receptury, jejíž spolehlivost je ověřena na miliónech m2 plochých střech nejen v ČR, ale i v řadě zemí Evropy.

Vzhledem k tomu, že těžiště programu Zelená úsporám leží ve snižování energetické náročnosti budov, je nejpodstatnějším prvkem celého systému FATRAROOF THERMO právě tepelná izolace.

Dvě vrstvy tepelné izolace z pěnového polystyrenu nebo minerální vaty celkové tloušťky 240 mm se kladou s vzájemně prostřídanými spárami tak, aby se eliminoval vznik tepelných mostů ve skladbě střechy.

Komponenty střešní skladby

Hlavní výhody komponentů střešního skladby FATRAROOF THERMO MW a PS:

 • Hydroizolační fólii Fatrafol 810 je možno mechanicky kotvit nebo přitížit násypem z praného říčního kameniva, případně dlažbou do terčů.
 • Vysoká prodyšnost mPVC fólie umožňuje v naprosté většině případů použití tenké parotěsné polyolefinové zábrany FATRAPAR.
 • Dvě vrstvy tepelné izolace celkové tloušťky 240 mm (2 × 120 mm) umožňují prostřídat svislé spáry tak, aby nebyly po výšce průběžné. Tím dojde k minimalizaci tepelných mostů a tedy i ke snížení tepelných ztrát.

FATRAROOF THERMO
Schéma střešního systému FATRAROOF THERMO MW
1) Hydroizolační fólie FATRAFOL 810
2) Textílie
3) Tepelná izolace (minerální vata nebo polystyren)
4) Parotěsná zábrana
5) Uzavření vlny trapézového plechu
6) Trapézový plech

Vlastnosti a výhody střešního systému

Mezi hlavní výhody celého systému FATRAROOF THERMO MW a PS patří:

 • Součinitel prostupu tepla U systému FATRAROOF THERMO PS je 0,15 W/m2K, pro systém FATRAROOF THERMO MW je U = 0,16 W/m2K.
 • Jde o ucelenou střešní skladbu, certifikovanou zkušebnou CSI, a.s.
 • Celý systém představuje jen minimální přitížení nosné konstrukce střešního pláště. V případě systému FATRAROOF THERMO PS je celková hmotnost jen cca 7 kg/m2.
 • Skladbu střešního pláště lze doplnit o spádové klíny z tepelné izolace, které zvýší stávající sklon podkladu nebo ho přímo vytvoří. Zároveň dojde ke snížení součinitele prostupu tepla.
 • Fólie z PVC se velmi snadno instaluje.
 • Hydroizolační fólii lze instalovat i při teplotách do –5 °C.
 • V rámci různých možností skladeb klasických jednoplášťových střech má nejpříznivější cenu.
 • Střešní systém FATRAROOF THERMO MW má v rámci programu Zelená úsporám označení technologie SVT 5423, střešní skladba FATRAROOF THERMO PS má označení SVT 5463.

Podrobné informace, konzultace a rady, týkající se systému FATRAROF THERMO MW a PS vám poskytnou pracovníci Studia izolací firmy Fatra, a.s.

Bližší informace o celému sortimentu najdete na www.fatra.cz, www.fatrafol.cz a www.fatrafloor.cz.

Autor: Ing. Richard Rothbauer
Foto: Archiv firmy