Hydroizolační fóliové systémy FATRAFOL

Společnost Fatra, a.s. patří mezi zpracovatele plastů (PVC, PO, PP a PET)a je nedílnou součástí plastikářského průmyslu v ČR a ve střední Evropě. Mezi její základní výrobkové skupiny patří hydroizolační fólie střešní, zemní, bazénové a speciální.


Fatra provozuje moderní technologie na zpracování plastů ve dvou výrobních závodech v Napajedlích a Chropyni a je také významným exportérem do 15 zemí celého světa. Výroba i prodej jsou certifikovány podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.

Střešní hydroizolační systém

Střešní fóliový systém FATRAFOL-S je určen pro vytváření povlakových střešních krytin všech typů budov s plochou nebo šikmou střechou na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Vhodný je pro všechna konstrukční řešení střech, tj. pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé a pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojížděné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněné apod. Aplikovaná střešní krytina nepotřebuje žádnou údržbu a vyznačuje se dlouhodobou životností.

Střešní krytina sytému FATRAFOL-S podle typu fólie může být kladena na všechny běžné podklady a to jak u novostaveb, tak při opravách, rekonstrukcích a modernizacích starších objektů.

Vlastnosti a výhody

Všechny střešní hydroizolační fólie výborně odolávají povětrnostním vlivům a jsou také odolné proti agresivním vlivům ovzduší. Jejich strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání nebrání vysoké propustnost pro vodní páry. Dále jsou také odolné proti prorůstání kořenů rostlin. Při pokládce se snadno svařují a minimálně přitěžují nosné konstrukce střechy

Podrobněji se zmíníme o střešní hydroizolační fólii nazvané FATRAFOL 810 , která je vyrobena válcováním a laminací z PVC-P a je vyztužená polyesterovou mřížkou. Tato fólie je vhodná především pro povlakové krytiny plochých střech novostaveb, mechanický kotvené k podkladu, bez zatěžovací vrstvy.

Vyztužení fólie FATRAFOL 810 polyesterovou textilní mřížkou dodává materiálu vysokou strukturní pevnost a zajišťuje její dobrou rozměrovou stabilitu. Jednovrstvé izolační systémy na bázi této fólie zajišťují minimální přitížení nosné konstrukce a uplatní se především u střech bez možností přitížení ochrannou nebo provozní vrstvou.

Splňuje požadavky Zkušebního předpisu PAVÚS Praha na chování střechy při vnějším požáru klasifikací BROOF (t3).

Zemní hydroizolační systém

Zemní izolační systém FATRAFOL-H je určen pro oboustranně zabudované, zpravidla jednovrstvé fóliové izolační povlaky u staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, některým kapalinám a radonu. Je určen pro vytváření izolačních plášťů všech typů spodních částí staveb obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Vhodný je téměř do všech typů prostředí s různým stupněm biologické i chemické agresivity a trvalými teplotami od -20 °C do +40 °C.

Jednou ze zemních fólii je například homogenní hydroizolační fólie z PVC-P, vyrobená válcováním a laminací FATRAFOL 803. Vzhledem ke své výborné chemické odolnosti vůči převážné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí je určena především k izolacím pozemních a podzemních částí staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě a dále jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. S ohledem na velmi nízkou propustnost fólie pro radon a možnost zhotovení dokonale plynotěsných spojů i detailů vytváří izolační povlak a zároveň protiradonovou bariéru. Fólie FATRAFOL 803 je dále vhodná k izolacím vodních staveb, tunelů, zemních nádrží, jímek, zemědělských staveb a úložišť průmyslových produktů, jejichž chemické působení odpovídá odolnosti fólie garantované výrobcem.

Významné realizace

Mezi významné stavby, na kterých byl v poslední době použitý hydroizolační systém FATRAFOL patří například: Logistické centrum Wroclav v Polsku, Výrobní závod CERSANIT na Ukrajině, Hyunday Nošovice, KIA Motor v Žilině, závod TPCA v Kolíně, Národní stadion v Anglii, Centrální kurt ve Wimbledonu a Letiště Heathrow – V terminál v Anglii.

V letošním roce začne aplikace fólií na střechách budov v olympijské vesničce pro olympiádu v Londýně v roce 2012.

Distribuční místa hydroizolačního systému FATRAFOL

Praha 10 Malešice , Fatra, a.s., Teplárenská 601/7, Hradec Králové, Fatra, a.s., Hradečnice 718, České Budějovice, Fatra, a.s., Hlinsko 36, Plzeň, Fatra, a.s., Domažlická 194, Ostrava – Kunčice, Fatra, a.s, Frýdecká 708/462, Napajedla, Fatra, a.s., T.Bati 1541, Ústí nad Orlicí, UO TEX, s.r.o., Sokolská 5, Urbanov, Jana Divišová, Ořechov 2, Kravsko, Meteor, Žerůtky 64, Brno, Rovamat, areál Manag, Kaštanová, Liberec – Karlinky, AIZOL, s.r.o., Jičínská 121/13

Zpracováno z tiskových podkladů společnosti Fatra, a.s.

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy