Anglický trávníček na české střeše

Současnými trendy ve světovém stavebnictví jsou ekologie a energetická úspornost. Celosvětově se plánuje mnohonásobné navýšení výdajů do „zelených projektů“. V České republice zatím panuje v tomto směru nerozhodnost. Program Zelená úsporám se rozbíhá pomalu. Jedním z posledních trendů, který se u nás přesto těší stále větší oblibě, jsou zelené střechy. Jediným českým výrobcem hydroizolačních fólií a systémů pro zelené a ploché střechy, základy staveb a jezírka je společnost Fatra, a.s.

Na rozdíl od konstrukce klasické ploché střechy, zelená střecha obsahuje hydroizolační fólii odolnou proti prorůstání kořínky rostlin (např.: FATRAFOL 808/818) textilii, nopovou (drenážní) fólii, násyp a vegetační vrstvu.

Zelená střecha je ekonomická a ekologická

Zeleň na střešních konstrukcích má mnoho příznivých funkcí. Z dobře založené zelené střechy má navíc přínos jak majitel, tak veřejnost. Našly se již i ambiciózní podnikatelské projekty využívající rozsáhlejších střešních ploch pro pěstování květin a zeleniny.

Podívejme se blíže na nejpodstatnější pozitivní vlivy. Střechy s vegetačním porostem vhodně regulují odvodňování městských aglomerací, zejména průmyslových a obchodních zón. Tento fakt je zajímavý zejména u velkých ploch, zasahujících významným způsobem do původní krajiny a měnících jejich odvodňovací poměry. Půdní substrát s vegetací dokáže zachytit až 90 objemových procent vody.

Důležitou funkcí je zlepšení tepelné izolace objektu. Díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině může zelená střecha zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25 %. Za zmínku stojí i estetická funkce, jež pozitivně mění vzhled města a nechává vznikat nové relaxační zóny. Nesmíme zapomenout ani na hygienické funkce v podobě zachycování polétavého prachu, absorpce oxidu uhličitého a snížení hladinu hluku až o 40 decibelů.

V neposlední řadě je tu i ekonomický efekt. Nejen že lze se zelenou střechou ušetřit peníze za energie, vegetační porost navíc chrání funkcionalitu střechy a zvýší životnost izolace až o dvojnásobek.

Výběr střešní vegetace a vhodné hydroizolační fólie

Pozornost je třeba klást i na porost střechy jako takový. Při použití hydroizolační fólie FATRAFOL 808/818 od českého výrobce Fatra, a.s., lze na střeše pěstovat dvojí typ vegetace: intenzivní (vyšší traviny, letničky, trvalky, keře nízké, střední) a extenzivní (mechy, lišejníky, rozchodníky, netřesky, aridní traviny).

Intenzivní střechy vyžadují větší péči a jsou nákladnější na zbudování než střechy extenzivní. Vhodné jsou zejména pro velké plochy a objekty s reprezentativní funkcí. Na intenzivních střechách lze pěstovat užitné plodiny. Oproti tomu střechy extenzivní jsou nenáročné na údržbu a jejich cena je nižší. Celkové náklady v tomto případě vzrostou zhruba o 10 % oproti střeše bez vegetační vrstvy.

Nakonec zmíníme obtíže při budování střešních zahrad. Tou hlavní je statika střešní konstrukce, jež může být narušena těžší vegetační vrstvou. Dále je tu nutnost údržby vegetace. Alespoň jednou za rok je nezbytné střechu vyplenit, porost ošetřit a pohnojit. Zásadní je i výběr izolační fólie, jež musí zvládat zvýšené zatížení od vegetační vrstvy. Při použití fólií FATRAFOL 808/818 postavíte dokonale funkční zelenou střechu a vydáte se správným směrem k ekologičtějšímu životu.

Více informací na www.fatrafol.cz. Specialisté ze Studia izolací zodpoví vaše dotazy na telefonu 724 405 504 nebo e-mailu: studio@fatrafol.cz.

Autor: Miroslav Herold
Foto: Archiv firmy