Nová lepidla FATRAFIX pro hydroizolační systémy FATRAFOL

Pro stále větší oblíbenost lepených střešních systémů a především v reakci na rostoucí požadavky odběratelů se Fatra, a.s. rozhodla uvést na trh svou vlastní řadu lepidel pod obchodním názvem FATRAFIX.

Lepení tepelných izolací a všech základních typů hydroizolačních fólií FATRAFOL umožní ucelený sorti ment nových lepidel. Jedná se o polyuretanová lepidla FATRAFIX FM a FATRAFIX TI a rozpouštědlová lepidla FATRAFIX PVC a FATRAFIX TPO.

Nová lepidla jsou určena nejen k lepení izolačních desek a hydroizolačních fólií FATRAFOL 807 a 807/V ve střešním lepeném systému FATRAFOL-S, ale i k fixaci PVC-P a FPO střešních fólií na svislé stěny atik, nástaveb a k lepení zemních, případně jezírkových fólií na stěnové konstrukce.

Aplikace lepidel

Sortiment lepidel FATRAFIX je dodáván v jednorázových tlakových nádobách (kanystrech) a je určen pro nanášení stříkáním nebo v proužcích. Tento způsob použití snižuje pracnost a umožňuje rychlou aplikaci lepidel v potřebném množství na správné místo. Výhodou nabízených kanystrových lepidel je možnost opakovaného použití nespotřebovaného zbytku lepidla v obalu, které je v pohotovostní poloze stále připraveno na další aplikaci.

Druhy lepidel a příslušenství

Jednotlivá lepidla jsou pro snadnou identifikaci a rychlou orientaci barevně odlišena, a to nejen ve vlastní hmotě adheziva, ale i na obalech a v průvodní technické dokumentaci. Sortiment nových lepidel představuje jmenovitě tyto druhy:

  • FATRAFIX TI – pro liniové lepení tepelných izolací,
  • FATRAFIX FM – pro plnoplošné lepení fólií FATRAFOL 807 a 807/V,
  • FATRAFIX PVC – kontaktní lepidlo pro PVC-P střešní i zemní fólie (FATRAFOL 810, 803 aj.),
  • FATRAFIX TPO – kontaktní lepidlo pro TPO/FPO (polyolefinické fólie).

K lepidlům FATRAFIX je dodáván celý sortiment potřebného příslušenství, jehož nedílnou součástí jsou hadice a aplikační pistole s příslušnou tryskou.

Pro všechna lepidla je vhodný jeden typ čističe FATRAFIX AC cleaner, který je dodáván v kanystru pro čištění kompletu hadice s aplikační pistolí nebo ve spreji jako FATRAFIX AC cleaner 500 ml pro čištění trysek a pracovních pomůcek.

Další informace

Potřebné informace týkající se použití lepidel jsou zpracovány formou pracovních manuálů a obsahují základní informace o vlastním lepidle, příslušenství a doplňcích, přípravě lepidla k použití, způsobu jeho aplikace a technice nanášení. Pracovní manuály a technické podklady k výrobkům zahrnující technické listy, bezpečnostní listy a značení výrobků na etiketách lze nalézt volně ke stažení na stránkách www.fatrafol.cz v sekci Ostatní doplňky.

Bližší informace o kompletním sortimentu, termínech dodání a obchodních podmínkách získáte na pobočkách Fatra, a.s. u regionálních obchodních zástupců.

Autor: Libor Bednář
Foto: Archiv firmy