Střešní fotovoltaické fólie FATRASOL

Společnost Fatra a.s. přichází na trh s novinkou: fotovoltaickou fólií FATRASOL. Jedná se o střešní TPO fólii, na kterou jsou pomocí adheziva za speciálních podmínek nalepeny flexibilní solární články americké firmy Unisolar. Hydroizolační složku FATRASOLu tvoří fólie na moderní TPO bázi (termoplastických polyolefinů) s integrovanou výztuží.

Flexibilní fotovoltaické články použité ve FATRASOLU jsou na bázi amorfního křemíku se systémem „Triple junction”, který umožňuje článku pracovat se třemi spektrálními složkami světla. Díky této technologii je FATRASOL schopný pracovat i při nízké intenzitě světla.


Vyšší účinnost

Technologie triple junction umožňuje pracovat jak s přímým slunečním zářením, tak i velmi dobře zpracovávat záření difúzní. To je záření vzniklé rozptylem přímého slunečního záření na částečkách v atmosféře, které přichází na zem ve všech směrech. Díky tomuto jevu vyrobí FATRASOL v celoročním souhrnu více energie než krystalický článek (až o 10 %).

Velkou výhodou FATRASOLU je schopnost neztrácet výkon se stoupající teplotou, což je velká slabina monokrystalických a polykrystalických panelů, u nichž ztráta při 50 °C může být až 20 %. U Fatrasolu nastává při 40 °C chladicí efekt, a proto jsou ztráty při vyšších teplotách minimální.

Dalším pozitivem v účinnosti je technologie „přemosťovacích diod”. Při zastínění jedné nebo více buněk fotovoltaického článku jsou tyto buňky vyřazeny z provozu pomocí přemosťovacích diod a tím neovlivňuji výkon zbylých buněk, jako u konvenčních panelů.

Konstrukční výhody

Velkou předností fólie FATRASOL je nízká váha. FATRASOL, který je jak hydroizolační vrstvou, tak i fotovoltaickým článkem, má pouhých 4,5 kg/m2 . Vytváří tedy perfektní produkt pro střechy, kde velké zatížení nepřichází v úvahu.

FATRASOL je výhodným řešením pro střešní aplikace, kde je zapotřebí nové hydroizolace a zároveň lze využít energetický přísun fotovoltaiky. Zákazník dostává dva produkty v jednom – jak hydroizolaci, tak fotovoltaický článek.

Autor: Miroslav Herold
Foto: Archiv firmy