Bílé střechy – tepelný komfort i úspora energie

Významným trendem v oblasti stavebnictví je snižování energetické náročnosti budov. Jednou z účinných cest, jak toho dosáhnout, je konstrukce tzv. cool roofs neboli chladných střech. Průvodní hodnotou tohoto řešení je významné zlepšení pobytového komfortu bez letního přehřívání interiéru.

Chladné střechy minimalizují pohlcování slunečního záření a udržují tak střešní povrchy chladné. Volbou vhodného materiálu lze docílit vysoké odrazivosti slunečních paprsků od povrchu střechy a tím i výrazného snížení množství tepla, které prochází střechou do interiéru, který je jinak nadměrně zahřívám. To vede ke snížení spotřeby elektrické energie na chlazení a tím i potřebu elektrické energie a tedy i snížení produkce skleníkových plynů. Zvýšená odrazivost světla a UV záření má i pozitivní vliv na prodloužení životnosti střešních materiálů.

Obr. 1: Hodnoty SRI u fólií FATRAFOL 810/V

Odrážením slunečního záření zpět do ovzduší přispívají studené střechy také k lepšímu prostředí ve velkých městech (dochází ke snížení účinku tepelných ostrovů, které vznikají v důsledku vysokých teplot v městských oblastech). Masivním využíváním střech s vysoce povrchem odrazivým pro světlo i tepelné záření lze i ve městech dosáhnout chladícího efektu. S tím souvisí zlepšení ovzduší, protože snížení letní teploty ve městech znamená menší zátěž na (nejen) lidský biorytmus, který udržuje stálou teplotu těla na průměrné úrovni 36,5°C.

Hlavním parametrem, který vyjadřuje schopnost materiálů odrážet sluneční záření, je tzv. SRI index (Solar Reflectance Index = Index Odrazivosti Slunečního Záření). SRI index zahrnuje kombinaci dvou vlastností:

  1. odrazivost slunečního záření,
  2. emisivitu (sálavost) tepelného záření střechy (což je schopnost materiálů vyzařovat tepelné záření).

Index SRI je továrně definován tak, že standardní černá (odrazivost 0,05, emisivita 0,90 ) má SRI 0 a standardní bílá (odrazivost 0,80 a emisivita 0,20) má SRI 100. Čím vyšší je hodnota SRI, tím nižší je teplota povrchu vystaveného slunečnímu záření a tím jsou lepší parametry z hlediska chladných střech.

Pro izolaci nové haly v areálu velkého logistického centra CTPark v Boru u Tachova byla použita hydroizolační fólie FATRAFOL 810/V bílé barvy (RAL 9010). Celková izolovaná plocha činí 57 305 m2, dodavatelem izolačních prací byla firma PS BRNO, s.r.o.

Střešní hydroizolační fólie

Jak již bylo uvedeno, vysokou sluneční odrazivost mají světlé barvy, zejména bílá. Společnost Fatra reagovala na tento fakt a nabízí pro hydroizolace střech střešní hydroizolační fólii FATRAFOL 810/V ve dvou barevných provedeních, v bílé barvě RAL 9010 a světle šedé RAL 7035.

Zmiňované barevné odstíny vykazují dvě úrovně SRI indexu. Fólie FATRAFOL 810/V v bílé barvě dosahuje hodnoty dokonce vyšší než 100, konkrétně 108, a je vhodná pro všechny aplikace, kde jsou na odrazivost slunečního záření od povrchu střešního pláště kladeny ty nejvyšší požadavky.

Fólie světle šedé barvy v novém základním barevném odstínu RAL 7035 má SRI index 54, což zajišťuje u nových střech izolovaných fóliemi FATRAFOL vyšší odrazivost slunečního záření a menší zahřívání střešního pláště.

Uvedené hodnoty představují pro Fatru a její obchodní partnery, kteří se zabývají výstavbou a navrhováním budov, velký potenciál, jak reagovat na současné trendy ve snižování energetické náročnosti budov. Fólie FATRAFOL 810/V lze aplikovat na všechny typy střech včetně bytových domů, průmyslových staveb, komerčních budov, nemocnic a kanceláří. Nejenže zlepší tepelný komfort uvnitř budov, ale díky zmírnění vlivů vysokých letních teplot dochází také k prodloužení životnosti střešních fólií.

Kontakt: www.fatrafol.cz

Autor: Marcela Pavelcová
Foto: archiv společnosti Fatra, a.s.