Okrasná jezírka s hydroizolačními fóliemi společnosti Fatra

Zahradní či chatová jezírka si získávají stále větší oblibu nebo jsou zdrojem radosti a příjemné pohody. Jednou z hlavních součástí při jejich zakládání jsou jezírkové fólie AQUAPLAST a FATRAFOL, které slouží ke kvalitní izolaci.

Společnost Fatra, a.s., přední český zpracovatel plastů, vyrábí speciálně navržené hydroizolační fólie: PVC fólii s názvem AQUAPLAST 805 a nově také TPO fólii FATRAFOL P 923. Vzhledem k tomu, že se jedná o nevyztužené (homogenní fólie), je při práci velmi snadné přizpůsobit se jakémukoli tvaru podkladu.

Vlastnosti fólií

Pro menší jezírka je vhodné volit jezírkovou fólii AQUAPLAST 805 standardní výrobní šířky 1,3 m. V případě větších a rozsáhlejších jezírek lze dodat a použít fólii výrobní šířky 2,0 m, která redukuje množství spojů a zrychluje tedy i celou pokládku hydroizolační vrstvy.

Důležitou vlastností jezírkové fólie AQUAPLAST 805 je UV stabilita, která v praxi znamená, že fólie nekřehne a nemění své vlastnosti díky intenzivnímu slunečnímu působení. Tato fóli vyniká rovněž zvýšenou chemickou odolností vůči běžně se vyskytujícím vodám. Je zcela neškodná pro ryby a všechny vodní rostliny a organizmy. Je-li potřeba fólii z jakéhokoli důvodu opravit, není to problém. Na dokonale očištěné místo se jednoduše horkým vzduchem navaří záplata ze stejného materiálu a fólie je opět plně funkční. Vybírat je možno z barevných variant antracitová, černá, zelená a šedozelená.

Nová jezírková fólie na bázi speciálního typu termoplastického polyolefinu (TPO) se nazývá FATRAFOL P 923. Také tato fólie je stabilizovaná vúči UV záření. Vyrábí se v zelené barvě ve dvou tloušťkách: 1,0 mm a 1,5 mm a je také svařitelná horkým vzduchem.

Jezírko realizovala firma STAR-FiSH
Jezírko realizovala firma STAR-FiSH

Správný podklad je základ

Nezbytným předpokladem úspěchu hydroizolační vrstvy, který platí obecně i v oblasti izolování stavebních objektů, je podklad. V případě výstavby jezírek může podklad tvořit především únosný a dostatečně rovný povrch bez ostrých hran a výstupků. Pro zajištění takového povrchu je možné provést např. srovnání pomocí pískového lože, případně i vytvoření betonového podkladu.

Jezírkové fólie by měly být vždy od podkladu odděleny vhodnou separační textilií ze směsi polyesterových a polypropylenových vláken, již Fatra nabízí pod názvem Fatratex H. Dle hrubosti a rovinnosti podkladu lze volit textilii s plošnou hmotností v rozsahu 300 až 500 g/m2.

Aplikace jezírkové fólie

Samotná aplikace jezírkové fólie není obzvláště složitá, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o vrstvu, která musí zajistit 100% vodotěsnost, je vždy lépe obrátit se na zkušenou firmu, která má s tímto druhem práce prokazatelné zkušenosti a na svou práci dává patřičnou záruku. Seznam doporučených firem najdete na www.fatrafol.cz.

Po položení jezírkové fólie v ploše se provádí svařování přesahů, které musí mít minimální šířku 50 mm. Samotný svar šířky min. 30 mm se provádí velmi jednoduše pomocí horkého vzduchu, který je vháněn mezi svařované konce fólie pomocí speciálního horkovzdušného agregátu.

Teplotu svařování volí izolatér na základě praktických zkušeností a konkrétních podmínek, ale v zásadě lze použít teplotu okolo +500 °C, které jezírkové fólie AQUAPLAST/FATRAFOL bez problému krátkodobě odolávají. Během nahřátí se oba svařované konce fólie v přesahu dostanou do plastického stavu. Přitlačením rozehřátého konce fólie ihned po roztavení pomocí speciálního válečku dojde k spolehlivému vodotěsnému spojení fólie.

Samotná aplikace hydroizolačních fólií je možná při teplotách vyšších než 0 °C, doporučená teplota aplikace je však minimálně +10 °C.

Ukončení hydroizolační fólie na horním okraji jezírka se obvykle provádí jejím přehnutím přes okraj jezírka a zatížením vhodnými zatěžovacími vrstvami, které již tvoří samotný architektonický výraz jezírka.

Jezírko realizovala firma STAR-FiSH
Schéma skladby zahradního jezírka:
1 štěrkopískový podklad
2 geotextílie FATRATEX
3 jezírková fólie AQUAPLAST/FATRAFOL
4 vodní hladina
5 kačírkový násyp (vrstva musí být dostatečná, aby se fólie neodkryla při možném poklesu hladiny)

Zkoušení těsnosti izolace

Po dokončení hydroizolační fólie je také nezbytná odpovědná kontrola těsnosti celého díla. V zásadě lze provést optickou kontrolu, spočívající ve vizuální kontrole spojů, detailů a celé plochy. Sofistikovanější, ale stále nenáročnou kontrolou je tzv. jehlová zkouška. Používá se speciální jehla s hrotem, kterou se přejíždí přes provedené svary. Tam, kde hrot jehly vnikne částečně nebo zcela mezi dvě fólie, musí být provedeno nápravné opatření ve formě převaření záplatou ze stejného materiálu. Relativně náročnější metodou, kterou lze zkontrolovat provedení izolační fólie v odůvodněných případech je kontrola pomocí vakua, tzv. bublinková zkouška, která se však provádí zejména v oblasti izolování stavebních či inženýrských děl.

Je-li hydroizolační povlak shledán jako zcela bez závad, je ještě potřeba provést ochranné vrstvy. Měkkou ochrannou vrstvu v tomto případě opět zajistí plnoplošně položená separační textilie např. již zmíněný Fatratex H, na kterou se dále pokládají např. betonové prefabrikáty, zásyp praného říčního kameniva, zemina atd., tedy vrstvy a materiály, které spoluurčují a dotvářejí celkový architektonický výraz díla.

Je dobré si uvědomit, že ať stavíte jezírko pouze okrasné či koupací, jedná se o živoucí organismus, který bude správně fungovat, budou-li v souladu jak samotný návrh jezírka, jeho poloha, hloubka, osazení rostlinami, filtrace, tak i samotné provedení a periodická údržba. Z tohoto důvodu doporučujeme obrátit se na specializované firmy, pro které je tato tematika denním chlebem a které svými radami a zkušenostmi mohou předejít nechtěným výsledkům.

Plánujete-li tedy výstavbu jezírka, rybníčku nebo vodního rezervoáru, pamatujte, že s foliemi AQUAPLAST 805 a FATRAFOL P 923 budete mít vodu vždy pouze tam, kde ji chcete mít.

Více informací naleznete na stránkách www.fatrafol.cz.

Autor: Miroslav Herold
Foto: Archiv firmy