Fólie FATRAFOL získala certifikát testováno v Antarktidě

Doposud jen 9 firem se může pyšnit certifikátem „Testováno v Antarktidě“. Společnost Fatra, a.s. je jednou z nich. Náročné podmínky antarktického podnebí, dlouhodobé a intenzivní testování, to vše musí podstoupit výrobek, který se uchází o zisk tohoto certifikátu.

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810, která je vyrobena na bázi měkčeného PVC a vyztužená polyesterovou mřížkou (pro vysokou rozměrovou stabilitu), je jedním z nich. Je určena především k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu.

Zahájení testů v Antarktidě

Testování fólie bylo zahájeno již na začátku roku 2015, kdy byly jednotlivé vzorky umístěny na střechu České vědecké stanice J. G. Mendela, která leží na pobřeží ostrova Jamese Rosse v Antarktidě. Toto systematické a dlouhodobé testování (celková doba by měla přesáhnout 10 let) je zaměřeno na sledování odolnosti střešních hydroizolačních fólií vůči působení nepříznivých povětrnostních podmínek.

Zcela odlišné povětrnostní podmínky

Nejčastěji se testy na povětrnostní stárnutí plastů provádějí v zemích s vysokou intenzitou slunečního svitu a  relativně vysokými denními teplotami. Na rozdíl od nich poskytuje Antarktida podmínky zcela odlišné. Typické pro Antarktidu je mnohonásobné střídání teplot, od 10 °C nad nulou až po hodnoty pod - 30 °C, s omezeným tokem světelného záření během polární zimy a  především pak několikanásobně zvýšeným podílem UV záření. Nezanedbatelnou roli zde hrají i faktory fyzikální – částice ledu a písku nesené větrem dosahujícím rychlosti až 150 km/hod. Vliv kombinace těchto faktorů, které přirozeně způsobují stárnutí polymerů a degradaci jejich užitných vlastností, se společnost Fatra, a.s. ve spolupráci s VUT v Brně a Masarykovou univerzitou v Brně rozhodla studovat i na vybraných výrobcích značky FATRAFOL. Počátkem roku 2015 byla odeslána do Antarktidy série vzorků polymerních materiálů, která by měla co nejvíce poodhalit vliv cíleného testování ve specifických antarktických podmínkách.

Výsledek testu

Samotné testování probíhá tak, že členové expedice vyzkouší, zda výrobek splňuje vlastnosti deklarované výrobcem, a to i v náročném polárním prostředí. Splnění těchto testů pak opravňuje firmu k udělení ochranné známky Testováno v Antarktidě.

Celkovým zhodnocením lze konstatovat, že izolační fólie je po expozici v Antarktidě bez zásadních fyzikálních změn. Chemická změna sice byla potvrzena, avšak pouze na povrchu všech exponovaných vzorků – do tloušťky 0,1 mm. Protože je celková tloušťka izolačních fólií kolem 1,5 mm, tato chemická změna nikterak neovlivní celkové aplikační vlastnosti fólie.

Úspěch

Testovaná střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810 obstála i po tříleté expozici v extrémních podmínkách na České vědecké stanici J. G. Mendela na Antarktidě. Díky tomu získala ochrannou známku "Testováno v Antarktidě". Dosavadní výsledky prokazují předpoklad fólie k zachování dlouhodobé funkčnosti i v náročných podmínkách Antarktidy.

Přesné podmínky testu a výsledky jsou zveřejněny na internetové stránce www.testovanovantarktide.cz.

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv firmy Fatra, a. s.