Obr. 1: Podstřešní fólie Tyvek Solid se dodává v rolích šíře 1500 mm.

Podstřešní difuzní fólie hraje ve skladbě střechy nezastupitelnou roli

Podstřešní difuzní fólie je velmi důležitou součástí skladby střechy. Zajišťuje funkci sekundárního odvádění vody = doplňková hydroizolační vrstva (DHV). Bohužel je tato nejlehčí a nejlevnější součást střešního systému velmi často a neprávem podceňována. Právě tato část střešního souvrství však rozhoduje o dlouhodobě životnosti střechy a pohodě obyvatel domu.

Primární funkcí podstřešní fólie je vodotěsnost a její kvalita z hlediska dlouhověkosti představuje nejvyšší riziko pro majetek, spotřebu energií, pojištění atp. Důsledky nekvalitně vybrané podstřešní fólie mohou mít za následek sníženou funkci tepelné izolace, resp. její neúčinnost, která se projeví ve zvýšených nákladech na topení. Dále se ve střeše mohou objevit plísně a hniloba, které ohrožují zdraví obyvatel domu. V neposlední řadě hrozí zatečení vody do obytných prostor, které může způsobit poškození zdí a vnitřního vybavení domu.

Obr. 4: Pohled mikroskopem. Vlevo běžná vícevrstvá fólie s tloušťkou funkční vrstvy 30 mikronů, vpravo Tyvek® Supro s tloušťkou funkční vrstvy 220 mikronů.

Podívejme se tomu pod pokličku (nebo raději pod střechu)

V nedávné době byly provedeny testy „v terénu”, kdy nezávislý odborník odkryl 36 střech, aby mohl provést důkladné vyhodnocení vodotěsnosti na podstřešních difuzních fóliích. V rámci testování bylo zkoumáno 17 střech s materiálem Tyvek® instalovaným před více než 20 lety a 19 střech s vícevrstvými nebo zátěrovými podstřešními difuzními fóliemi instalovanými před 5 až 10 lety. Firma DuPont nebyla do procesu přímo zapojena a nijak tudíž neovlivnila výběr střech nebo vzorků, které měly být testovány, ani nefiltrovala nebo neupravovala výsledky! Nezávislý odborník odebral vzorky ze střech a nechal je testovat v notifikované laboratoři.

Výsledky toho testu jsou přímo šokující: Tyvek® po více než 20 letech ve střeše je funkční v 94 %. Zatímco levné podstřešní fólie jsou po méně než 10 letech funkční pouze v 21 % případů! A když se podíváme jen na vícevrstvé fólie, které jsou na trhu nejprodávanější, tak funkční není žádná.

I když nezohledníme rozdílné stáří (vzorky Tyvek® byly podstatně starší než jiné používané produkty), jsou podstřešní difuzní fólie Tyvek® na základě tohoto testu nejspolehlivější co do zásadních vodotěsných vlastností, zatímco u alternativních podstřešních difuzních fólií je oprávněný důvod pro znepokojení. Video a více informací o celé studii naleznete na stránce: www.tyvek.cz/teststrech.

Reálný příklad z praxe – jedna střecha, dvě různé difuzní fólie

Výsledky testu potvrzuje i další praktický příklad. Přímo unikátní reálný test, kdy díky náhodě byla na jedné střeše použita vícevrstvá fólie 135 g/m2 a zároveň také Tyvek® Solid (viz obr. 2). Primární volbou zde byla vícevrstvá fólie, kvůli chybějícímu materiálu však byla narychlo použita i jedna role Tyvek® Solid. Jedná se o střechu instalovanou v roce 2002. Na tomto konkrétním příkladu – 14 let po instalaci – je vidět srovnání fólií v jedné střeše = za stejných podmínek. Ať už byly podmínky jakékoliv, pro obě fólie ležící vedle sebe v jedné střeše byly stejné. Fotka prokázala jasný rozdíl v kvalitě fólií. Není potřeba další komentář.

Obr. 3: Podstřešní fólie Tyvek® Supro Tape

V čem konkrétně jsou difuzní fólie DuPont™ Tyvek® jedinečné

Za prvé – degradace fólií je způsobena UV zářením a působením tepla. Většina vícevrstvých fólií je vyrobena z polypropylenu (PP), který je přirozeně citlivější vůči UV záření než polyetylen (PE). Funkční vrstva Tyvek® je vyrobena ze 100% PE, vysoce stabilního proti působení UV záření a odolávajícího teplotám až 100 °C.

Za druhé – podstatná je tloušťka funkční vrstvy, ne tloušťka fólie. Běžné vícevrstvé fólie s plošnou hmotností 100–200<0x2005>g/m2 mají tloušťku funkční vrstvy 11–45 mikronů. Tyvek® Solid (80<0x2005>g/m2), i Tyvek® Supro (148 g/m2) má tloušťku funkční vrstvy 220 mikronů, čili 6–20× větší než běžné vícevrstvé fólie. Pro zajímavost, lidský vlas má 50–100 mikronů. Opravdu si myslíte, že vaši střechu ochrání fólie tenčí než lidský vlas?

Nejen střešní fólie

Společnost DuPont též zajišťuje izolaci vnitřní vrstvy obvodového pláště. Tyvek® AirGuard® Smart působí jako vysoce účinná parozábrana a vzduchová bariéra (s hodnotami vzduchotěsnosti bezpečně splňujícími kritéria pasivních domů) schopná odvětrat uvnitř budovy uvězněnou nebo náhodnou vlhkost. Umožňuje rychlejší odvětrání zabudované vlhkosti pocházející z nových stavebních materiálů (např. vlhkých krokví). Plní standardní funkci parozábrany – zabraňuje infiltraci vlhkosti z obytných prostor do stavební konstrukce, čímž minimalizuje riziko výskytu plísní a hniloby, které by jinak mohly napáchat rozsáhlé škody. Díky proměnlivému odporu pro vodní páru, jehož hodnota se pohybuje od 0,2 m (1 MNs/g) ve vlhkém prostředí do 35 m (175 MNs/g) v suchém prostředí, umožňuje Tyvek® AirGuard® Smart rychlejší vysychání při stavbě i úsporu energie a vyšší komfort bydlení. Snadná aplikace umožňuje plynulou instalaci parozábrany z vnější strany bez rizika kondenzace vlhkosti na horní straně krokví. Předností tohoto materiálu je také to, že ho lze použít na rovné i šikmé střechy s podkladním pásem s vysokým difůzním odporem.

Obr.2: Srovnání Tyvek® Solid (nahoře) a běžné třívrstvé fólie 135g/m2 (dole) po čtrnácti letech ve střeše.

Dvakrát rozmysli, jednou postav, důvěřuj kvalitě Tyvek®

Proto je dobré se zamyslet. Stojí majiteli domu pár set korun ušetřených v rozpočtu stavby domu za problémy spojené s nevhodným výběrem podstřešní difuzní fólie? A stojí pár set korun ušetřených v rozpočtu stavby domu za pověst a dobré jméno realizační firmy? NE, NESTOJÍ! Proto se zamyslete nad vhodnými difuzními fóliemi a požadujte kvalitu, která vydrží. Cenový rozdíl fólií Tyvek® je minimální, rozdíl v kvalitě však zásadní!

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv DuPont CZ