Architektonické uspořádání projektu SKY PARK umožnilo zakomponovat do projektu i 2,5hektarový park.

Intenzivní vegetační plochy projektu SKY PARK a postup zhotovení hydroakumulační a drenážní vrstvy

Projekt SKY PARK od světově uznávané architektky Zahy Hadid přinesl do Bratislavy nový druh městské architektury. Jedinečné křivky budou propojeny s velkorysými zelenými plochami s výsledkem v podobě vysoce nadčasového designu. Systémové řešení Dörken se zde uplatnilo ve dvou nejcharakterističtějších částech tohoto komplexu – v parku a na fasádě. Řešení DELTA®-FLORAXX TOP propojilo v jednom pracovním kroku všechny důležité funkce vegetační střechy – ochrannou, drenážní, hydroakumulační i filtrační.

Autorkou jedinečného projektu SKY PARK v Bratislavě, jehož součástí je také městský park či památkově chráněný objekt Jurkovičovy teplárny, je nedávno zesnulá a světově uznávaná architektka a designérka Zaha Hadid. Je známa pro své návrhy organických tvarů a dopodrobna propracovanými koncepty. I projekt SKY PARK je skutečným unikátem.

Jeho unikátnost spočívá v prostorovém rozdělení. Jde o kombinaci privátního, poloveřejného a veřejného prostoru, jež přináší nejvyšší možnou užitnou kvalitu. Architektonické uspořádání navíc umožnilo zakomponovat do projektu i 2,5hektarový park, což je v městském prostředí vzácnost. Díky existenci jednotlivých funkcí (bytové, administrativní, retailové a kulturně-společenské) bylo dosaženo toho, že prostor „bude žít 24/7“. V parku se navíc nachází velké množství travnatých, pobytových ploch a dětských hřišť, vyskytují se v něm rovněž místa, v nichž je nasimulována divoká příroda až lesního charakteru, ale také otevřené prostory reprezentativní povahy, které mají doplnit a přitom nechat vyniknout jak objekt Jurkovičovy teplárny, tak výškové administrativní budovy.

SKY PARK disponuje mnoha funkcemi, od bytové a administrativní přes retailovou až po kulturně-společenskou.

Zhotovení hydroakumulační a drenážní vrstvy

Výhodou řešení DELTA®-FLORAXX TOP je rychlá a jednoduchá realizace hydroakumulační a drenážní vrstvy vegetační střechy. Natavená filtrační textilie zjednodušuje pokládku mimo jiné i tím, že okamžitě po položení fólie je možné přistoupit k zásypu substrátem. Nopová fólie je přitom před zanesením spolehlivě chráněna geotextilií.

Díky tomu nedochází ke snížení hydroakumulační ani drenážní funkce vegetační střechy, které jsou nezbytné pro udržení optimální vlhkosti substrátu. Matúš Motko ze společnosti Konti, která dodala stavební práce v projektu SKY PARK, si práci s tímto materiálem pochvaluje: „Práce s fólií není náročná. Zvládne ji i laik. Prvky netřeba kotvit do podkladu, stačí je zatížit zásypem. Díly do sebe zapadají, jejich spojování je proto snadné.

Autorkou jedinečného projektu SKY PARK v Bratislavě, jehož součástí je také městský park či památkově chráněný objekt Jurkovičovy teplárny, je nedávno zesnulá a světově uznávaná architektka a designérka Zaha Hadid.

Ve SKY PARKU bylo použito více než 12 tisíc metrů čtverečních fólie DELTA®-FLORAXX TOP, a to v rámci hned dvou různých skladeb vegetačních střech. Spolehlivý odvod vody z komplikovaného prostoru atria, které tvoří vrstevnicově seřazené betonové konstrukce, zabezpečí nestandardní skladba vegetační střechy s použitím kameniva. V pavilonu C se za pomoci fólie DELTA®-FLORAXX TOP realizovala vegetační střecha s obráceným pořadím vrstev.

Kladení materiálu DELTA®-FLORAXX TOP probíhá vždy tak, aby geotextilie směřovala nahoru

Fakta o DELTA®-FLORAXX TOP

DELTA®-FLORAXX TOP je dvojvrstvá hydroakumulační a drenážní fólie s natavenou filtrační geotextilií pro vegetační střechy. Její jádro je tvořeno perforovanou nopovou vrstvou (oktagonální struktury) z polyetylenu s vysokou hustotou, na které je natavena netkaná filtrační geotextilie z polypropylenu. Výrobek se vyznačuje vysokou hydroakumulační schopností, při relativně nízké výšce nopů 20 milimetrů pojme až 7 litrů vody na metr čtvereční. Kromě toho disponuje velkou drenážní kapacitou a vysokou pevností v tlaku (až 200 kN/m2).

Spolehlivý odvod vody z komplikovaného prostoru atria, které tvoří vrstevnicově seřazené betonové konstrukce, zabezpečí nestandardní skladba vegetační střechy s použitím kameniva. V pavilonu C se za pomoci fólie DELTA®-FLORAXX TOP realizovala vegetační střecha s obráceným pořadím vrstev.

Postup aplikace vegetační střechy v atriu

 1. Nosnou vrstvu v atriu SKY PARK tvoří železobetonová deska, ve spádu ošetřená penetračním nátěrem a zaizolovaná asfaltovým pásem. Hydroizolace musí být dle normy FLL (zkratka pro Forschungsgesellschaft Landshaftsetwicklung und Landschaftsbau, v překladu Společnost pro výzkum a výstavbu krajiny) odolná vůči prorůstání kořenů.
 2. Po optické kontrole stavu střešní plochy byla na podklad umístěna ochranná vrstva – separační geotextilie a nopová fólie.
 3. Pro zabezpečení odtoku vody z plochy atria byl na separační vrstvu umístěn štěrkový zásyp (200mm vrstva) s horizontálním drenážním potrubím.
 4. Na štěrk byla opět uložena separační geotextilie, aby bylo zamezeno možnému průniku substrátu do drenážní části.
 5. Na ochrannou vrstvu byla volně rozvinuta role materiálu DELTA®-FLORAXX TOP. Kladení probíhá vždy tak, aby geotextilie směřovala nahoru.
 6. Fólie DELTA®-FLORAXX TOP byla pak v oblastech podélných a příčných spojů přeložena. Zachycením nopu do nopu se vytvořil pevný spoj.
 7. Nopovou strukturu je potřeba chránit před zanesením substrátem přeložením geotextilie z protilehlé fólie v místě spojů. Jde o klíčovou součást zabezpečení filtrační i hydroakumulační funkce.
 8. DELTA®-FLORAXX TOP se dodává v rolích o šíři 2 metry, přičemž rozměry geotextilie jsou: šířka 2,1 metry a délka 10 metrů. Při kladení na rovnou plochu střechy není obvykle potřeba folii řezat ani jinak upravovat. Pokud by pak tato potřeba přece jen nastala, postačí použít běžné pracovní nástroje.
 9. Na rozvinutou vrstvu DELTA®-FLORAXX TOP byl nakonec vysypán střešní substrát proměnlivé hrubosti.
 10. Na střeše se následně realizovaly sadové úpravy včetně modelace povrchu do požadovaných tvarů, výsadba stromů, trvalek a cibulovin či pokládka travního koberce.

Na rozvinutou hydroakumulační a drenážní fólii DELTA®-FLORAXX TOP byl aplikován střešní substrát.

Aplikační postup vegetační střechy s obráceným pořadím vrstev na pavilonu C

 1. Před započetím pokládky tepelné izolace musí být střešní povrch (hydroizolační vrstva) zbaven veškerých nečistot. V pavilonu C komplexu SKY PARK jde o železobetonovou desku, ošetřenou ve spádu penetračním nátěrem a zaizolovanou asfaltovým pásem ve dvou vrstvách. Tepelná izolace z desek z extrudovaného polystyrenu (XPS) byla aplikována přímo na hydroizolaci (systém ploché střechy s obráceným pořadím vrstev).
 2. Druhá položka
 3. Dělicí a ochranná vrstva z geotextilie byla uložena přímo na tepelnou izolaci jako ochrana před mechanickým poškozením a za účelem oddělení nekompatibilních materiálů.
 4. Na ochrannou a dělicí vrstvu se volně rozvinula role hydroakumulační a drenážní fólie DELTA®-FLORAXX TOP. Pokládka probíhala geotextilií směrem nahoru.
 5. V oblastech podélných a příčných spojů byla fólie přeložena. Zachycením nopu do nopu byl yvtvořen pevný spoj.
 6. Pro ochranu nopové struktury před zanesením substrátem byla přeložena i geotextilie z protilehlé fólie. Jde o klíčový krok v rámci zabezpečení filtrační i hydroakumulační funkce.
 7. Výhodou fólie DELTA®-FLORAXX TOP je její difuzní otevřenost (difuzní tloušťka vrstvy, tedy hodnota Sd činí cca 0,4 m), která umožňuje použití systému i ve skladbě takzvané obrácené střechy.
 8. Na rozvinutou hydroakumulační a drenážní fólii DELTA®-FLORAXX TOP byl již aplikován střešní substrát.
 9. Na střeše byly následně prováděny sadové úpravy ve formě pokládky travního koberce. Typová skladba intenzivní vegetační střechy s použitím fólie DELTA®-FLORAXX TOP.

Fotogalerie

Autor: Milan Skokan
Foto: Archiv firmy Dörken SK, s.r.o