DELTA-MAXX X – fólie s třicetiletou tradicí

Jedním z častých problémů u střech, a to i u těch nových, je zatékání. To může být způsobeny mnoha faktory, například nevhodnou volbou materiálu z důvodů šetření financí, což se ale vždy nevyplácí. Řešením pak může být např. hydroizolace, kterou vyrábí společnost Dörken, jedna z nejlepších na trhu v oboru.

Pevnost a mechanická odolnost je jedním za základních parametrů při výběru pojistné hydroizolace. Důvodem je především odolnost vůči mechanickému namáhání, kterému je pojistná hydroizolace během realizace střechy vystavena.

Problémy se zatékáním

Fólie nízkých hmotností (gramáží) a pevností se např. v Německu dle směrnice německého cechu pokrývačů z roku 2010 nesmí do šikmých střech zabudovávat. Pevnostní limity jsou v tomto ohledu směrnicí jasně definovány a definitivně vykazují ze střech fólie, které se u nás běžně zabudovávají. Hrozí totiž velmi reálné riziko poškození během pokládky, které pokud nebude odhaleno, může v budoucnu způsobit uživateli nemalé těžkosti v souvislosti se zatékáním. Znovu si tak připomeňme skutečnost, že skládaná krytina pálená nebo betonová není jednolitý, nudný, monoblok, ale plocha vyskládaná z jednotlivých dílů. Právě to je na ní to tradiční, krásné a zajímavé. Pokud se za určitých povětrnostních podmínek dostane pod krytinu vlhkost, není to její závadou (je-li je správně položena). Adekvátně ke krytině je proto třeba zvolit i správný typ pojistné hydroizolace a tu pečlivě zpracovat do posledního detailu, aby ani voda, ani proudící chladný vzduch nenarušovaly vlastnosti pod ní ležících vrstev. Těmito vrstvami jsou především tepelněizolační hmoty a dřevěné konstrukční prvky, které jsou nedílnou součástí téměř každé střechy využívané k bydlení.

Vzhledem k názorově vyhraněné skupině samozvaných odborníků se u nás šíří mýtus, že šikmá střecha není dostatečně bezpečná vůči vnějším vlivům v podobě deště, sněhu a větru. Plošně šířené a paušalizované tvrzení, že střecha plochá je v tomto ohledu bezpečnější, je třeba považovat spíše za účelové. Voda je krom šiřitelů těchto zavádějících tvrzení jedním z úhlavních nepřátel téměř každé stavby a podsouvaný názor lepší těsnosti ploché střechy vzbuzuje nádech více obchodní než prakticky opodstatněný.

Kvalitní hydroizolace

Cílem společnosti DÖRKEN je pojistnou hydroizolaci navrhnout a provést tak, aby voda nepronikala tam, kde může škodit. K tomuto je třeba pečlivě vybrat vhodné materiály a zodpovědně je zpracovat. Zde hledejme příčiny či důvody, proč mnohdy nedávno zhotovené střechy vykazují tolik vad. Investor neadekvátně šetří, zhotovitel se požadavkům investora přizpůsobí, ale matka příroda neustoupí a rozhodně nás nešetří. Vady zapříčiněné šetrným výběrem materiálů v kombinaci se zhotovitelskými nedostatky provedení se pak projeví rychleji, než bychom čekali. Řešení je prosté: zhotovovat střechy tak, jak se zhotovovat mají.

Pokud bychom se k tomuto účelu rozhodli použít normu ČSN 73 1901 (vydaná 2011) nebo Pravidla pro navrhování a provádění střech (vydaná CKPT 2014), zjistíme, že cílem těchto dokumentů je zřejmě pravý opak. Zdlouhavé, jazykově nesrozumitelné, chaotické, účelové a zavádějící informace činí z těchto dříve kvalitních pomocníků nevyzpytatelné „džihádisty”, jejichž cílem je paralyzovat zavedené, praxí ověřené způsoby provedení a umocnit tím všeobecný chaos.

Bylo by proto velmi prospěšné, kdyby i u nás tvořili normy a pravidla lidé, kteří dané problematice opravdu rozumí a nejsou motivováni pouze vlastním firemním náboženstvím a osobním prospěchem. Bylo by velmi příjemné, kdyby projektant či řemeslník nemusel ve snaze o zdařilé dílo překonávat jazykové bariéry a čerpat potřebné a zaručené informace např. z německých Pravidel, ve kterých je na rozdíl od těch našich vše podřízeno funkčnímu provedení (vydal cech německých pokrývačů ZVDH v roce 2010).

Problematika šikmých střech se tak ukrývá především v neadekvátních nárocích na cenu ruku v ruce se státem podporovanou degradací řemesla a odborné podprůměrnosti autorů platné normy ČSN 73 1901 (2011) a nově vydaných Pravidel pro navrhování a provádění střech (CKPT 2014). Potíže, pokud se v šikmých střechách vyskytují, se rozhodně nenacházejí pouze ve fóliích a skládaných krytinách, jak by si šiřitel poplašných zpráv rád myslel.

DELTA-MAXX X

Pojistná hydroizolace DELTA-MAXX X byla vyvinuta právě k tomu, aby zajistila svým uživatelům co nejvyšší ochranu proti vodě u standardních sklonů šikmých střech a řemeslníkům poskytla co možná nejvyšší komfort při plnění tohoto zásadního požadavku. DELTA-MAXX X není na trhu žádným nováčkem. Vychází z ověřené fólie DELTA-MAXX, která je na evropském trhu úspěšně používána již 30 let. Vše je podřízeno bezpečnosti, a to jak osob při případném pádu na střeše a následném propadnutí fólií, tak zajištění těsnosti proti vodě v každém detailu. Atest proti propadnutí fólií a zařazení do nejvyšší kvalitativní skupiny podle nové směrnice německého cechu pokrývačů ZVDH a v neposlední řadě již zmíněná třicetiletá tradice jsou tou nejspolehlivější zárukou.

Na zajištění těsnosti proti vodě je myšleno v každém detailu, tzn. vysoká pevnost 500 N/5 cm příčně i podélně zaručuje, že běžným způsobem fólii při pokládce nelze poškodit. Dva lepicí okraje zajišťují okamžité podélné slepení přesahů pásu, a to i v minusových teplotách nebo za mokra. Slepený spoj i v klimaticky náročném období je okamžitě funkční a pásy již od sebe po tomto úkonu nelze oddělit. Systémový lepicí a těsnicí program určený k vodotěsnému zpracování detailů je výrobcem garantovaný pro zhotovení tzv. dočasného zastřešení stavby!

Pokud se nelze spolehnout na české normy a Pravidla, je třeba se vydat vlastní cestou a používat pouze takové výrobky, které mají tradici a ke kterým výrobce nabízí ověřené postupy zpracování, jež je schopen garantovat.

Výrobky DELTA od společnosti DÖRKEN jsou v takovém případě tou správnou cestou vedoucí ke zdařilému dílu.

DELTA-MAXX X je v současné době to nejlepší, co lze na šikmých střechách standardních sklonů použít
Autor: Karel Bulín
Foto: Archiv firmy