Střecha rodinného domu ve Lhotce je pokryta posuvnými taškami Tondach Stodo 12.
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Nejlepší střechy z pálených tašek

Společnost Tondach zorganizovala letos již 14. ročník soutěže zvané Tondach Pálená střecha. Vyhodnocováno bylo odbornou porotou celkem 230 střech ve třech kategoriích. Jednalo se o střešní realizace pokryté materiálem Tondach uskutečněné v roce 2018.

Porota složená jak z odborníků, tak zástupců médií, rokovala v pražských Průhonicích celé jedno únorové dopoledne, za nějž stihla zhodnotit hojný počet návrhů. Ty předtím prošly prvním kolem výběru, byly při něm ze soutěže vyloučeny střechy technicky nesprávně položené či takové, jejichž obdržené fotografie neodpovídaly kvalitativně. Vyhlášení vítězů pak proběhlo již tradičně na zámku Valeč na Vysočině během slavnostního večera, kterého se zúčastnila jak porota a zástupci společnosti Tondach, tak početné obecenstvo z řad přihlášených řemeslníků či investorů.

Rodinné domy

V kategorii rodinných domů zvítězil na plné čáře dům z obce Lhotka. Realizační firma vítězné střechy (Střechy ČR, s. r. o., Březnice) byla přizvána ke spolupráci za účelem nápravy chyb předchozího dodavatele. Ten nepřistoupil k pokládce profesionálně a bylo potřeba kompletní předělání, které trvalo 3 měsíce. Při opravě byla položena režná posuvná taška Tondach Stodo 12, která svou jemnou strukturou plochy dodala celkovému vzhledu historického objektu tu správnou tečku. Navíc vytváří velmi odolnou ochranu proti povětrnostním vlivům. Výsledkem je velmi pečlivé provedení střechy, které přesvědčilo porotu o jejím prvenství v této kategorii. Naše redakce si dovolí pozitivně zhodnotit zejména estetickou stránku objektu, které je docíleno vhodnou kombinací fasádních ozdobných prvků společně s těmi střešními zahrnujícími též zajímavé klempířské elementy.

V kulturním centru v Běchovicích byly při rekonstrukci střechy použity režné bobrovky Tondach. Výsledek je dle poroty soutěže Pálená taška více než uspokojivý.

Veřejně prospěšné stavby

Druhou oceňovanou kategorií byly stavby s veřejným přínosem. Kromě té vítězné, již Vám o dva řádky níže představíme, byla přihlášena také např. budova radnice, školy či multifunkční budovy. Na nejvyšším stupínku výherců však nakonec stanula nová střecha historické budovy Staré Pošty v pražské městské části Běchovice. Tento objekt ze 17. století prošel kompletní rekonstrukcí v řádu několika desítek milion korun, jejímž výsledkem je vybudování kulturního a společenského centra.

Ale zpět ke střeše. Použita byla Tondach režná bobrovka, realizaci provedla firma Pario, s. r. o. Tato historicky nejstarší krytina perfektně zapadla do kontextu a napomohla celistvému vzhledu budovy s historickým odkazem. Její výhodou, které bylo na této střeše využito zejména při provádění specifických detailů, je možnost jí pokrývat různé, i oblé střešní detaily. Porota ocenila především čistotu provedení realizační firmou, příkladné použití doplňkových prvků i detaily v podobě zpracování střešních nadezdívek.

Kostel svatého Jakuba Staršího v Jihlavě disponuje neobvyklým provedením střechy v několika barevných odstínech.

Historické stavby

Poslední hodnocenou skupinou střešních realizací byly historické budovy. Mezi přihlášenými figurovaly hlavně kostely, ale také menší kaple či zámky. A členové poroty měli nač se dívat. První místo nakonec obsadila střešní krytina objektu kostela svatého Jakuba Staršího v Jihlavě, sakrální stavba ze 13. století. Nová střecha (provedení firmou Báča Polička, s. r. o.), typově navazující na materiál použitý i při rekonstrukci předchozí (na sklonku 19. století), byla položena v rámci celkové rekonstrukce krovu i pláště střechy. Použity byly glazované bobrovky Tondach. Střecha však disponuje neobvyklým provedením. Její zvláštnost spočívá v podobě zbarvení v několika barevných tóninách červené, hnědé a zelené, velmi plynule na sebe navazujících. I z ilustračního obrázku je patrná vkusnost doplněná bezchybným provedením.

Střecha olomoucké radnice byla oceněna bronzovou medailí v kategorii veřejných staveb.

Oceněných však bylo mnohem více

Všechny tři výše uvedené objekty, respektive jejich realizační firmy byly obdarovány 7 paletami základní tašky Tondach ČR. Byla též udělena druhá a třetí místa, jejichž výpis je zveřejněn na stránkách společnosti Wienerberger a stojí za prohlédnutí. Jen pro ukázku zmíníme například olomouckou radnici, která se v kategorii veřejných staveb umístila na 3. místě se svou střechou vyhotovenou z režných tašek Malý prejz, nebo kapličku v obci Vlkosovice, která se mezi veřejně prospěšnými stavbami umístila na jednom ze dvou druhých míst.

I malá kaple ve Vlkošovicích dosáhla na vítězné příčky. Umístila se na druhém místě mezi historickými objekty.

Pohled na dokončené nové střechy to nádherný. Obzvláště letecké pohledy stojí za to. Těšíme se na další ročník soutěže a děkujeme společnosti Tondach za organizaci.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv Wienerberger