Šikmá střecha: přidaná hodnota budovy

Střecha je symbolem zdravého a bezpečného prostředí, symbol pohodlí a architektonického zlidštění historických i moderních měst. Šikmé střechy jsou nápadité, moderní a zároveň splňují i vysoké technické nároky.

Estetická hodnota

Šikmá střecha je architektonicky rozmanitá s mnoha tvary, povrchy a barvami a ve skutečnosti je to pátá fasáda budovy. Široká škála tvarů, formátů a barev pálené krytiny, podporuje veškeré architektonické záměry. Šikmá střecha má v moderní architektuře své pevné místo. Její všestrannost je ideální pro tvorbu nápaditých řešení, včetně žádaného futuristického vzhledu, který odráží moderní svět.

Ekologická hodnota

Dnes, kdy stále roste i vliv domů na životní prostředí, hraje šikmá střecha významnou roli. V závislosti na návrhu domu může přinášet mnoho ekologických benefitů.

Studie to dokazují

Nedávná studie porovnávala ekologické dopady různých typů střech u rodinného domku na základě nejpoužívanějších hodnotících indikátorů (dle normy EN 15804). Pomocí nástroje GPR Bouwbesluit1) a holandské environmentální databáze produktů studie ukázala, že šikmé střechy dosahují výrazně lepších výsledků než srovnatelné střechy ploché, konkrétně:

  • o 41 % lepší než dvoupatrový dům s betonovou plochou střechou,
  • o 21 % lepší než třípatrový dům s betonovou plochou střechou,
  • o 25 % lepší než třípatrový dům s plochou vegetační střechou.
sklon (45°)plocháplocháplochá zelená
Počet pater3233
Zastavěná plocha (m2)139,293139,2139,2
Konstrukce střechydřevo/taškybetonbetonbeton/hlína
Ekologické skóre (srovnání se šikmou střechou)+41 %+21 %+25 %
Podíl střechy na celkový ekologický dopad budovy7,7 %14,2 %11,1 %14,6 %
Zdroj: Environmental assessment of flat and pitched roof, KNB, the Netherlands, 2015.

Kompaktní a izolovaný

Dům se šikmou střechou je o 12,5 % kompaktnější než dům s plochou střechou se stejným obytným prostorem. To dělá takový dům tepelně efektivnější a snižuje povrch stěn v kontaktu s okolním prostředím.

Teplo v zimě, chladno v létě

Šikmá střecha chrání fasádu domu před slunečním zářením v létě a zabraňuje tak přehřívání, kdežto v zimě nechá slunce svítit dovnitř a chrání také proti větrem hnanému dešti. Šikmá střecha významně zvyšuje tepelnou hospodárnost budovy díky přirozenému odvětrání pod horní vrstvou krytiny. To zajišťuje maximální komfort v zimě i v létě.

Zužitkování dešťové vody

U šikmé střechy je odvod dešťové vody snadný pomocí venkovních okapních systémů. Když je instalován drenážní systém mimo budovu, můžeme se snadno vyhnout problémům, ke kterým dochází v případě, že je odtok vody veden středem domu (např. do otoku napadá listí, ten se ucpe a může dojít ke značným škodám na majetku). Voda se nezastavuje na střeše. Šikmá střecha navíc, oproti ploché střeše, umožňuje získání většího množství dešťové vody pro zpětné využití. Vodu je možné shromažďovat a následně využívat např. při zalévání zahrádky, splachování WC, mytí podlah. Samotná pálená krytina nemá žádný vliv na kvalitu dešťové vody.

Faktor udržitelnosti

Přetrvávající materiály

Budova se šikmou střechou a pálenou krytinou je jedna z cest, jak minimalizovat dlouhodobé dopady na životní prostředí. Pálená krytina je přírodní produkt proslulý svojí životností delší než sto let, doloženou mnoha příklady. To samozřejmě snižuje dopad na životní prostředí. Podívejte se kolem sebe a určitě lehce najdete střechy s taškami vyrobenými před rokem 1900. Kombinace šikmé střechy a pálené krytiny je symbolem evropské kultury. Široká škála tvarů, rozměrů a barev vyjadřuje tradiční řemeslný um a pomáhá uchovat místní architektonické dědictví napříč Evropou.

Jak příroda zamýšlela Budova postavená z přírodních materiálů jako jsou keramické tašky a cihly automaticky snižuje dopad na životní prostředí. Nejenom že jsou tyto materiály vyrobeny z přírody – země, oheň a voda, ale také tyto suroviny není nutno přepravovat na dlouhé vzdálenosti, neboť se obvykle nacházejí přímo na místě. Protože se ani na stavby tyto materiály nevozí na dlouhé vzdálenosti, omezují se tak i emise vzniklé transportem. Šikmá střecha je k životnímu prostředí přátelská. Recyklace Jestliže budova z přírodních zdrojů již nadále není potřebná, je stále součástí životního cyklu. Keramické tašky a cihly mohou být znovu použity nebo recyklovány ve výrobním procesu nebo další možnosti.

Ekonomická hodnota

Více prostoru a méně nákladů

Z ekonomického hlediska šikmé střechy nabízejí přidanou hodnotu větší velikostí obytného prostoru v porovnání s domem s plochou střechou v podobné cenové relaci. Obytné podkroví je výbornou možností, jak vytvořit další obytný prostor. Jeho pořízení je levnější než rozšiřování domu.

Dlouhá životnost a minimální údržba Dobře navržená a provedená šikmá střecha je na celý lidský život i déle. Takto dlouhá životnost přináší uživateli úspory, protože nemusí platit za pravidelnou údržbu střechy. A když už je údržba přece jen potřebná, je možné ji provést rychle a jednoduše. Výměna střešních tašek je také velmi jednoduchá. Energetické úspory Budovy se střechami z pálené krytiny nabízejí množství funkcí, které pomáhají snižovat energetické náklady. Kompaktní a tepelně izolované, se zabudovanou ventilací v šikmých střechách, zajistí, že minimum energie uniká z domu, nebo do něj přichází.

Technická hodnota

Dobré větrání

Odvětrávaná mezera šikmé střechy pomáhá odpařování vlhkosti a předchází akumulaci zkondenzované vody.

Nehořlavost

Pálená krytina je odolná proti působení vysokých teplot. Tak jsou případné škody způsobené požárem velmi zmírněny. Keramické tašky jsou podle Evropské normy klasifikovány jako A1, což je nejvyšší stupeň požární odolnosti.

Odolnost proti větru

Šikmé střechy s pálenou krytinou ukazuje své přednosti při silných větrech. Šikmá střecha je dobrá cesta, jak se chránit proti škodám způsobeným větrem.

Jednoduchá údržba

Dům s šikmou střechou je odolný a jednoduše udržovatelný. Když už některé komponenty potřebují vyměnit, je to velice snadno proveditelné. Venkovní okapy jsou také snadno udržovatelné a případné problémy snadno k dohledání.

Akustická izolace

Hluk má zásadní vliv na pohodlné bydlení. Speciálně v městských oblastech s hustým dopravním provozem. Dobře navržená a provedená šikmá střecha je výbornou akustickou izolací díky kombinaci zvukově pohltivých materiálů. Šikmá střecha s pálenou krytinou umožní klidný spánek i v hustém dešti.

Perfektně praktická

Konstrukční řešení šikmé střechy s mnoha praktickými výhodami pomáhá předcházet škodám a snižuje náklady. Na rozdíl od ploché střechy se na ní nehromadí stojatá voda, která může vsakovat do dalších konstrukcí. Stejně tak žádná hydroizolace na šikmé střeše není zranitelná stojatou vodou, vlhkostí nebo kořínky vegetační střechy, což je naopak běžné pro střechy ploché.

Budiž světlo

Šikmá střecha je přirozený kolektor slunečního záření. Je také vynikající místo pro instalaci fotovoltaických panelů. Není také nutné instalovat těžkopádné montážní prvky, protože existuje mnoho prvků připravených doplňků do střechy vizuálně zapadajících. Pomocí střešních oken je možné také pustit světlo dovnitř a vytvořit tam příjemný obytný prostor pod střechou.

Silná pod sněhem

Šikmé střechy nejenom že odolávají hustému sněžení, ale jejich tvar také přirozeně sníh odklízí na strany. Pro uživatele to znamená, že není nutné v tuhé zimě lézt na střechu a ručně ho shazovat dolů.

Závěr

Shrneme-li poznatky o šikmých střechách s pálenou střešní krytinou, můžeme bez obavy říci, že svému majiteli nabízejí řadu hodnot, které se projeví především v tom, že mu šetří čas a peníze. Navíc jsou hezké, ekologické a splňují faktor udržitelnosti. Takže pokud máte možnost sami rozhodnout, jakou střechu chcete mít nad hlavou, tato volba se přímo nabízí.

¹) GPR Bouwbesluit je nástroj, který umožňuje vytvořit rychlé a jednoduché výpočty náročnosti budov (MPG) na životní prostředí, zcela v souladu se stavebními předpisy.
²) Přeloženo z podkladů asociace Tiles & Bricks Europe
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Archiv firmy