Tondach iRoof: I v Česku se prosazuje nejmodernější střešní izolace

Hledáte kvalitní střešní izolaci, která zamezí vzniku tepelných či akustických mostů? Pátráte po komplexním systému s rychlou a snadnou pokládkou? Řešením může být polyisokyanurát, vyvinutý před lety v kosmickém průmyslu, jenž tvoří produkt Tondach iRoof. Ve formě speciálních desek šetří místo a zajišťuje tepelnou pohodu i zdravé klima v interiéru.

Uvedený polyisokyanurátový systém (PIR) je ukládán nad krokve, což stavebníkovi poskytuje řadu benefitů – nedochází ke vzniku tepelných ani akustických mostů (přes nosnou dřevěnou konstrukci krovu) a pokládka je díky propracovanému systému zámků pero–drážka výrazně rychlejší, a přináší tak časovou i finanční úsporu. Vytvořená souvislá plocha z tepelněizolačních desek je také dostatečně pevným podkladem pro pokládku difuzní fólie bez nutnosti aplikace bednění. Tondach iRoof rovněž vyhovuje požadavkům normy ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov.

Skladby iROOF TOP, UNI a RENOVA.

V nabídce Wienerberger jsou tři typy desek, které lze použít ve třech skladbách:

 • Desky Thermo Classic mají hodnotu lambda 0,025, ekvivalentní difuzní tloušťku Sd asi 10 m a jsou oboustranně kašírované minerálním rounem.
 • Desky Thermo Comfort jsou navíc vybaveny střešní fólií s integrovanou lepicí páskou pro přelepení přesahů.
 • Desky Thermo Classic Alu nabízejí hodnotu lambda na úrovni 0,022, ekvivalentní difuzní tloušťku Sd 1 500 m a jsou oboustranně kašírované hliníkem. Určeny jsou pro speciální a náročné aplikace (ovšem za cenu difuzní uzavřenosti skladby).
 • Skladba TOP představuje použití PIR desek čistě nad krokvemi, UNI kombinuje zateplení mezi krokvemi (například minerální vlnou) s nadkrokevní izolací a RENOVA, která využívá PIR desky pod krokvemi, je určena všude tam, kde z nejrůznějších důvodů nelze zvednout výšku střechy.

  Stavba a vlhkost

  Stavební konstrukce, to nejsou jen dispozice domu a „stojan pro střechu”, musejí toho zvládnout mnohem více. Jedním z nejdůležitějších úkolů je práce s vlhkostí. Ta vzniká v každé budově a domácnosti nejsou výjimkou: lidé, zvířata i rostliny dýchají, obvykle se doma vaří, pere, koupe... Vlhkost má přitom od přírody jednu vlastnost – chce dosáhnout rovnovážného stavu. Molekuly vodní páry proto pronikají z místa s vyšší koncentrací do místa s koncentrací nižší, a to i přes zdivo. Konstrukci domu ani zdravému a komfortnímu vnitřnímu prostředí ale samozřejmě vysoká vlhkost neprospívá, a proto Wienerberger prosazuje ve svých řešeních konstrukcí, včetně střešního pláště, difuzně propustné materiály. A právě s pomocí Tondach iRoof lze realizovat střechu, která umožňuje prostup vodní páry par a takzvaně dýchá.

  Možná jste nevěděli, že:

  • při lehké aktivitě člověk vyprodukuje až 60 gramů vlhkosti za hodinu (při náročném cvičení je to ale i pětkrát více), koupel ve vaně až 700 gramů a při vaření se klidně i 1 500 gramů vodní páry vlhkosti za hodinu.
  • provozem průměrné domácnosti se každý den do vzduchu uvolní až 10 l vody.

  Jak kosmický průmysl může změnit i vaši střechu

  Určitě ji nezmění tak, abyste si toho vy nebo vaši sousedé všimli na první pohled. Ale dokáže změnit to, co je pod ní, a to tak, že ušetříte místo i peníze.

  Je pravda, že pokud jde o tepelněizolační vlastnosti, vyžaduje se dnes po stavbách to, co si dříve nikdo neuměl ani představit. A jestliže se před lety mělo za to, že vše vyřeší konvenční izolace, dnes se to ukazuje jako nemožné. V zásadě platí, že schopnost izolovat závisí na tloušťce izolační vrstvy. A nelze nad tím mávnout rukou, protože u běžných izolací může rozdíl – mezi tím, co stačilo včera a co bude potřeba zítra – činit až půl metru. V podobě ušetřené energie to je cena, kterou platit nechcete.

  Věda naštěstí dokáže zázraky. Kosmický průmysl pro izolace vesmírných sond vyvinul před lety tvrdou polyuretanovou pěnu, známou dnes v upravené podobě jako polyisokyanurát, zkráceně PIR. Ta má skvělý poměr tepelné izolace vzhledem ke své tloušťce, hmotnosti i pevnosti, je to materiál plně recyklovatelný a zdravotně naprosto nezávadný. To vše využila později medicína, která v polyisokyanurátu objevila vynikající materiál pro umělé srdeční chlopně. A zmíněné výhody nepřehlédlo ani stavebnictví. Izolační schopnost této pěny je totiž oproti běžným izolačním materiálům takřka dvojnásobná a životnost v podstatě neomezená.

  Desky Classic, Comfort, Classic ALU.

  To vše jsou důvody, proč se i u nás za necelé tři roky staly nadkrokevní izolace rozšířeným trendem. „Když jsme v roce 2019 se systémem iRoof přišli, byla to novinka, zákazníci se ptali na to, co to vůbec je. Dnes se stává standardem a zákazníci spíše chtějí doporučení, jakou tloušťku, jakou parobrzdu,” potvrzuje Pavel Kaderka, technik systému Tondach iRoof. Výhody jsou zřejmé. „Nenabízíme pouze desky, ale celý systém se všemi doplňky, parobrzdu, tmely, kotevní vruty, fólii... iRoof zcela eliminuje problém tepelných mostů, montáž je jednoduchá a díky ideálním teplotně vlhkostním podmínkám je výsledkem zdravé a komfortní vnitřní klima,” doplňuje.

  Šetřete jen na správných místech

  Nabízí se otázka, zda je systém natolik jednoduchý, že je určen i pro laiky, kteří stavějí svépomocí a kterých je v Česku stále vysoké procento. Pavel Kaderka ovšem nabádá k úvaze: „Toto bývá častý dotaz, protože na stavbách mnohdy chybějí ruce. Umím si představit, že na jednoduchou sedlovou střechu si opravdu zručný člověk troufnout může. Ale je to vlastně šetření na nepravém místě. Největší výhoda zateplení nad krokvemi spočívá v tom, že ho provede stejná firma, která dělá krovy a krytinu. iRoof je vlastně mezikrok – krovy, palubky, izolace, krytina. Pro dokonalý výsledek vyžaduje zkušenost a preciznost položení, například parobrzda musí být na svislou konstrukci napojena vzduchotěsně. Existuje také řada detailů, zvláště u složitějších, členitějších střech s nejrůznějšími prostupy, které musí řešit odborník. A samozřejmě platí, že vždycky by návrh střechy včetně izolace měl navrhovat projektant. My sice doporučujeme určité skladby, ale ty nejsou použitelné všude, dokonce ani iRoof. Takže svépomoc úplně nevylučuji, ale nechat to na tesařské či pokrývačské firmě, která vám zhotoví kompletní střechu a následně nese záruky, je určitě lepší volba a v konečném součtu i levnější řešení.”

  Také Rudolf Prus, technický poradce značky Tondach, jenž pozná kvalitní, respektive nekvalitní střechu na první pohled, říká, že kvalitní střechu zdaleka netvoří jen tašky, ale především to, co je pod ní, tedy doplňková hydroizolační vrstva: „Kvalitní střecha ze skládané krytiny musí být především větraná a správně izolovaná. Největší chyby se dnes dělají právě v tom, co je pod krytinou. Vzhledem k našim nárokům a k legislativě je střecha trochu věda, roli nehraje jen sklon, ale i místo stavby, výška budovy, členitost, konstrukce... Špatná střecha přitom může mít oproti té kvalitní klidně jen desetinovou životnost.”

  Systém iRoof zcela eliminuje problém tepelných mostů, montáž je jednoduchá a díky ideálním teplotně vlhkostním podmínkám je výsledkem zdravé a komfortní vnitřní klima.

  Několik rad závěrem

  Rozhodnete-li se pro iRoof, určitě neuškodí poradit se s odborníky. Zní to jako samozřejmost, ale praxe ukazuje, že to ne vždy platí. „Projekty jsou často typizované, řada projektantů technologický vývoj příliš neřeší, mají určitou setrvačnost. Poměrně často se tedy stává, že se projekt v průběhu stavby mění. Je proto dobré znát limity jednotlivých řešení,” upozorňuje Pavel Kaderka. Mohlo by se zdát, že nejvhodnější budou desky Classic Alu. Je pravda, že mají o něco lepší parametry, ale pozor – je to řešení pro difuzně uzavřené systémy. Desky Comfort se samolepicí fólií zase nejsou vhodné pro členitější střechy, protože na nich práci spíše přidělávají, než aby ji šetřily.

  „Ze začátku se nejvíce prodávaly desky s hliníkovou vrstvou, dnes ale stavebníci čím dál více projevují zájem i o jiné typy pro různé skladby. Stejně tak Comfort, desky s fólií. Na rovné jednoduché střechy bez prostupů jsou vynikající, ve většině případů ale řeším domy, které mají přesahy u okapů, úžlabí, nároží a jsou poměrně členité. V takovém případě tento typ desky pozbývá svých výhod, protože stejně musíte na všechna napojení a řešení detailů určité množství střešní fólie použít. Stejně tak na členitých střechách můžete desku bez fólie otočit a použít oboustranně, což zmenší prořez. Zároveň je možné zvolit si odpovídající typ střešní fólie a nebýt limitován pouze jedním typem již integrované fólie. Proto je ve většině případů volbou deska ve variantě Classic,” vysvětluje odborník detaily.

  Rozdíl tloušťky zateplení při použití iRoof TOP a standardního zateplení mezi krokvemi.

  Tyto zkušenosti na školeních předává také tesařským a pokrývačským firmám, které chtějí položení nadkrokevní izolace nabízet. Jejich počet roste stejně rychle, jako se zvyšuje zájem o izolaci, jež je vlastně výsledkem výzkumu a vývoje materiálů pro kosmický průmysl. Výsledkem poměrně revolučním, takže pro blízkou budoucnost experti žádné dramatické novinky neočekávají. „Žádné výrazné vylepšení vlastního produktu asi není v dohledu, spíše je důležité, aby byla nadkrokevní izolace správně navrhována, pro odpovídající typ stavby. Těžiště naší práce se proto dnes posunuje více k projektantům, s cílem pomoci jim, aby ve svých návrzích mohli novou technologii správně použít. Protože na trhu vidíme, že lidé si na novinku skutečně velmi rychle zvykli, víme, že funguje, ale také víme, že nevhodné použití by jí prokazovalo medvědí službu,” uzavírá Pavel Kaderka.

  Komplexní a variabilní řešení Tondach iRoof bylo oceněno na několika stavebních a odborných akcích, mimo jiné i Zlatou medailí Stavebního veletrhu Brno v roce 2020.

  Autor: Wienerberger
  Foto: archiv Wienerberger