Jak vytvořit kvalitní a energeticky úspornou podlahu

Perfektně rovnou podlahu za jediný den vytvoříte z anhydritového litého potěru značky ANHYMENT®, který vyrábí skupina Českomoravský beton, dodavatel betonů a speciálních litých směsí. Podlaha z tohoto materiálu výborně vede teplo, což usnadňuje regulaci podlahového topení, a snižuje tak náklady na vytápění.

Ušetřit lze přitom ale už při stavbě – díky více než sedmdesáti betonárnám skupiny Českomoravský beton rozmístěným po celé republice. V případě, že se betonárna nenachází ve vaší blízkosti, Českomoravský beton nabízí možnost využít mobilní výrobní linku Bremat, která litý anhydritový potěr ANHYMENT® vyrobí přímo na stavbě.

Litý anhydritový potěr ANHYMENT® vyniká vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Díky tomu podlaha výborně vede teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady na vytápění. Pomocí anhydritového potěru ANHYMENT® lze dosáhnout perfektně rovné podlahové plochy s vynikající pevností. Předností anhydritového potěru je i možnost snížit podlahovou vrstvu nad rozvody podlahového topení až na tři centimetry, takže pak dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. Příjemná je i rychlost realizace: za jeden den je možné nalít plochu i přes 1200 metrů čtverečních. Hotová podlaha je pochozí už po 24–48 hodinách.

Anhydritový litý potěr se dopravuje na stavbu autodomíchávačem, načež je směs připravena k okamžitému použití. Výhodou je pružnost a plynulost dodávky, která je důležitá pro kvalitní provedení podlahy. Autodomíchávač navíc na stavbě nepotřebuje přípojku vody ani elektřiny. Alternativou pro místa stavby vzdálenější od betonáren skupiny Českomoravský beton, případně u objednávek menších objemů, je mobilní výrobní linka Bremat. Tato linka vyrobí přímo na stavbě až sedm metrů krychlových anhydritové směsi za hodinu a díky možnosti vyrobit a přečerpat potřebné množství je velmi hospodárná. Vstupy a kvalita směsi se přitom nijak neliší od potěru vyrobeného v betonárně. Realizace je v obou případech snadná, jak se můžete přesvědčit v následující fotoreportáži:

1. Příprava podkladové konstrukce

Na nosné podkladové konstrukci jsou realizovány rozvody. Mezery mezi jednotlivými kabely a trubkami vyplníme polystyrenem (EPS 100). Alternativou je využití cementové lité pěny PORIMENT® z nabídky skupiny Českomoravský beton. Nad rozvody položíme tepelnou izolaci z deskového pěnového polystyrenu v tloušťce odpovídající požadavkům na tepelný odpor. Obvykle se síla izolační vrstvy pohybuje v rozmezí 10–20 centimetrů.

2. Uložení systémových desek

Tepelná, případně kročejová izolace se překryje takzvanou separační vrstvou (speciální voskovaný papír či stavební PE fólie) nebo v případě podlahového vytápění se na ni uloží takzvané systémové desky, odrazová fólie či jiný podklad. Po obvodu se na zdi upevní dilatační pás z pěnového polyetylenu. Tato obvodová dilatace se pro anhydritový potěr na plochy s podlahovým vytápěním provádí zpravidla v tloušťce 10 milimetrů.

3. Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru

Nejčastěji je systémová deska k vidění v takzvaném nopovém provedení čili v provedení se „špunty”. Ty usnadňují montáž trubek podlahového topení, pomáhají totiž dodržet přesné rozteče mezi trubkami. Trubky tak lze montovat jen v dané vzdálenosti od sebe, nejčastěji 100–150 milimetrů.

4. Příjezd mobilní výrobní linky

Na stavbu přijíždí sestava autodomíchávač a čerpadlo potěru, nebo mobilní výrobní linka Bremat, a to se všemi potřebnými surovinami. Suroviny jsou přitom stejné jako při výrobě směsi v betonárně. Mobilní výrobní linka vyžaduje vodovodní přípojku a příjezdovou cestu s vyšší únosností, než autodomíchávač. I ten ale může se zbylým materiálem dorazit na místo stavby a přečerpat materiál pomocí Brematu.

5. Zkouška rozlivu

Před litím směsi do konstrukce se kontroluje její správný rozliv. Zkouška konzistence rozlitím se provádí již při výrobě v betonárně a poté při přejímce zpravidla zpracovatelem směsi – tedy realizační firmou. V případě mobilní výrobní linky kontroluje konzistenci obsluha linky spolu se zákazníkem/zpracovatelem. Konzistence se měří na čisté a osušené rozlivové desce pomocí maltového kužílku (Haegermannův kužel – dle ČSN EN 1015-3). Konzistenci lze v daných limitech upravit dle přání zákazníka.

6. Čerpání lité směsi na stavbě

Do konstrukce se litý potěr dopravuje přímo z mobilní výrobní linky prostřednictvím integrovaného čerpadla. Pokud je směs dovezena autodomíchávačem, je čerpána mobilními šnekovými čerpadly přes násypku autodomíchávače gumovými hadicemi. Maximální dopravní vzdálenost je v obou případech 180 metrů vodorovně, spolu s možným převýšením 30 metrů, za předpokladu použití hadic o průměru 50 milimetrů v celé délce. Při použití hadic o vyšším průměru se maximální dopravní vzdálenost, případně rychlost čerpání, zvyšuje.

7. Nastavení výšky litého potěru

Výšková úroveň, které by měl potěr dosáhnout, se určuje během lití pomocí stavebního laseru. Takto lze zajistit dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé ploše podlahy. Někdy se používají i takzvané trojnožky, jejichž nastavení se provádí podle hadicové rovnováhy nebo laseru. Výšku potěru je také možné kontrolovat během lití více způsoby – potěr na nářadí neulpívá.

8. Aplikace litého potěru

Aby se dosáhlo rovnoměrného rozmístění směsi, ukládají se lité potěry postupným naléváním kývavým pohybem z hadic na nenasákavý podklad, a to až do výše vyznačené měřicím zařízením. Směs se vždy lije tak, aby se zamezilo jejímu vniknutí pod separační vrstvu. Hodnoty teplot vnějšího prostředí i prostředí stavby při ukládce a tři dny po uložení se musejí pohybovat mezi hodnotami +5 °C a +25 °C.

9. Hutnění – hrubé urovnání lité směsi

Nalitá plocha se pomocí speciálních nivelačních hrazd zpracovává takzvaným vlněním. Účelem vlnění je usnadnit rozlití a zatečení směsi do všech míst a dutin, například v rozích, pod podlahovým topením apod., a dále odvzdušnit nalitou směs v celé její tloušťce. Plocha se nejprve rozvlní v jednom směru, při tomto „prvním vlnění” je nutné s hrazdou pracovat větší silou a ponořovat tyč do celé tloušťky uložené vrstvy – až na podklad.

10. Nivelace – urovnání povrchu lité směsi

Následně se plocha rozvlní ve druhém, kolmém směru. Při tomto druhém vlnění se hrazda ponořuje zhruba do poloviny tloušťky uložené vrstvy, tedy o něco jemněji. Vlnění se musí provádět bezprostředně po nalití plochy (uložení), dokud je směs maximálně zpracovatelná. Touto cestou dochází k zahlazení nerovností na povrchu potěru.

Litá podlaha je pochozí po 24–48 hodinách po ukončení pokládky, částečně zatížitelná asi po třech dnech (při teplotách 15–20 °C). V případě, že na litou podlahu bude pokládána lepená nášlapná vrstva, je třeba povrch potěru ještě přebrousit a zkontrolovat zbytkovou vlhkost potěru. Před pokládkou na vytápěný potěr se musí provést nátopová zkouška systému, která je popsána v technickém listě potěru.

K litým podlahám nabízí skupina Českomoravský beton zdarma technické poradenství a konzultace. Podrobné informace a kontakty najdete na webových stránkách www.lite-smesi.cz. Vyškolení odborníci pomohou zákazníkům s výběrem vhodného materiálu a skladby podlahové konstrukce a současně doporučí certifikovanou firmu pro kvalitní pokládku lité podlahy.

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv skupiny Českomoravský beton