Anhydritový potěr ANHYMENT je častým řešením roznášecí vrstvy

Podlahový rádce aneb Realizace podlahy podle skupiny Českomoravský beton

Když se řekne podlaha, obvykle se nám vybaví designová dlažba nebo parkety. Ale pod touto dobře viditelnou vrstvou se nachází neviditelná kompozice materiálů, která je také velmi důležitou součástí skladby podlahy. Pokud se tento základ pro pochozí podlahu provede špatně, budeme to po celou dobu užívání stavby vnímat. Proto skupina Českomoravský beton vytvořila webového Rádce na podlahy, jenž ve třech dílech přehledně popisuje, jak vytvořit kvalitní podlahu.

I) Skladba podlahového souvrství

Moderním a rozumným řešením je zakomponování cementových litých pěn do podlahové skladby.

Jak a s čím začít

Začínáme zpravidla „odspodu”. V přízemí na nás vykukuje hydroizolace, v patře rozvody elektřiny centrálního vysavače a další. Pro výplň prostoru a ochranu vedení doporučujeme zvolit materiál, který neuškodí užitným vlastnostem stavby, snadno se aplikuje, bezpečně zakryje rozvody a vytvoří rovinu pro následné vrstvy. Materiálem s těmito vlastnostmi je cementová litá pěna PORIMENT od skupiny Českomoravský beton.

Panují-li na stavbě rozumné větrací, teplotní a vlhkostní podmínky, mohou se na PORIMENT o tloušťce 50 mm aplikovat další vrstvy přibližně za 10 dní

Projekt a možnosti

Všechny podmínky pro skladbu podlahy nejsou dány jen technologickými možnostmi materiálů. Návrh skladby podlahového souvrství definuje projekt, na němž spolupracují architekt, projektant, statik a specialisté na elektroinstalace či vytápění, jež by měli disponovat veškerými dostupnými a relevantními informacemi o všech stavebních materiálech. Ukazuje se, že lité směsi jsou dobrým řešením jak pro návrh, tak pro zhotovení podlahových souvrství.

Novostavba i rekonstrukce

Při rekonstrukci, kdy na vyrovnání podlahy většinou moc místa nezbývá, se osvědčí například cementová litá pěna s vyšší pevností pro tenčí vyrovnávky, která se může pokládat již ve vrstvě od 20 milimetrů.

Díky tenčí vrstvě mohou být další práce provedeny o trochu dříve. Podklad z cementové lité pěny není nutné separovat, dilatovat ani vyztužovat. Svou vahou nosnou konstrukci nezatěžuje. Izoluje sice méně, ale je mnohem pevnější než polystyren a není pružně stlačitelný, tedy velmi dobře chrání právě i duté rozvody a vedení.

Samotná výroba a čerpání cementové lité pěny PORIMENT probíhá na stavbě za pomoci mobilního zařízení Aeronicer včetně čerpání gumovými hadicemi na místo určení

Další vrstvy podlahy

Tloušťku a druh tepelné izolace, stejně jako akustickou izolaci stanovuje projekt. Následnou vrstvu, třeba s podlahovým vytápěním, je dobré provést ze samonivelačních litých potěrů, které dobře vedou teplo. Nevyztužují se a v tenké vrstvě lze dosáhnout dobré rovinnosti jejich povrchu pro pokládku následných podlahovin. Dnes je standardním řešením v této oblasti anhydritový potěr ANHYMENT, případně cementový litý potěr CEMFLOW. Vedle technické dokumentace existuje k těmto hmotám i rozšířené portfolio pomůcek, například kalkulátor tloušťky potěru (najdete jej na www.lite-smesi.cz).

Tip pro vás: Po nalití cementové lité pěny se na stavbu můžeme vrátit asi za jeden až dva dny a připravovat omítky, elektriku a podhledy. Pod štafle je dobré dát dřevěnou desku, zapomenutou drážku můžeme pohodlně vyříznout. Když na stavbě panují rozumné větrací, teplotní a vlhkostní podmínky, je PORIMENT o síle 50 milimetrů připraven nést další vrstvy přibližně za 10 dní.

Aplikace litého potěru CEMFLOW

II) Podlahové vytápění

Na podlahové vytápění patří litý potěr. Ten vytváří takzvanou roznášecí vrstvu, která je zároveň vytápěná. Ať je topení elektrické, nebo teplovodní, právě homogenita, hutnost, dobrá tepelná vodivost a nízká tloušťka litého potěru zajistí rychlý přenos tepla z vodiče k nášlapné vrstvě.

Pevné spojení s teplem

Litý potěr se obvykle aplikuje na izolační vrstvu s mezivrstvou separace (PE fólie) nebo při použití podlahového vytápění na speciální „systémové desky”. Tyto desky doporučujeme používat s nakašírovanou plastovou vrstvou. Často řešeným tématem u podlah jsou také spáry. U vytápěné podlahy z potěru ANHYMENT není nutné tvořit smršťovací spáry v ploše i přes 300 metrů čtverečních, umožňuje-li to půdorys místnosti a návrh topení. Dilatační spáry se v potěru tvoří dle potřeb nášlapné vrstvy či na základě doporučení projektu, ale obvykle je u vytápěných potěrů nutné zachovat funkční spáry pouze ve zúženích, lomech či dveřních otvorech. U anhydritových litých potěrů je možné vytvořit spáry i prořezem v okamžiku, kdy je materiál „starý” tři až sedm dní.

Svislé konstrukce jsou od desky potěru odděleny obvodovým páskem, separační fólií nebo systémovými deskami

Tip pro investora: Ačkoli je rozlévání potěru po ploše a určení potřebných výšek pomocí současné dostupné techniky relativně jednoduché, je přesto lepší, když s hadicí, nivelačními trojnožkami a laserem pracují zkušení podlaháři z prověřené firmy.

ANHYMENT chráníme tři dny před rychlým vysycháním, ale pro urychlení zrání a vysoušení do něj můžeme začít topit už po týdnu od položení, a tím pádem začít dříve s pokládkou nášlapné vrstvy. Vysychání pomáhá i obroušení povrchu od jemné, ochranné sintrové vrstvy. ANHYMENT je možné pokládat – v závislosti na kombinaci konstrukce, zatížení a pevnostní třídy – už od tloušťky 30 milimetrů nad topný systém. Anhydritový litý potěr ANHYMENT je vhodný pro téměř jakoukoli pochozí podlahovinu. Díky dobré rovinnosti (do ±2 mm na 2 metrech) při správném provedení umožňuje snadné a přesné kladení finální nášlapné vrstvy.

Tepelná izolace – důležitý prvek hřejivé podlahy

Nejčastěji používané základní typy izolačních materiálů jsou pěnový polystyren (EPS), který je vhodný i pro vyšší stavební tloušťky a lze do něj uchytit i systém podlahového vytápění, a minerální vlna neboli „vata”, která sice není úplně vhodná pro vyšší podklad, ale může v sobě kombinovat izolační schopnosti pro více účelů, a navíc je nehořlavá.

Důležitou součástí izolační vrstvy podlahy je i akustická izolace. Ta při nižších tloušťkách tepelné izolace pomáhá tlumit hluk způsobený skákáním, klapot podrážek apod. Instaluje se hned pod potěr a v některých případech může sloužit i jako zmiňovaná separační vrstva (PE měkčený pás).

ANHYMENT chráníme tři dny před rychlým vysycháním, ale pro urychlení zrání a vysoušení do něj můžeme začít topit už po týdnu od položení

Náš tip: Pro výpočet tloušťky anhydritového litého potěru ANHYMENT doporučujeme využít kalkulátor tloušťky litého potěru na www.lite-smesi.cz.

III) Řešení podlahy do vlhkých míst i nebytových prostor

V případě, kdy na řádnou průmyslovou podlahu není dostatečná výška, zatížení plochy neodpovídá pohybu regálových zakladačů anebo je prostor situován na hůře větratelném místě, řešením zde může být litý potěr na bázi cementu.

Cementové lité potěry

Cementové lité potěry jsou vhodné nejen do standardních prostor občanské vybavenosti a obydlí, ale právě i do míst, kde se bude po dobu jejich životnosti vyskytovat vlhkost (bazény, velké koupelny a kuchyně), či na plochy s průmyslovým, ale stále ještě nemechanizovaným provozem. Potěry na bázi anhydritu se do takových prostor nedoporučují. Cementové lité potěry není nutné vyztužovat, a navíc nemají při nižších tloušťkách tendenci praskat či se kroutit.

Mohlo by vás zajímat: Tento litý potěr je možné dodat v typové verzi CEMFLOW Look, což znamená, že se potěr zbrousí na viditelné kamínky, vyhlazuje se a napouští, aby mohl sloužit jako přímo pochozí. Každá podlaha je díky tomu originální. Potěr v pohledovém provedení je vhodný i na podlahové vytápění.

Příprava podkladu

U cementových litých potěrů CEMFLOW od skupiny Českomoravský beton se mimo jiné doporučuje užít obvodový pásek v tloušťce 10 milimetrů a obalit jím všechny prostupující prvky. U mokrých provozů se nesmí zapomenout na správné zapuštění odvodňovacích prvků a optimální provedení izolačních límců dle doporučení jejich výrobce.

U cementových litých potěrů se také doporučuje předinstalovat dilatační a smršťovací spáry. Spárové prvky by měly mít i měkkou izolaci a je možné pořídit je i jako L profily, které se kotví k podkladu a spára je pak rovná. Smršťovací pole potěru se uvažuje o rameni v délce maximálně šest metrů, plochy se dělí v poměru maximálně 1 : 3. Složitější půdorysy je zapotřebí rozumně rozčlenit, přičemž je možné využít poradenství specialistů ze skupiny Českomoravský beton.

Provádění, ošetřování, vrchní vrstva

Tloušťka cementových litých potěrů je obvykle minimálně 50 milimetrů (včetně vrstvy nad podlahovým vytápěním). Detaily najdete v technickém listě daného materiálu. Potěr se dopravuje autodomíchávači a čerpá se pístovými čerpadly a gumovými hadicemi. Vlnění se po pokládce provádí dvakrát ve dvou na sebe kolmých směrech na celý profil a poté do 1/3 tloušťky pomocí nivelačních hrazd. Po druhém vlnění se potěr ošetřuje postřikem proti odparu.

Správné provedení přípravy podkladu a pokládky zajistí soulad s podlahářskou normou ČSN 74 4505 (±2 mm na 2 metrech). Tato rovinnost znamená, že není nutné vyrovnávat povrch a zahlazovat nerovnosti samonivelační stěrkou.

Mějte na paměti, že předpokladem realizace kvalitní lité podlahy je úzká spolupráce všech zúčastněných stran. Před pokládkou nabízí skupina Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem.

Více informací a všechny díly Rádce na podlahy najdete na internetových stránkách www.lite-smesi.cz.

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv firmy