Stavba největší mimopražské budovy ČSOB byla vybudována na labském nábřeží v královehradecké lokalitě Aldis. Foto: Marie Šandová

Jedna z nejmodernějších evropských budov vyrostla v Hradci Králové

Nová regionální centrála ČSOB, kam se nastěhovala přibližně tisícovka zaměstnanců, splňuje nejpřísnější ekologické standardy a vyznačuje se mimořádnou ohleduplností k životnímu prostředí. Neméně zajímavé je rovněž její technologické vybavení.

Naší snahou bylo koncipovat budovu jako nadčasovou, aby efektivně sloužila přinejmenším řadu desítek let bez nutnosti dalších stavebních úprav, nikoli primárně reagující na dočasné trendy. Naším cílem je dosáhnout certifikace LEED Platinum, kterou získala i budova SHQ v Praze, kterou jsme dokončili na jaře 2019,” řekl při slavnostním otevření John Hollows, generální ředitel skupiny ČSOB.

Nová regionální centrála je maximálně přizpůsobena zaměstnancům a jejich pracovnímu rytmu a nabízí jim nejmodernější prostředí pro flexibilní práci. „Samotný dům byl stavěn pro lidi a zapadá do celkové architektury města. Budova pojme více než tisíc zaměstnanců. Vedle toho, že každému z nich poskytuje vhodné pracovní podmínky, funguje také jako komunitní místo pro setkávání, spolupráci a vzájemnou inspiraci. V HHQ mají zaměstnanci k dispozici také několik relaxačních prostor a tělocvičnu. Čerpat energii mohou i na střeše budovy. Na začátku příštího roku se klientům otevře pobočka banky a České pošty,” říká Marcela Suchánková, členka představenstva banky.

Budova disponuje například biometrickými systémy pro kontrolu vstupů či plynulým řízením osvětlení podle přítomnosti pracovníků a intenzity denního světla. Foto: BoysPlayNice

Moderní technologie se promítnou také do denního chodu centrály. Příkladem jsou biometrické systémy pro kontrolu vstupů či plynulé řízení osvětlení podle přítomnosti pracovníků a intenzity denního světla. Moderní kancelářské prostory doplnila také jídelna a kavárna, které může využívat i široká veřejnost. „Doufáme, že se budova stane oblíbeným cílem procházek podél řeky s návštěvou kavárny nejen pro Královéhradečany,” doplňuje Marcela Suchánková. V budově je k dispozici také mateřská škola pro děti již od dvou let.

Dále je připraveno zázemí s více než 300 parkovacími místy pro auta a motorky (včetně 10 míst pro elektromobily a dobíjecími stanicemi), se speciálním parkovištěm pro kola (včetně myčky kol) a šatnami. Relaxovat bude možné také na střešní terase, která zároveň slouží k retenci dešťových vod a zlepšování mikroklimatu.

Technologie a energie

Nová královéhradecká budova se díky použití špičkových technologií stane jednou z nejmodernějších budov v Evropě. „Objekt je vytápěn a chlazen tepelnými čerpadly. Jako zdroj energie slouží sto sedm geotermických vrtů hlubokých až dvě stě metrů. Objekt není napojen na zdroj jiného energetického média, než je elektrická energie. Budova důsledně využívá přirozených zdrojů tepla a chladu a samozřejmě také teplo získané rekuperací z vnitřních zdrojů, což umožní dosáhnout mimořádně úsporného provozu. Část oken je vybavena elektromotorickým ovládáním, které zároveň umožňuje noční provětrávání budovy dle okamžitých klimatických podmínek a také předpokládaného vývoje teplot v dalších dnech,” říká Ivo Koukol, ředitel výstavby budov ČSOB.

Objekt je vytápěn a chlazen tepelnými čerpadly. Jako zdroj energie slouží sto sedm geotermických vrtů hlubokých až dvě stě metrů. Foto: BoysPlayNice

Dispozice

Budova má pět nadzemních podlaží kopírujících okolní terén a dvě podzemní podlaží sloužící jako parkovací, provozní a technické prostory. Budova HHQ je složena ze dvou obdélníků, které jsou vůči sobě posunuty – tím vytvářejí dvě piazzetty a vstupní prostor do objektu. „Půdorys objektu je velmi symetrický, a proto bylo zapotřebí napomoci intuitivní orientaci všech, kteří se v budově pohybují. K odlišení směrů v budově se architektům společně s betonáři podařilo přenést vždy na severní stranu železobetonových sloupů v interiéru grafiku, jež má charakter obrazu geologických vrstev, které byly 'vytaženy' ze země pod budovou,” uzavírá Ivo Koukol.

Stavba největší mimopražské budovy ČSOB byla na labském nábřeží v lokalitě Aldis zahájena v prosinci 2018 a dokončena po dvou a půl letech. Stavebním dodavatelem vrchní stavby a technologií byla společnost SYNER. Na začátku září začalo město v sousedství budovy ČSOB s výstavbou lávky pro pěší, spojující oba břehy Labe, která by měla být dokončena na konci příštího roku.

Část oken je vybavena elektromotorickým ovládáním, které zároveň umožňuje noční provětrávání budovy dle okamžitých klimatických podmínek a také předpokládaného vývoje teplot v dalších dnech. Foto: BoysPlayNice

Nová budova v číslech:

 • Rozloha budovy: 36 982 m2
 • Rozloha teras: 3 100 m2
 • Chlazení a vytápění řešeno tepelnými čerpadly se 107 geotermickými vrty v hloubce až 200 metrů
 • Celkem 9 výtahů (6 osobních, 2 evakuační a 1 nákladní)
 • 1 087 rostlin v interiéru
 • 516 keřů, stromů a rostlin v exteriéru budovy
 • 6 168 m2 lučních a travnatých porostů
 • 345 parkovacích míst pro cyklisty včetně šatních skříněk
 • 314 parkovacích míst pro auta a motorky, z toho 10 míst pro elektromobily
 • Autor: tisková zpráva 1)
  Foto: BoysPlayNice, Marie Šandová

  1) redakčně upraveno