Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Jubilejní Den malých obcí

Počátkem října letošního roku se již po třicáté setkali starostové měst a obcí s představiteli ministerstev, poslanci a dalšími odborníky, aby diskutovali o aktuálních problémech malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších.

Tato setkání se pořádají dvakrát ročně (na jaře a na podzim) vždy na dvou místech (v Praze a ve Vyškově). Letos to bylo 9. 10. v Národním domě Smíchov v Praze a 14. 10. v Posádkovém domě armády ve Vyškově.

Zcela zaplněný sál Národního domu na Smíchově

Pořadateli tohoto setkání byla tradičně Komora obcí při SMO ČR, dále Sdružení místních samospráv, ČR, Spolek pro obnovu venkova, časopis Obec a finance, Triada, spol. s r.o. a Sdružení Český zavináč. Na přípravě programu se opět spolupracovalo v Praze se Středočeským krajem, ve Vyškově s krajem Jihomoravským a Olomouckým.

Hlavní témata setkání

Hlavní programová náplň byla věnována vystoupení zástupců rozhodujících resortů, které ovlivňují život venkovských obcí i vystoupení zástupců krajů.

Hovořilo se o regionálním rozvoji a podpůrných programech v gesci ministerstva pro místní rozvoj, programech rozvoje venkova a podpory ministerstva zemědělství. Zástupce ministerstva financí hovořil o financování územních rozpočtů. Dalším s diskutovaných témat byl Operační program Životní prostředí (SFŽP), regionální operační programy a samozřejmě aktuální problémy veřejné správy.

Ukázka firemních prezentací

Výsledky soutěže Vesnice roku 2008

Součástí Dne malých obcí bylo také vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2008. Této již tradiční soutěže, ve které se hodnotí nejen společenský život, práce s mládeží, péče o životní prostředí, spolupráce se zemědělským subjektem, ale i celá řada dalších aspektů venkovského života, se zúčastnilo 309 obcí.

Vítězem celostátního kola se pro letošní rok stala obec Lidečko (1847 obyvatel), která se nachází ve Zlínském kraji v okrese Vsetín a jejímž starostou je Ing. Vojtěch Ryza. Místní občané se podílejí na rozsáhlé společenské a spolkové činnosti. Vedle kulturních a sportovních akci se v obci daří postupně zlepšovat občanskou vybavenost. Významnou akcí je každoroční Mezinárodní festival dechových hudeb. Zemědělské družstvo se jako jediné na Vsetínsku věnuje ekologickému zemědělství.

Ukázka firemních prezentací

Firemní prezentace

Součástí Dne malých obcí byly i prezentace firem, zaměřené na služby a výrobky určené obecním a městským úřadům (dodávky informačních systémů, kancelářského vybavení, městského mobiliáře, osvětlení, zpracování odpadů, stavební práce, komunální technika, získávání informací z časopisů, webových stránek atd.).

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Jan Hejhálek