Jihlavská obalovna čerpá energii z kapalného propan-butanu.

Kapalný propan-butan jako zdroj energie

Řada nových průmyslových provozů vzniká na zelené louce, a ač jsou většinou v těsné blízkosti měst, ne zase natolik, aby nějak významněji zasahovaly do městské aglomerace. Většina z nich řeší důležitý problém, kterým je zdroj energie pro výrobu, případně pro vytápění objektů. Obvykle je náhoda, když v místě nechybí přípojka zemního plynu, což do značné míry eliminuje možnost výběru energie, pokud investor zohledňuje v prvé řadě ekonomiku provozu.

V blízkém okolí Jihlavy chyběla delší dobu obalovna, která by pokryla rostoucí potřeby v rámci podnikatelských aktivit společnosti Metrostav. To byl pádný důvod pro to, postavit v regionu novou, moderní obalovnu, která by vyráběla asfaltové směsi určené pro výstavbu a rekonstrukce pozemních komunikací s potenciálem přesahujícím hranice Kraje Vysočina. Za tímto účelem byla založena dceřiná společnost Metrostavu, Jihlavská obalovna, a na začátku roku 2021 byla nově postavená obalovna uvedena do provozu.

Jihlavská obalovna ASKOM VS3T patří v České republice k nejmodernějším strojním zařízením svého druhu. K výrobě obalovaných živičných směsí potřebuje nahřát kamenivo na určitou teplotu, k čemuž slouží speciální hořák. Za zdroj energie byl vybrán plyn, konkrétně směs propan-butanu. Ta je do obalovny dopravována v kapalném stavu a na místě je uskladněna v pěti velkoobjemových zásobnících (20,5 m3). Dodavatelem zásobníků i plynu se stala firma TOMEGAS, která nabídla koncept a cenovou politiku, jež plně vyhověly požadavkům investora.

Zásobníky na kapalný propan-butan.

Ekologie na prvním místě, výhřevnost až na druhém

Kapalná směs propan-butanu je vedena ze zásobníků nejprve do výparníkové stanice, kde při teplotě zhruba 70 °C mění skupenství v plynné. Pro doplnění – ohřívací kotle jsou rovněž „napájeny” propan-butanem. Současně zde dochází k regulaci vysokého tlaku plynu na „středotlak”. Odtud je plyn dlouhým potrubím dopravován ke druhému regulátoru tlaku, ve kterém se tlak ještě sníží – ze 150 kPa na 30 kPa –, a odtud pak rovnou putuje do hořáku umístěného vedle.

Hořák na ohřev kameniva.

Takto navržený projekt je vůbec první realizací v České republice. Jeho největší devizou je hospodárný a hlavně ekologický provoz, který byl zde, uprostřed lesů, velmi důležitý. Zásobování plynem funguje v podstatě automaticky. V momentě, kdy dispečink TOMEGAS zjistí na monitoringu informaci, že v zásobnících dochází plyn, pošle dotaz na obalovnu, zda ho má doplnit. Ta vzhledem ke konkrétní situaci udělí nebo neudělí pokyn. Při plném provozu spotřebuje hořák zhruba 1080 kilogramů plynu za hodinu. Zásobníky mají v Jihlavské obalovně v pronájmu a firma TOMEGAS zajišťuje vedle dodávek plynu rovněž veškerý servis, údržbu i revize. Ke zmíněným pěti zásobníkům byl v obalovně instalován ještě jeden menší (4,85 m3), ve kterém je v kapalném stavu uskladněn čistý propan, jenž se využívá pro vytápění zázemí obalovny. Vzhledem k přítomnosti výparníkové stanice je možné v případě obalovny používat směs propan-butanu i v zimě při nízkých teplotách.

Na závěr dodejme, že pozitivním faktorem systému je i vysoká kvalita plynu, který TOMEGAS tradičně (již od roku 1992) nakupuje jen u spolehlivé německé rafinerie. A to je také klíč k úspěchu a vysoce ekonomickému provozu obalovny.

Výparníková stanice mění kapalné skupenství propan-butanu na plynné.
Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: archiv autora